)
Այլ

Ընդհանուր դրույթներ և Կանոնակարգ

Կազմակերպիչի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

1. Կազմակերպիչը պարտավոր է անցկացնել մասնակցության վճարների ընդունումը պահպանելով Կանոնակարգի դրույթները:

2. Կազմակերպիչը պարտավոր է Խաղացողին վճարել վերջինիս շահումը՝ Կանոնակարգով նախատեսված չափով, ձևով և ժամկետով:

3. Կազմակերպիչը շահումները վճարում է միայն Կանոնակարգի դրույթների պահպանմամբ շահած Խաղացողին:

4. Կազմակերպիչը իրավունք ունի չվճարելու շահումը Խաղացողին, կատարելու շահած գումարների վերահաշվարկ՝ Կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և կարգով:

5. Կազմակերպիչը իրականացնում է նաև Կանոնակարգից իր գործունեության բնույթից բխող այլ իրավունքներ և պարտականություններ:

Խաղացողի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

Խաղացողի իրավունքները

Խաղացողը պարտավոր է ենթարկվել Կանոնակարգին և ՀՀ օրեսդրությամբ սահմանված այլ իրավական ակտերին:

Խաղացողը պարտավոր է չխախտել Կազմակերպչի կողմից անցկացվող խաղերի կանոնները:

Խաղացողը իրավունք ունի.

Իր հայեցողությամբ յուրաքանչյուր պահին դադարեցնել խաղը:

Իր հատուկ խաղային հաշվից գումար կանխիկացնել կամ փոխանցել իր այլ բանկերում կամ վճարային համակարգերում ունեցած հաշիվներին:

Կայքից օգտվելու կանոններ

Կազմակերպչը չի կրում որևէ պատասխանատվություն որևէ կորուստի կամ վնասի համար, որը կրած կողմի պնդմամբ արդյունք է այս կայքի կամ դրա պարունակության օգտագործման: Այս պայմանը վերաբերում է հավասարապես որևէ անձի կողմից այս կայքի օգտագործմանը կամ շահագործմանը, կայք մուտք գործելու կամ կայքից օգտվելու անհնարինությանը, գործառույթների կամ տվյալների փոխանցման հետաձգմանը, հաղորդակցման ուղիներում խափանմանը, ցանկացած սխալներին, տառասխալներին կամ կայքի պարունակության բացթողումներին:

Կայքից կամ դրա ենթակայքից լուսանկարներ կամ տեսանյութեր ներբեռնելը թույլատրվում է միայն անձնական օգտագործման համար: Որևէ  այլ նպատակով սույն տվյալների հրապարակումը, հեռարձակումը կամ պատճենումը խստիվ արգելվում է:

Vivaro-ն գործուն կերպով հսկում է սույն կայքի թրաֆիքը, և վերապահում է իրեն մուտքի արգելափակման իրավունք ավտոմատացված խաղադրույքների կատարման կասկածների առաջացման դեպքում (բոթեր):

Իրավական հարցեր

Կազմակերպիչը վերապահում է իրեն իրավունք հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնելու Հաճախորդներին հատուկ պրոմո ակցիաների և նոր ապրանքի մասին:

 

Հաճախորդի և ընկերության միջև իրավական հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ՝ բացառությամբ միջազգային մասնավոր իրավունքով կարգավորվող իրավական հարաբերությունների: Հաճախորդների կողմից կատարված մասնակցության վճարներին առնչվող բոլոր վեճերը ենթակա են լուծման խաղաղ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետությունում:

 

Կազմակերպիչը հայտարարում է, որ չի տրամադրում հաճախորդներին որևէ խորհդատվություն հարկային և/կամ իրավական հարցերի վերաբերյալ:

 

Որևէ պահանջների կամ վեճերի առկայության դեպքում  Կազմակերպչի տվյալների բազան ունի գերակայության ցանկացած այլ տվյալների նկատմամբ:

 

Այս կանոնների անգլերեն տարբերակի և թարգմանությունների միջև անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում ճիշտ համարվում է հայերեն տարբերակը:

 

Օգտատերերի տվյալների գաղտնիություն

Օգտատերը պատասխանատու է իր հաշվին վերաբերող բոլոր տվյալների գաղտնիության համար, և կձեռնարկի բոլոր քայլերը կողմնակի անձանց մուտքը դեպի անձնական հաշիվ կանխարգելելու համար: Հաշվետերի օգտանվամբ և գաղտնաբառով հաստատված ցանկացած գործողություն համարվելու է վավեր և ունենալու է իրավական ուժ:

Եթե Օգտատերը կասկածում է, որ իր օգտանունն ու գաղտնաբառը հայտնի են դարձել երրորդ անձի, նա ցանկացած ժամանակ ունի իրավունք խնդրելու Կազմակերպչին ժամանակավորապես արգելափակելու իր հաշիվը մինչ բոլոր հանգամանքները կպարզվեն:

Tiers-Oգտատերի անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար  Կազմակերպիչն Օգտատերերի հետ կապ հաստատում է գրացնման ժամանակ Օգտատերի տրամադրած էլ. փոստի հասցեով:

Օգտատերը պատասխանատու է իր էլ. փոստի հասցեին վերաբերող բոլոր տվյալների գաղտնիությունն ապահավելու համար և կձեռնարկի բոլոր քայլերը կանխելու համար էլ. փոստի օգտագործումը երրորդ անձանց կողմից:  Կազմակերպիչն չի կրում պատասխանատվություն գրանցված էլ. փոստի հասցեով բուքմեյքերական գրասենյակի և օգտատերի միջև կապից առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար:

Ընդհանուր դրույթներ

 

Հայտատուի անվանումը և կազմակերպա-իրավական ձևը` «ՎԻՎԱՌՈ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այսուհետ՝ (Կազմակերպիչ): Կազմակերպչի գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Հյուսիսային պողոտա, շենք 10, բնակարան 62:

Կազմակերպչի գործունեության իրականացման վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ, քաղաք Ծաղկաձոր, Գրիգոր Մագիստրոսի փողոց, թիվ 1:

Կազմակերպչի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է (ՀՎՀՀ)՝ 02596759:

Կազմակերպչի ինտերնետային կայքի հասցեն է՝ www.gaming.vivarobet.am այսուհետ՝ (Կազմակերպչի կայք):

Կազմակերպչի կողմից շահագործվող ծրագրերն են. Remote Gaming Service (RGS), Spring Platform: Կազմակերպիչն ունի ISO 27000 համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Կազմակերպչի կողմից իրականացվող խաղերի տեսակներն են՝ սլոտ (slot)՝ այդ թվում նաև 3D սլոտ (3D slot), վիդեո պոկեր (video poker), սեղանի խաղեր (table games), հմտության խաղեր (skill games), լայվ կազինո (live casino), պոկեր (poker), ջնջովի խաղեր (sctatch games):

Կազմակերպչի խաղերի քանակն է 4000(չորս հազար) և ավել խաղեր:

Կազմակերպչի կայքի խաղերի մեկ տոմսի և/կամ խաղանիշերի (ժետոնի) և/կամ միավորի գինը, ինչպես նաև խաղերին, մրցաշարերին մասնակցության արժեքը կազմում է 1 կամ 2 կամ 3 կամ 4 և այլն՝ մինչև 6.250.000 դրամ:

Կազմակերպչի կայքում գրանցման կարգը և պահանջվող տեղեկատվությունը

 

Այն պահին, երբ օգտատերը Կազմակերպչի կայքում սեղմում է «Գրանցվել» կոճակը, բացվում է փոփափ պատուհան հետևյալ տեղեկատվությամբ․

 

«Հարգելի հաճախորդ, սույնով դուք հաստատում եք, որ կարդացել եք, համաձայն եք և ընդունում եք www.gaming.vivarobet.am կայքում տեղադրված կարգերը և սույն «Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման» կանոնակարգը, այսուհետ` «Կանոնակարգ»։ Արգելվում է գրանցել /ունենալ/ կրկնակի խաղային հատուկ հաշիվներ, օրինակ, բայց չսահմանափակվելով, կայքում գրանցվելիս, անվան կամ ազգանվան մեկ կամ մի քանի  տառերի, թվերի, փաստաթղթում մեկ կամ մի քանի թվերի կամ տառերի կամ փաստաթղթերի փոփոխությամբ (պակասեցնել կամ ավելացնել) բնօրինակի իրական ձևից տարբերելու միտումով։ Օգտատերը գրանցման ժամանակ, իր ընտրությամբ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերից մեկը կամ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, այսուհետ` (անձը հաստատող փաստաթուղթ)։ Եթե մոռացել եք Ձեր անձնական էջի գաղտնաբառը և/կամ մուտքանունը ապա անմիջապես կապ հաստատեք «ՎԻՎԱՌՈ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 24 ժամյա օնլայն սպասարկման կենտրոնի հետ կամ աշխատանքային օրերին և ժամերին այցելեք սպասարկման գրասենյակ` այն վերականգնելու համար։ Նշված պայմանները չկատարելու դեպքում «ՎԻՎԱՌՈ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իրավունք է իրեն վերապահում չեղյալ հայտարարելու բոլոր մասնակցության վճարների շահումները և վերադարձնել մասնակցության վճարի(ների) գումարը(ները) և արգելափակել Ձեր հատուկ խաղային հաշիվը (անձնական էջը): Այս դեպքում Խաղացողը իր գումարները կարող է ստանալ 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում՝ ներկայանալով ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 20»: Օգտատերը նշված տեղեկատվությանը ծանոթանալուց հետո սեղմում է «ԼԱՎ» կոճակը կամ սեղմում է «Փակել» կոճակը` վերևի աջ անկյունում, որից հետո բացվում է գրանցման պատուհանը: Օգտատերը կարող է սկսել գրանցման գործընթացը` լրացնելով բացված պատուհանում հետևյալ տեղեկատվությունը․

 

·         Էլ․ փոստի հասցե (պարտադիր դաշտ)

·         Գաղտնաբառ (պարտադիր դաշտ, նվազագույնը 6 նիշ)

Լրացնելով վերը նշված դաշտերը և սեղմելով «Հաջորդ» կոճակը, բացվում է հաջորդ պատուհանը՝ լրացման համար անհրաժեշտ հետևյալ տեղեկատվությամբ.

·         Անուն (պարտադիր դաշտ)

·         Ազգանուն (պարտադիր դաշտ)

·         Ծննդյան օր, ամիս, տարի;

·         Անձնագրի սերիա և համար, նույնականացման քարտի դեպքում՝ նույնականացման քարտի համարը, այուհետ նաև՝ (անձը հաստատող փաստաթուղթ);

·         Հաշվառման հասցե:

·         Կոնտակտային հեռախոսահամար (պարտադիր դաշտ)

·         Երկիր (պարտադիր դաշտ)

·         Պրոմո ծածկագիր (ոչ պարտադիր դաշտ)

·         Նշում, քափթչա ստուգում (պարտադիր)

·         Նշում, որ «Համաձայն եմ բոլոր գործող կարգերին և Կանոնակարգին։

Լրացնելով և նշում կատարելով վերը նշված պարտադիր դաշտերում, օգտատերը սեղմում է «ԳՐԱՆՑՎԵԼ» կոճակը: Այնուհետև բացվում է նոր պատուհան «Գրանցումը հաջողությամբ ավարտվեց» գրառմամբ: Օգտատերը սեղմում է «Լավ» կոճակը կամ փակում է պատուհանը` վերևի աջ անկյունից: Գրանցվելու արդյունքում յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար, այսուհետ` «Խաղացող», ստեղծվում է խաղային անհատական հաշիվ՝ անհատական ID։ Այս փուլում Խաղացողը չի կարող օգտվել Կազմակերպչի կայքի հնարավորություններից:

 

Խաղացողի նույնականացման իրականացման և ինտերնետ շահումով խաղերին մասնակցելու հնարավորության տրամադրման համար Կազմակերպիչը Խաղացողից պահանջում է անձը հաստատող փաստաթղութ (էլեկտրոնային տարբերակը): Նույնականացումն անցկացնելուց հետո Կամզակերպիչը քսանմեկ տարին չլրացած անձի գրանցումը չեղյալ է հայտարարում, իսկ հաջողությամբ նույնականացումն անցած Խաղացողը հնարավորություն է ստանում օգտվելու Կազմակերպչի կայքի բոլոր հնարավորություններից:  

 

Կազմակերպչի կայքում գրանցված օգտատերերի՝ Խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվների արժույթը հայկական դրամն է՝ ՀՀԴ։

Խաղերի տեսակները, անցկացման կարգը և շահումների տարբերակները

 

ՖԵՆՏԶԻ ՍՊՈՐՏ

Չլրացված մրցաշար

 

Յուրաքանչյուր մրցաշար ունի Խաղացողների նախապես սահմանված քանակ և մոտավոր մրցանակային ֆոնդ։ Այնուամենայնիվ, չերաշխավորված մրցաշարերի դեպքում մրցանակային ֆոնդը կախված է Խաղացողների քանակից, իսկ երբ մրցաշարը երաշխավորված է, մրցաշարի կայանալու դեպքում հաշվարկվում է հստակ մրցանակը։ Չերաշխավորված մրցաշարերի դեպքում, այն պահից սկսած, երբ հայտնվում է 2 Խաղացող, չեղարկման հնարավորությունը հասանելի չէ։ Բացառություն կարող է լինել մրցաշարի «բաշխվող» տեսակը, որտեղ Խաղացողների նվազագույն քանակը պետք է հավասար լինի «մրցանակների բաշխման տեղերին» (օրինակ, բաշխվող մրցաշար, որտեղ մրցանակային ֆոնդը բաշխվում է լավագույն 5 խաղացողների միջև։ Այս դեպքում, որպեսզի մրցաշարը կայանա, այն պետք է ունենա առնվազն 5 Խաղացող։ Եթե Խաղացողների քանակը բաշխվող տեղերից քիչ է, ապա մրցաշարն ինքնաբերաբար չեղարկվում է)։ Երաշխավորված մրցաշարերը Խաղացողներին հավաստիացնում են, որ մրցանակը չի լինի ավելի փոքր, քան նախապես երաշխավորված գումարը։ Այնուամենայնիվ, նման մրցաշարը կարող է չեղարկվել, եթե Խաղացողների քանակը բավարար չլինի։ Խաղացողի կողմից ստեղծված մրցաշարի դեպքում այն պետք է ունենա հնարավոր Խաղացողների առնվազն 80 տոկոսը, որպեսզի մրցաշարը կայանա։ Եթե Խաղացողների քանակը 80 տոկոսից պակաս է, ապա մրցաշարն ինքնաբերաբար չեղարկվում է։

 

Մրցաշարի փակման ժամանակը

 

Մրցաշարը փակվում է առաջին խաղի սկզբից 15 րոպե առաջ։ Այսպիսով, սկսած այդ պահից, փոփոխություններ կամ թարմացումներ անել հնարավոր չէ։

Մասնակցության չեղարկում

Այն պահից սկսած, երբ Խաղացողը գրանցվում է մրցաշարին մասնակցելու համար, գրանցումը չեղարկելն այլևս անհնար է:

Հետաձգված խաղեր

Հետաձգված կամ դադարեցված խաղերի դեպքում վերոնշյալ խաղն ընդգրկող մրցաշարի բոլոր խաղացողները պետք է սպասեն, մինչև խաղը կայանա։

Փոխանակված խաղացողներ

Մրցաշրջանի ընթացքում խաղացողները կարող են փոխանակվել։ Խաղացողների ցուցակները կփոփոխվեն նրանց վերաբերյալ պաշտոնական թարմացումների հիման վրա։ Եթե Խաղացողը նման խաղացող ունի իր թիմի կազմում, բայց տրանսֆերից հետո տվյալ խաղացողը չի մասնակցել մրցաշարում ընդգրկված խաղին, ապա տվյալ փուլում կստացվի 0 միավոր։

Կրկնակի խաղեր

Կրկնակի խաղերի դեպքում միավորները կհաշվարկվեն միայն այն խաղից, որը սկսվում է մրցաշարի խաղացանկով սահմանված ժամին։

 

Կազմի սահմանափակումներ

Կազմի սահմանափակումները կախված են խաղացանկից։ Կախված թիմերի քանակից՝ մեկ թիմում խաղացողների քանակը փոփոխվում է։ Այնուամենայնիվ, 2 թիմերի մասնակցության դեպքում, մեկ թիմում խաղացողների առավելագույն քանակը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Ֆուտբոլ – Մեկ հանդիպման դեպքում մեկ թիմի խաղացողների քանակը չի կարող գերազանցել 7-ը։

Ամերիկյան ֆուտբոլ – Մեկ հանդիպման դեպքում մեկ թիմի խաղացողների քանակը չի կարող գերազանցել 5-ը։

 

Բասկետբոլ - Մեկ հանդիպման դեպքում մեկ թիմի խաղացողների քանակը չի կարող գերազանցել 4-ը։

Բեյսբոլ - Մեկ հանդիպման դեպքում մեկ թիմի խաղացողների քանակը չի կարող գերազանցել 5-ը։

Հոկեյ - Մեկ հանդիպման դեպքում մեկ թիմի խաղացողների քանակը չի կարող գերազանցել 4-ը։

Մրցաշարի շահման վճարումը

Մրցաշարի արդյունքի վերջնական հստակեցումից հետո շահումը կփոխանցվի Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Մրցաշարերի վերջնական արդյունքները հրապարակվում են որքան հնարավոր է արագ, սակայն երբեմն ավելի ուշ փոփոխություններ են լինում։ Այսպիսի դեպքերում Կազմակերպիչը սպասում է պրովայդերի միջոցով փոխանցված պաշտոնական վիճակագրությանը, որպեսզի հաշվարկի վերջնական արդյունքը։

 

Միավորների հաշվարկը

 

Միավորների վերջնական հաշվարկը տեղի է ունենում մրցաշարի ավարտից հետո 1 օրվա ընթացքում։ Վերջնական արդյունքը կարող է տարբերվել մրցաշարի ընթացքում ցուցադրված հաշվից, և միայն Կազմակերպչի վիճակագրության պրովայդերի տրամադրած տվյալներն են համարվում պաշտոնական։ Մրցաշարի ավարտից 24 ժամ հետո կատարված բոլոր փոփոխությունները հաշվի չեն առնվի։ Վերջնական արդյունքը հիմնված է միայն Կազմակերպչի պաշտոնական տվյալների պրովայդերի տրամադրած վիճակագրության հիման վրա, իսկ մնացած բոլոր արդյունքները/վիճակագրությունը հաշվի չի առնվում։

 

Մրցաշարերի արդյունքների որոշումը

 

Յուրաքանչյուր մրցաշար ներառում է 2 կամ ավելի խաղացողների, որոնք ունեն անհատական կազմեր։ Հաղթողը որոշվում է իր կազմի վաստակած միավորների վերջնական քանակի հիման վրա։ Հաղթողները կնշվեն ըստ խաղացողների ցուցակի։ Եթե երկու թիմեր, ինչպես նաև թիմերի ավագները վաստակում են հավասար միավորներ, մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է Խաղացողների միջև։ Այնուամենայնիվ, տվյալ մրցանակային տեղի համար նախատեսված շահումը չի նվազում․ այն լրացվում է ավելի ցածր մրցանակային տեղի մրցանակով։ Օրինակ՝ երկու Խաղացող զբաղեցրել են 2-րդ տեղը՝ գրանցելով միևնույն միավորները և ավագի միավորները։ Այս դեպքում, երկու Խաղացողներն էլ կստանան 2-րդ մրցանակային տեղի ամբողջական շահումը, և, այսպիսով, 3-րդ տեղի մրցանակը կնվազի։ Տեխնիկական խնդիրների դեպքում Կազմակերպիչը իրավասու է հետաձգել վերջնական միավորների հաշվարկը մինչև այն ժամկետը, երբ բոլոր խնդիրները լուծվեն:

Տրանսֆերներ

 

Ֆուտբոլ – տրանսնֆերները կարող են իրականացվել մրցաշարերում, որոնք բաղկացած են մեկից ավելի փուլերից։ Նման դեպքերում, երբ մրցաշարը բաղկացած է մեկից ավելի փուլերից, տրանսֆերտները կարող են կատարվել փուլերի միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Առաջին 3 տրանսֆերները կլինեն այսպես կոչված «անվճար տրանսֆերները»։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերը կատարելուց հետո Խաղացողի թիմի կազմը չի կորցնի այն միավորները, որոնք վաստակել էին տրանսֆերի ենթարկված խաղացողները։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել աշխատավարձի սահմանափակման կանոնները և խաղացողների աշխատավարձերն ու այն խաղացողների աշխատավարձերը, որոնց ցանկանում է ձեռք բերել, այն չպետք է գերազանցի խաղացողի աշխատավարձի սահմանափակումը։ Սկսած 4-րդ փոփոխությունից՝ Խաղացողը կկորցնի այն միավորները, որոնք նա վաստակել է նախորդ փուլերում։

 

Ամերիկյան ֆուտբոլ – ամերիկյան ֆուտբոլում տրանսֆերները կատարվում են խաղային շաբաթներով։ Եթե մրցաշարը ներառում է մեկից ավելի խաղային շաբաթ, ապա Խաղացողը կարող է տրանսֆեր կատարել յուրաքանչյուր խաղային շաբաթից հետո։ Առաջին տրանսֆերը այսպես կոչված «անվճար տրանսֆերներն» է։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերը կատարելուց հետո Խաղացողի թիմի կազմը չի կորցնի այն միավորները, որոնք վաստակել էին տրանսֆերի ենթարկված խաղացողները։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել աշխատավարձի սահմանափակման կանոններին և խաղացողների աշխատավարձերն ու այն խաղացողների աշխատավարձերը, որոնց ցանկանում է ձեռք բերել, այն չպետք է գերազանցեն խաղացողի աշխատավարձի սահմանափակումը։ Սկսած 2-րդ տրանսֆերից՝ Խաղացողը կկորցնի այն միավորները, որոնք նա վաստակել է նախորդ փուլերում։

 

Բասկետբոլ – բասկետբոլում տրանսֆերները կատարվում են ըստ օրերի։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերները հասանելի են խաղային օրերից հետո (խաղային օրը հաշվարկվում է հանդիպման կայացման վայրի տեղական ժամանակով)։ Առաջին տրանսֆերը այսպես կոչված «անվճար տրանսֆերներն» է։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերը կատարելուց հետո Խաղացողի թիմի կազմը չի կորցնի այն միավորները, որոնք վաստակել էին տրանսֆերի ենթարկված խաղացողները։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել աշխատավարձի սահմանափակման կանոններին և խաղացողների աշխատավարձերն ու այն խաղացողների աշխատավարձերը, որոնց ցանկանում է ձեռք բերել, այն չպետք է գերազանցեն խաղացողի աշխատավարձի սահմանափակումը։ Սկսած 2-րդ տրանսֆերից՝ Խաղացողը կկորցնի այն միավորները, որոնք նա վաստակել է նախորդ փուլերում։

 

Բեյսբոլ - բեյսբոլում տրանսֆերները կատարվում են ըստ օրերի։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերները հասանելի են խաղային օրերից հետո (խաղային օրը հաշվարկվում է հանդիպման կայացման վայրի տեղական ժամանակով)։ Առաջին տրանսֆերը այսպես կոչված «անվճար տրանսֆերներն» է։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերը կատարելուց հետո Խաղացողի թիմի կազմը չի կորցնի այն միավորները, որոնք վաստակել էին տրանսֆերի ենթարկված խաղացողները։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել աշխատավարձի սահմանափակման կանոններին և խաղացողների աշխատավարձերն ու այն խաղացողների աշխատավարձերը, որոնց ցանկանում է ձեռք բերել, այն չպետք է գերազանցեն խաղացողի աշխատավարձի սահմանափակումը։ Սկսած 2-րդ տրանսֆերից՝ Խաղացողը կկորցնի այն միավորները, որոնք նա վաստակել է նախորդ փուլերում

 

Հոկեյ - հոկեյում տրանսֆերները կատարվում են ըստ օրերի։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերները հասանելի են խաղային օրերից հետո (խաղային օրը հաշվարկվում է հանդիպման կայացման վայրի տեղական ժամանակով)։ Առաջին տրանսֆերը այսպես կոչված «անվճար տրանսֆերներն» է։ Սա նշանակում է, որ տրանսֆերը կատարելուց հետո Խաղացողի թիմի կազմը չի կորցնի այն միավորները, որոնք վաստակել էին տրանսֆերի ենթարկված խաղացողները։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել աշխատավարձի սահմանափակման կանոններին և խաղացողների աշխատավարձերն ու այն խաղացողների աշխատավարձերը, որոնց ցանկանում է ձեռք բերել, այն չպետք է գերազանցեն խաղացողի աշխատավարձի սահմանափակումը։ Սկսած 2-րդ տրանսֆերից՝ Խաղացողը կկորցնի այն միավորները, որոնք նա վաստակել է նախորդ փուլերում:

 

Փոխարինումներ

 

Փոխարինումներն հասանելին են միայն ֆուտբոլում, որտեղ յուրաքանչյուր կազմում պետք է լինի առնվազն 3 փոխարինող խաղացող։ Փոխարինող խաղացողները կարող են լինել միևնույն կամ տարբեր դիրքերից։ Փոխարինումները կատարվում են Խաղացողի կողմից ցանկացած պահի, ինքնուրույն, սակայն Live խաղերի ընթացքում փոխարինված խաղացողի վաստակած միավորները կորում են և փոխարինման դուրս եկած խաղացողը սկսում է միավորներ վաստակել կազմում ընդգրկվելու պահից սկսած։ Վերջնական հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում միայն 1-ին կազմի (11 հոգանոց կազմ) խաղացողները։

 

Ավագը

 

Ամեն կազմ պետք է ավագ ունենա։ Առանց ավագի կազմը չի հաստատվի։ Ավելին՝ ավագի վաստակած միավորները կրկնապատկվում են՝ թե դրական, թե բացասական։

 

Ոչ-ոքի

 

Երբ մրցույթն ավարտված է, իսկ երկու կամ ավելի Խաղացողներ ունեն նույնքան միավորներ, հաղթողը որոշվում է համաձայն հետևյալ կանոնի։ Հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որի ավագը կհավաքի ամենաբարձր միավորը (Երբ արդյունքը ոչ- ոքի է, բայց Թիմ Ա-ի ավագը վաստակել է ավելի շատ միավորներ, քան Թիմ Բ-ի ավագը)։ Եթե երկու կամ ավելի թիմեր ունեն նույնքան միավորներ, և թիմերի ավագները նույնպես գրանցում են հավասար արդյունք, շահույթը հավասարապես բաժանվում է Խաղացողների միջև։

 

Կազմերը

 

Ամեն սպորտաձև ունի իր յուրահատուկ կազմը, որը պետք է հավաքվի՝ հետևելով հետևյալ կանոններին.

 

Ֆուտբոլ – ֆուտբոլում կարող եք ընտրել տարբեր դասավորություններ, որոնք հիմնված են տարբեր դիրքերում խաղացողների քանակի վրա։ Դուք պետք է ունենաք առնվազն 1 GK, 3 DF, 3MF և 1 FW։ Այս խաղացողների քանակը կտարբերվի՝ կախված դասավորությունից։ Խաղացողը պետք է նաև ընտրի 3 փոխարինողների, որոնք կարող են լինել ցանկացած դիրքի խաղացողներ (օրինակ, երկու պաշտպան և մեկ հարձակվող՝ որպես փոխարինողներ)։

 

Ամերիկյան ֆուտբոլ – ամերիկյան ֆուտբոլում կազմը բաղկացած է QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, UTIL և DST դիրքերից (DST-ն չի կարող ընտրվել որպես UTIL դիրք)։

 

Բասկետբոլ – բասկետբոլում կազմը բաղկացած է PG, SG, SF, PF, C, G, F և UTIL դիրքերից։

 

Բեյսբոլ – բեյսբոլում կազմը բաղկացած է W, W, W, C, C, D, D, UTIL, G դիրքերից (UTIL դիրքը կարող է լրացվել ցանկացած դիրքով, բացի դարպասապահից)։

 

Հոքեյ – հոքեյում կազմը բաղկացած է W, W, W, C, C, D, D, UTIL, G (UTIL դիրքը կարող է լրացվել ցանկացած դիրքով, բացի դարպասապահից)

 

UTIL-ը ընդհանուր դիրք է։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած խաղացող կարող է դրվել UTIL դիրքի, եթե նշված սպորտաձևում սահմանափակումներ չկան։

 

Live թարմացումներ

 

Live թարմացումները ցույց են տալիս Խաղացողի կազմի միավորները Live խաղերի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, Live թարմացումներն ընդամենը տեղեկատվական բնույթ են կրում և հաշվի չեն առնվում, քանի որ վերջնական արդյունքը կարող է փոխվել մրցաշարի ավարտից հետո։ Վերջնական հաշվարկը տեղի է ունենում մրցաշարի ավարտից հետո 24 ժամերի ընթացքում։

 

Յուրանքաչյուր խաղի համար նախատեսված մեկ տոմսի և/կամ խաղանիշի (ժետոնի) և/կամ միավորի գինը, խաղի մանրամասն անցկացման կարգը, շահումի տարբերակները, ինչպես նաև մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունման և շահումների վճարման կարգը նշված է Կազմակերպչի կայքում։

 

 

ՉԻՆԳԱ ՉՈՒՆԳ

Ընդհանուր նկարագիր

 

Խաղր ունի երկու հինական բաժին՝ քեշ խաղեր և մրցաշարեր: Քեշ խաղերը ստեղծում են Խաղացողները՝ ընտրելով խաղադչույքի չափը, խաղի քանակը և սպասելաժամանակը: Խաղը ստեղծելուց հետո, խաղին միանում է մրցակիցը, սեղմում պատրաստ եմ կոճակը և խաղը սկսվում է: Խաղացողները խաղում ունեն ընտրության 3 հնարավորություն՝ քար, թուղթ և մկրատ: Քարը հաղթում է մկրատին, մկրատը՝ թղթին, թուղթը՝ քարին: Միևնույն ընտրությունը կատարելու դեպքում խաղափուլ համարվում է ոչ ոքի:

 

Խաղացողները խաղում են այնքան խաղափուլ, մինչև նրանցից որևէ մեկը հավաքի նախօրոք սահմանված միավորների քանակը և նշված Խաղացողը կհամարվի հաղթող:

 

Մրցաշարերը լինում են անվճար և մուտքավճարով: Մրցաշարերը կազմակերպվում են օլիմպիական կարգով: Յուրաքանչյուր մրցաշարի մասին մանրամասն տեղեկություն Խաղացողը կարող է գնել Կազմակերպչի կայքի Չինգաչունգ խաղի մրցաշարեր բաժնում, ըստ ամեն մրցաշարի մրցանակաըին ֆոնդի, մուտքավճարի չափի, խաղացողների առավելագույն և նվազագույն քանակի, մրցանակային տեղերի, ամսաթվի և ժամի:

Յուրաքանչյուր մրցաշար ունի Խաղացողների նվազագույն քանակ, որի լրանալու դեպում, համապատասխան ժամին մրցաշարը սկսվում է:

 

Օլիմպիական համակարգ

 

Օլիմպիական համակարգը կամ փլեյ-օֆֆը (անգ. Play-off) սպորտային մրցության ձևերից է, որի ժամանակ Խաղացողն առաջին իսկ պարտությունից դուրս է մնում մրցությունից (ըստ երկու Խաղացողի միջև մեկ կամ մի քանի խաղի արդյունքի, որի հիման վրա հստակ կարելի է որոշել անվերապահ հաղթողին): Այն հնարավորություն է տալիս քիչ քանակությամբ փուլերով որոշել հաղթողին և ապահովում է թեժ պայքար մրցության ընթացքում: Խաղերի նվազագույն քանակով արագ կարելի է որոշել հաղթողին:

 

Խաղարկության կարգը

 

Օլիմպիական մրցաշարի Խաղացողների քանակը պետք է լինի երկուսի աստիճան (2, 4, 8, 16, 32 և այլն): Այլ թվով Խաղացողների դեպքում անցկացվում է մեկ կամ մի քանի նախընտրական տուր, որի արդյունքում Խաղացողների ընդհանուր թիվը կրճատվում և հավասարվում է ամենամոտ երկուսի աստիճանին։ Խաղում, որտեղ Խաղացողներն անձնական վարկանիշներ ունեն, երկուսի աստիճանի թիվը կարող է որոշվել այդ վարկանիշով: Տուրերի քանակը հավասար է լոգարիթմ 2 հիմքով Խաղացողների քանակին: Խաղարկության շրջանները սովորաբար անվանվում են ըստ զույգերի քանակի. մեկ զույգի համար ներմուծվում է «եզրափակիչ» տերմինը (այստեղ որոշվում է հաղթողը), 2 զույգի համար՝ «կիսաեզրափակիչ», 4 զույգի համար՝ «1/4 եզրափակիչ», 8 զույգի համար՝ «1/8 եզրափակիչ», 16 զույգի համար՝ «1/16 եզրափակիչ» և այլն:

 

Ամեն տուրում մրցաշարի Խաղացողներից կազմվում են զույգեր, որոնք խաղում են միմյանց հետ: Յուրաքանչյուր զույգից հաջորդ շրջան են անցնում հաղթողները, իսկ պարտվողները դուրս են մնում մրցաշարից: Եզրափակիչ շրջանի հաղթողը գրավում է 1-ին տեղը, նրա հակառակորդը՝ 2-րդ տեղը: Եթե մրցաշարային պայմանը պահանջում է որոշել 3-րդ տեղը գրաված Խաղացողին, ապա կազմակերպվում է լրացուցիչ խաղ՝ կիսաեզրափակչում պարտված երկու Խաղացողների միջև:

 

Ընտրության սկզբունքները՝ ըստ վարկանիշի.

 

Երկրորդ և հաջորդ փուլերում զույգերը կարող են ձևավորվել կա՛մ նույն կանոններով, ինչ առաջինի դեպքում, կա՛մ էլ որոշակի սահմանված կանոնով, որում հստակ նշվում է, թե ինչպես են յուրաքանչյուր փուլի Խաղացողներից ստեղծվում զույգեր։ Երբեմն կիրառվում է «փլեյ-օֆֆ» տարբերակը, որի ժամանակ որոշ Խաղացողներ մրցաշարում մեկնարկում են խաղը ոչ թե առաջին, այլ հաջորդ շրջաններից: Օրինակ՝ հնարավոր տարբերակներից է, երբ ընտրվում է 24 Խաղացող, որոնցից նախընտրական փուլում լավագույն արդյունքները գրանցած կամ բարձր վարկանիշ ունեցող 8 խաղացողները պայքարի մեջ են մտնում երկրորդ փուլից: Իսկ առաջինում իրար հետ խաղում են մնացած 16-ը:

 

Առանձնահատկություններ

 

Օլիմպիական մրցության առավելություններից է խաղերի նվազագույն քանակը՝ համեմատած մյուս մրցությունների: Օլիմպիական մրցությունը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ որոշելու հաղթողին, ընդ որում արդար պայքարում առաջին տեղ է զբաղեցնում է նա, ով ոչ մի մրցակցի չի պարտվել, այն դեպքում երբ մյուս Խաղացողները գոնե մեկից պարտություն են կրում։

 

 

 

Վիդեո սլոտեր, դասական սլոտեր

Յուրաքանչյուր սլոտում տեղադրված են վահանակներ, տողեր և վճարային գծեր: Որոշ սլոտեր նաև ունեն մասնակցության վճարների աստիճաններ։ «Պտտել» կոճակը խաղում է խաղը ընթացիկ մասնակցության վճարի աստիճանով, ընտրված վճարային գծի մետաղադրամի արժեքով։ MAX BET-ը խաղում է ամենաբարձր մասնակցության վճարի մակարդակով, ամենաբարձր վճարային գծերով և նախապես ընտրած մետաղադրամի արժեքով: AUTO-ն ավտոմատ կերպով խաղում է նշված քանակի ռաունդներում: Հաղթող համակցությունները և վճարումները կատարվում են ըստ վճարումների աղյուսակի: Մասնակցության վճարի գիծը շահում է և վճարվում, կախված սլոտի տեսակից,  եթե հաջորդական է ամենաձախից աջ կամ ամենաաջից ձախ  կամ երկու կողմերից: Մետաղադրամներով վճարային գծի շահումը հավասար է վճարման աղյուսակում ցույց տրված արժեքին, որը բազմապատկած է մասնակցության վճարի մակարդակով: Այս գումարը նույնպես բազմապատկվում է ցանկացած կիրառելի բազմապատկիչներով: Վճարային գիծն արժույթով հավասար է մետաղադրամներով հաղթանակին՝ բազմապատկված մետաղադրամների արժեքին: Միաժամանակ ավելանում են տարբեր վճարային գծերի շահումները: Բոլոր շահումները վճարվում են միայն ընտրված վճարային գծերի համար: Երբ առավելագույն բազմապատկիչին ենք հասնում, բոլոր շահումները վճարվում են առավելագույն բազմապատկիչով, մինչև նոր շահումներ չստեղծվեն: Բազմապատկիչը կվերադառնա նախնական բազմապատկիչին: «Մետաղադրամները» ցուցադրում է մետաղադրամներ, որոնք մասնակցության վճար կատարելու համար հասանելի են Խաղացողին: Random Number Generator-ը (Կամայական թվերի գեներատոր) գործածվում է բոլոր սլոտերի կողմից՝ որոշելու համար յուրաքանչյուր պտույտի արդյունքները: Այդ բոլոր  արդյունքները կախված են ալգորիթմերի ու RNG ծրագրային ապահովման համադրությունից, ու հենց այդ համակարգերն են որոշում յուրաքանչյուր պտույտի արդյունքը, որի վրա խաղացողը մասնակցության վճար է դնում, նախորդ պտույտը կամ պտույտները չեն վերաբերում որևէ այլ պտույտի արդյունքին։ Երբ Խաղացողը գործարկում է պտույտ օնլայն սլոտ խաղում, RNG-ն սկսում է բաժանել ամբողջ թվերը։ Կախված նրանից, թե RNG-ն որ թվի վրա է, երբ Խաղացողը շարժում է իր մկնիկը՝ որոշվում է, թե որ թվի վրա կանգ կառնի թմբուկը: Այն պահին, երբ Խաղացողը սեղմում է «սկսել» կոճակը՝ օրինակ երեք թմբուկով սլոտային խաղում, RNG-ի կողմից երեք թիվ է գրանցվում (յուրաքանչյուրը թմբուկի դիմաց): Առաջին թիվը որոշում է առաջին թմբուկի դիրքը, երկրորդը որոշում է երկրորդ թմբուկի դիրքը ու երրորդը որոշում է երրորդի դիրքը, նույնն է տեղի ունենում հինգ թմբուկով սլոտերում  կամ սլոտային խաղերի այլ տարբերակներում: Վիդեո սլոտերն ունեն միջինը 50 անհատական վճարային գծեր,  բայց երբեմն էլ դրանց թիվը հասնում է 100-ի  և ավելիի: Այն պահին, երբ Խաղացողը սեղմում է «խաղալ» կոճակը, ծրագիրը պատկերում է պատահականության սկզբունքով ընտրված հինգ թվեր՝ մեկական յուրաքանչյուր թմբուկի վրա: Թմբուկների թվերն այդ ժամանակ այլևս կախված չեն լինում այն թվերից, որոնք  Random Number Generator-ի կողմից են որոշվել դրանց համար: Համակարգն, այսպիսով, արագ կատարում է բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներ՝ որոշելով Խաղացողի շահումը կամ կորուստը հենց վերջին պտույտը կանգնում է։ Մրցանակը վայրկենապես և ավտոմատ կերպով գումարվում են Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Այն դեպքերում,  երբ անվճար պտույտ է շնորհվում կամ բոնուսային պտույտ է նախաձեռնվում, թմբուկները հետևողականորեն պտտվում են Random Number Generator-ի նույն կանոններով։

 

Wild-ներ. Wild-ներ կարելի է գտնել օնլայն սլոտերի մեծ մասում։ Դրանք նիշեր են, որոնք փոխարինում են ցանկացած այլ նիշերի՝ լրացուցիչ շահումների հնարավորություն տալով։ Որոշ Wild-ներ կարող են շարվել՝ այսինքն դրանք կարող են ընդգրկել ամբողջ թմբուկը, իսկ որոշ որոշ Wild-ենր նաև ունեն կցված բազմապատկիչ, այսինքն Wild-ի գործածումով ցանկացած շահում կբազմապատկվի որոշակի գումարով։

 

Scatter. Scatter նիշերը այն նիշերն են, որոնք սովորաբար վճարում են՝ կախված թմբուկի վրա հայտնվելու քանակից՝ անկախ դիրքից։ Օրինակ, Խաղացողը կարող է գտնել Scatter նիշ, որը վճարվում է, երբ կանգնում է 3-ի կամ ավելի մեծ թվի վրա, այնպես որ, եթե թմբուկը կանգնի 2,4 կամ 5 թվերի վրա, Խաղացողը կարող է շահում ունենալ։ Օնլայն սլոտերում Scatter-ի ամենատարածված գործածումը բոնուսային ֆունկցիան ակտիվացնելն է՝ օրինակ անվճար պտույտներով ռաունդները։ Բազմաթիվ օնլայն սլոթեր կդանդաղեն, եթե երկու scatters-ի վրա կանգնեն, կասեցնելով պտույտը, մինչ մյուս ռուլետկաները կարող են առհասարակ կանգնել։

 

Անվճար պտույտներ. Խաղացողն այս պտույտների համար չի վճարում, և այդ պտույտները, սովորաբար, որևէ հավելյալ բան են առաջարկում ստանդարտ  պտույտին: Հիմնականում յուրաքանչյուր շահումին կցված է լինում բազմապատկիչ, կամ լրացուցիչ wild՝ թմբուկների վրա, կամ էլ  հազվագյուտ ֆունկցիաներ գործարկելու հնարավորություն։

 

Ազարտային հնարավորություն: Որոշ սլոտեր առաջարկում են ազարտային տարբերակներ ցանկացած շահող պտույտից հետո։ Սա Խաղացողին հնարավորություն է տալիս կրկնապատկել իր շահումը կամ նույնիսկ ավելին։ Կան նաև այլ բոնուսային տարբերակներ,  ինչպիսին են pick-em պտույտը՝ «ֆորտունայի անիվ»-ի ոճով խաղը կամ խաղային քարտեզը, որտեղ Խաղացողը շարժվում է մի հնարավորությունից մյուսը։ Հնարավորությունների քանակությունը տարբերվում է խաղից խաղ՝ որոշ սլոտեր առաջակում են պարզ բազային խաղ առանց որևէ այլ բանի, մինչ մյուսները առաջարկում են բազմաթիվ տարբեր ֆունկցիաներ։

 

Ջեքփոթ սլոտեր. Պրոգրեսիվ սլոտային խաղերը կապակցված են ոնլայն խաղերի հետ։ Հենց պրոգրեսիվ ջեքփոթը շահվում է, խաղը նորից է սկսվում, ու ջեքփոթը նորից է սկսում ձևավորվել։ Պրոգրեսիվ ջեքփոթերն անընդհատ աճում են՝  տվյալ խաղին մասնակցող բոլոր Խաղացողների յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի հետ միասին։ Ջեքփոթը կախված է արված մասնակցության վճարի տոկոսից ու միշտ ցուցադրվում է խաղի էկրանին։ Պրոգրեսիվ սլոտերը բացառապես վճարում են առավելագույն ջեքփոթը, երբ Խաղացողը տանում է շահող նիշերի համապատասխան համադրությունը առավելագույն մասնակցության վճարով պտույտի վրա: Պրոգրեսիվ ջեքփոթ շահելու համար Խաղացողը պետք է մասնակցության վճար կատարի մետաղադրամների կամ կրեդիտային մասնակցության վճարների առավելագույն քանակի վրա, կամ առավելագույն մասնակցության վճարի վրա;  Կան նաև բլեքջեք և վիդեո պոկեր խաղեր, որոնք ունեն պրոգրեսիվ ջեքփոթ բաղադրիչ։

 

Բազմակի պրոգրեսիվ ջեքփոթ սլոտեր. Բազմակի պրոգրեսիվ ջեքփոթ սլոտերը Խաղացողին հնարավորություն է տալիս շահել երեք պրոգրեսիվ ջեքփոթերից մեկը:

 

Օգվիլ

Տոմսն ունի երկու աղյուսակ, յուրաքանչյուրը 10 ուղղահայաց շարքով: Շարքը խաղի մի քայլ է (խաղն ունի 10 քայլ)։ Շարքերի յուրաքնաչյուր վանդակ թաքցնում է շահող կամ պարտվող արդյունքը։ Խաղացողը ընտրում է մասնակցության վճարի չափը կամ մուտքագրում է իր նախընտրած գումարը։ Սեղմում է «Սկսել խաղը»՝ այն սկսելու համար։ Աղյուսակի ներքևի հատվածից սկսած քայլերով բարձրանում է սեպի վերև: Եթե վանդակի վրա սեղմելուց հետո Խաղացողը տեսնում է «կրկին փորձեք» գրառումը՝ դա նշանակում է, որ պարտվել է տվյալ մասնակցության վճարը և նորից խաղ սկսելու համար, նա կրկին գնում է տոմս։ Կրկին փորձե՛ք։ Խաղացողը կարող է նույն տրամաբանությամբ հաջողությամբ շարունակել գուշակել հաջորդող վերևի շարքերը՝ ավելի շատ շահումների համար, կամ սեղմել «վերցնել գումարը» ու վերցնել իր այդ պահին շահած գումարը։ Խաղացողը սեղմում է «պատահական ընտրություն»՝ վանդակն ավտոմատ կերպով ընտրելու համար։ Խաղացողը կարող է շահել իր մասնակցության վճարի հազարապատիկից էլ մեծ գումար։ Խաղացողը կարող է չպարտված տոմսը վաճառել՝ սեղմելով «Ծուկա» կոճակի վրա։

 

Սեղանի խաղեր

Բակարա

Այս խաղի նպատակն է կանխատեսել, թե ում ձեռքն ամենաբարձրը կլինի։ Կարող եք նաև կանխատեսել ոչ ոքին։ Խաղը խաղում են 6, 52 խաղաթղթերի կապուկներով (առանց ջոկերների), որոնք խառնվում են յուրաքանչյուր փուլից առաջ։ Մինիմում/մաքսիմում նշանը ցույց է տալիս նվազագույն ու առավելագույն մասնակցության վճարը, որը հնարավոր է կատարել յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի ոլորտում:

Ձեռքի խաղարկում. Կատարվում է մեկ մասնակցության վճար կամ մասնակցության վճարների համադրություն մասնակցության վճարային ցանկացած ոլորտում (Ոչ ոքի, Բանկիր կամ Խաղացող) և բաժանվում է: Խաղացողին և Բանկիրին բաժանում են երկու կամ երեք խաղաթուղթ։ Երրորդ խաղաթուղթը բաժանվում է երրորդ խաղաթղթի կանոնների հիման վրա։ Խաղը համեմատում է Խաղացողի և Բանկիրի ձեռքերի արժեքները։ 9-ին մոտ  արժեքով ձեռքը շահում է։ Հավասար արժեքով ձեռքերը համարվում են «ոչ ոքի», և ձեռքրից ոչ մեկը շահում։ Մասնակցության վճարները վճարվում են Վճարման գրաֆիկի համաձայն։

Երրորդ խաղաթղթի կանոններ. Եթե Խաղացողը կամ Բանկիրն ունեն 8 կամ 9, սա կոչվում է «բնական», ու երկու ձեռքներն էլ մնում են։ Այս կանոնը գերակա է բոլոր մյուս կանոնների նկատմամբ, եթե ոչ Խաղացողը, ոչ բանկիրը չունեն 8 կամ 9, խաղն ընթանում է հետևյալ կերպ.

Խաղացողի կանոններ: Եթե Խաղացողն ունի 0-5, երրորդ խաղաթուղթն է բաժանվում։ Եթե Խաղացողն ունի 6 կամ 7, ձեռքը մնում է։

Բանկիրի կանոններ: Եթե Խաղացողը դիմանում է, բանկիրը երրորդ խաղաթուղթն է ստանում, եթե ձեռքն ունի 0-5: Եթե Խաղացողը վերցնում է երրորդ խաղաթուղթը՝ Խաղացողի ստացած խաղաթղթի արժեքը և Բանկիրի ձեռքի արժեքը որոշում են՝ արդյոք բանկիրը ստանում է երրորդ խաղաթուղթը, թե ոչ:

Հաշիվ: Ձեռքի արժեքը որոշվում է խաղաթղթերի արժեքներն իրար գումարելով։ 2-9 թվերով խաղաթղթերը հաշվվում են խաղաթղթի վրա պատկերված թվերի արժեքով, մեկանոցները (տուզ) հաշվվում են որպես 1 և աղջիկները (դամա), թագավորները, զինվորներն (վալետ) ու 10-երը հաշվվում են որպես 0: Եթե արժեքը 10 և ավելին է, 10-ը կրճատվում է։ Մնացած արժեքը ձեռքի արժեքն է համարվում  (օրինակ 13-ը դառնում է 3)

 

Բանկիրի հաշիվ      Խաղացողի Երրորդ խաղաթուղթ

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7S S S S S S S S S S
6S S S S S S H H S S
5S S S S H H H H S S
4S S H H H H H H S S
3H H H H H H H H S H
2H H H H H H H H H H
1H H H H H H H H H H
0H H H H H H H H H H

S: Stand /մնում է/, H: Hit /ստանում է/

 

Վճարման սխեմա: Եթե Խաղացողը շահում է, նրա մասնակցության վճարները վճարվում են 1:1   (հավասար հարաբերակցությամբ): Եթե Բանկիրն է շահում, Բանկիրի մասնակցության վճարները վճարում են 1:1 (հավասար հարաբերակցությամբ): Անհրաժեշտության դեպքում շահումը կկլորացվի դեպի ամբողջական թիվ: Եթե ոչ ոքի է, ոչ ոքի մասնակցության վճարները վճարվում են 8:1, ու բոլոր մյուս մասնակցության վճարները ջնջվում են:

 

Եվրոպական պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Եվրոպական ռուլետկան դասական ռուլետկայի խաղ է, որն ունի հայտարարվող մասնակցության վճարներ, հատուկ մասնակցության վճարներ և նախընտրած մասնակցության վճար տարբերակները։ Ռուլետկայի անիվն ունի 37 սլոտեր, որոնք համարակալված են 0-36: Խաղի նպատակն է կանխորոշել, թե որ սլոտի վրա է գնդակը կանգնելու անիվի կանգ առնելուց հետո։ Սեղանի համար նվազագույն և առավելագույն մասնակցության վճարները ցուցադրվում են սեղանի նվազագույն/առավելագույն հատվածում։ Վճարներն իրականացվում են վճարային աղյուսակի համաձայն։

 

Մասնակցության վճարներ կատարելը: Խաղացողը կարող է նշել  սեղանի վրա տարբեր դիրքեր՝ ընդգծելու համար տարբեր մասնակցության վճարներ։ Երբ մասնակցության վճարի դիրքն ընդգծվում է, պատուհան է հայտնվում ու ցույց տալիս տվյալ մասնակցության վճարի համար նվազագույն ու առավելագույն սահմանները։ Մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքն ու սեղանի վրա սեղմում է թվի կամ մասնակցության վճարային դիրքի վրա: Լրացուցիչ սեղմումները նույն արժեքի չիպերի պահանջվող քանակն են հավելում ընտրված մասնակցության վճարին։ Եթե կան ակտիվ սլաքներ, որոնք ցույց են տալիս չիպերի ձախ և աջ կողմերը, Խաղացողը սեղմում է դրանք տեսնելու համար այն լրացուցիչ չիպի արժեքը, որով կարող է մասնակցության վճար անել։ Երբ մասնակցության վճարն արված է, Խաղացողը կարող է նշել սեղանի վրայի չիպերը՝ տեսնելու համար մասնակցության վճարի ամբողջ արժեքն ու ամբողջ վճարը, եթե մասնակցության վճարը շահի։ Երբ Խաղացողը վերջացնում է մասնակցության վճար կատարելը՝ նա սեղմում է «Պտտել» կոճակը՝ խաղը սկսելու համար: Գնդակն այդ ժամանակ հայտնվում է ռուլետկայի անիվի մեջ։ Երբ գնդակը ընկնում է սլոտի մեջ, շահող թիվը հայտարարվում է, ու բոլոր շահող մասնակցության վճարները վճարվում են: Հնարավոր է անիվը պտտել առանց որևէ մասնակցության վճար կատարելու։

 

Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար: եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է մասնակցության վճարի սահմանը կամ տվյալ սեղանի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով մասնակցության վճարը հարմարեցնում է հնարավոր ամենաբարձր գումարին։ Եթե մասնակցության վճարը բաղկացած է մի քանի մասնակցության վճարային դիրքերից, այն համաչափորեն կբաշխվի ներառված մասնակցության վճարային դիրքերին։ Եթե բաշխված մասնակցության վճարը չափից փոքր է բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը փակելու համար, չիպերը կդրվեն հնարավոր առավելագույն քանակության դիրքերի վրա։ Եթե բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը հնարավոր չէ ընգրկել, խաղը պատահականւթյան սկզբունքով կընտրի, թե որ դիրքերը պետք է ստանան չիպեր։

 

Մասնակցության վճարների տեսակներ: Այս խաղում դուք կարող եք անել ներքին մասնակցության վճարներ, արտաքին մասնակցության վճարներ,  հայտարարված մասնակցության վճարներ և հատուկ մասնակցության վճարներ։

 

Ներքին մասնակցության վճարներ: Ներքին մասնակցության վճարներն այն մասնակցության վճարներն են, որոնք դրվում են սեղանի որոշակի թվերի վրա: Ներքին մասնակցության վճարները ներառում են հետևյալ մասնակցության վճարները։

 

Ուղիղ. ուղիղ մասնակցության վճարը դրվում է մեկ թվի վրա։ Ուղիղ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դնում է սեղանի որևէ թվի վրա։

 

Կիսված. կիսված մասնակցության վճարը դրվում է 2 հարևան թվերի վրա։ Կիսված մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դնում է ցանկացած 2 հարևան թվերի միջև գտնվող գծի վրա։

 

Երեք գիծ (սթրիթ). երեք գիծ մասնակցության վճարը 3 թվերի շարքի վրա դրվող մասնակցության վճարն է։ Սթրիթ մասնակցության վճար անելու համար չիպը Խաղացողը դնում է 12 շարքերից մեկի սկզբնակետի վրա։ Խաղացողը կարող է նաև երեք գիծ տեսակի մասնակցության վճար դնել 1, 2, 2  կամ 0, 2, 3-ի վրա՝ չիպը դնելով 3 թվերի հատվող անկյունի վրա։

 

Անկյուն. անկյուն մասնակցության վճարը 4 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է։ Անկյունային մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 4 թվերի սահմանակից անկյունի վրա։ Խաղացողը նաև կարող է անկյունային մասնակցության վճար դնել 0, 1, 2, 3 թվերի վրա՝ չիպը տեղադրելով 0-ի և 1, 2, 3-ի շարքի վրա։

 

Վեց գիծ. վեց գիծ մասնակցության վճարը 6 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է՝ 3 թվերի 2 շարքի, բացառությամբ 0-ի։ Վեց գիծ մասնակցության վճար դնելու համար, Խաղացողը չիպը տեղադրում է այն գծի մեկնարկի վրա, որը բաժանում է 2 շարքերը։

 

Արտաքին մասնակցության վճարներ. արտաքին մասնակցության վճարները այն մասնակցության վճարներն են,  որոնք դրվում են սեղանի այն տարածքներում, որոնք թվերի խմբեր են ներկայացնում։ Արտաքին մասնակցության վճարները ներառում են.

 

Սյունակ. սյունակային մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը 12 թվերի վրա է դրվում ՝ 12 թվերից բաղկացած 1 սյունակի։ Սյունակային մասնակցության վճար անելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 3 տարածքների վրա՝ 2-ից 1 նշումով։

 

Տասներկու. տասներկու մասնակցության վճարը այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 12 թվերի վրա՝ 3 թվերի 4 շարքերի։ «Տասներկու» մասնակցության վճար դնելու համար դրեք չիպը նշված տարածքներից մեկի վրա՝ 1-ին 12-ի, 2-րդ 12-ի և 3-րդ 12-ի:

 

Կարմիր/ սև. կարմիր կամ սև մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում  է 18 թվերի վրա՝ բոլոր սև թվերի կամ բոլոր կարմիր թվերի։ Կարմիր կամ սև մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը տեղադրում է չիպը նշում չունեցող կարմիր կամ սև տարածքներից ցանկացածի վրա։

 

Զույգ/կենտ. զույգ կամ կենտ մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 18 թվերի վրա՝ բոլոր զույգ թվերի վրա, բացառությամբ 0-ի, կամ էլ բոլոր կենտ թվերի վրա։ Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Զույգ կամ էլ այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Կենտ։ 1-18/19-36. 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 18 թվերի վրա՝ առաջին 18 թվերի՝ բացառությամբ 0-ի կամ էլ վերջին 18 թվերի վրա։ 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճար դնելու համար տեղադրեք չիպն այն տարածքի վրա, որը նշված է 1-18 կամ էլ ՝19-36:

 

Հայտարարված մասնակցության վճարներ. հայտարարված մասնակցության վճարները մեկ կամ ավելին ներքին մասնակցության վճարներն են մի շարք թվերի վրա, երբ դրանք հայտնվում են ռուլետկայի անիվի վրա։ Որոշ հայտարարված մասնակցության վճարներ ունեն չիպերի նվազագույն թիվ,  որը պետք է տեղադրվի հերթականությամբ՝ որպեսզի մասնակցության վճարը կատարված համարվի։ Հայտարարված մասնակցության վճարներն արվում են՝ չիպերը տեղադրելով հենց ռուլետկայի վազքուղու վրա։ Վազքուղին բացելու համար՝ ստեղնաշարի վրա սեղմեք «վազքուղի» կոճակին: Հայտարարված մասնակցության վճարները ներառում են.

 

Թիվ և հարևաններ. Թիվ և հարևաններ մասնակցության վճարն  այն մասնակցության վճարն է,  որը դրվում է 5 թվերի վրա՝ 1 թիվ գումարած 2 թվերը, որոնք անիվի վրա այդ թվի երկու կողմերում են գտնվում։ «Թիվ և հարևաններ» մասնակցության վճար դնելու համար, չիպը տեղադրեք վազքուղու որևէ թվի վրա։ «Թիվ և հարևաններ» մասնակցության վճարում հարևան թվերի քանակը կարելի է ավելացնել կամ նվազեցնել։ Հարևանների առավելագույն քանակը 8-ն է։

 

Jeu Zero. Jeu zero մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է որը դրվում է 7 թվերի շարքի վրա՝ 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15: Jeu zero մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Զրո։

 

Tiers.  tiers մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 12 թվերից բաղկացած շարքերի վրա: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33: Tiers մասնակցության վճար դնելու համար  չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Tiers:

 

Orphelins.  orphelinsսնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է 8 թվերի 2 շարքերի վրա՝ 17, 34, 6 և 1, 20, 14, 31, 9: Օrphelins մասնակցության վճար կատարելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է Orphelins:

 

Voisins. voisins մասնակցության վճարը դրվում է 17 թվերի շարքերի վրա՝ 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. voisins մասնակցության վճար դնելու համար՝ չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու այն տարածքի վրա, որը նշված է որպես Voisins:

 

Հատուկ մասնակցության վճարներ. հատուկ մասնակցության վճարները հայտարարված մասնակցության վճարների տեսակներն են , որոնք կատարվում են չիպերը ուղիղ մասնակցության վճարի անվանման վրա դնելով՝ Հատուկ մասնակցության վճարներ մենյուի մեջ։ Հատուկ մասնակցության վճարներ մենյուն բացելու համար սեղմեք Նախընտրած մասնակցության վճարներ կոճակի վրա։ Հատուկ մասնակցության վճարները կամ մեկ տեսակի մի քանի ներքին մասնակցության վճարներն են կամ ներքին մասնակցության վճարների համադրությունը: Հատուկ մասնակցության վճար կատարելու համար անհրաժեշտ չիպերի առավելագույն քանակը ցուցադրված է Հատուկ մասնակցության վճարների մենյուի մեջ։ Հատուկ մասնակցության վճարները ներառում են՝

 

Կարմիր և Սև կիսված մասնակցության վճարներ. կարմիր կամ սև կիսված մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը դրվում է կամ կարմիր թվերով բոլոր հնարավոր կիսված մասնակցության վճարների վրա (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) կամ սև թվերով բոլոր հնարավոր կիսված մասնակցության վճարների վրա (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31):

 

Finale Plein. finale plein մասնակցության վճարը կատարվում է մեկ թվի ու այդ թվով ավարտվող բոլոր լրացուցիչ թվերի վրա։ Օրինակ Final Plein 7-ի վրա դրված մասնակցության վճարը կլինի 7, 17, 27-ի վրա դրվող մասնակցության վճարը, մինչ Finale Plein 2 մասնակցության վճարը կլինի 2, 12, 22, 32-ի վրա դրվող մասնակցության վճարը։

 

Finale Cheval.finale cheval մասնակցության վճարը կիսված մասնակցության վճարն է 2 թվերի ու լրացուցիչ կիսված մասնակցության վճարները այդ նույն թվերի զույգով ավարտվող թվերի վրա: Օրինակ, Finale Cheval 3/6 մասնակցության վճարը ներառում է կիսված մասնակցության վճարներ 3/6, 13/16, 23/26, և 33/36-ի վրա։ Finale Cheval/Plein. Finale Cheval/Plein մասնակցության վճարը կիսված մասնակցության վճար է 2 թվերի ու բոլոր այն թվերի վրա, որոնք վերջանում են այդ 2 թվերով։ Ոչ հարակից թվերի վրա դրվում են ուղիղ մասնակցության վճարներ։ Օրինակ Finale Cheval/Plein 4/5-ի վրա դրված մասնակցության վճարը ներառում է կիսված մասնակցության վճարներ 4/5, 14/15, 34/35-ի վրա ու ուղիղ մասնակցության վճարներ 24-ի ու 25-ի վրա։

Վճարումներ. Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են մասնակցության վճար դնելու համար պահանջվող չիպերի նվազագույն քանակով բոլոր հասանելի մասնակցության վճարները ու դրանց վճարումները.

 

Մասնակցության վճարՆվազագույն չիպերՎճարում
Ուղիղ135:1
Կիսված117:1
Երեք գիծ (սթրիթ)111:1
Անկյուն18:1
Վեց գիծ15:1
Սյունակ12:1
Տասներկու12:1
Կարմիր/Սև11:1
Զույգ/Կենտ11:1
1-18/19-3611:1
Թիվ և հարևաններ135:1
Geu Zero4 (3 կիսված և 1 ուղիղ մասնակցության վճար)

Կիսված 17:1

Ուղիղ 35:1

Tiers6 (6 կիսված մասնակցության վճար)17:1
Orphelins5 (4 կիսված և 1 ուղիղ մասնակցության վճար)

Կիսված 17:1

Ուղիղ 35:1

Viosins9 (1 երեք գիծ մասնակցության վճար 2 չիպերով, 5 կիսված մասնակցության վճար 1 չիպով և 1 անկյուն մասնակցության վճարcorner 2 չիպերով)

Կիսված 17:1

Երեք գիծ (սթրիթ) 11:1

Անկյուն 8:1

Կարմիր կիսված417:1
Սև կիսված717:1
Finale plaine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 64 (4 ուղիղ մասնակցության վճար)35:1
Finale plaine 7, 8, 93 (3 ուղիղ մասնակցության վճար)35:1
Finale Cheval 0/3, 1/4, 2/5, 3/64 (4 ուղիղ մասնակցության վճար)17:1
Finale Cheval 4/7, 5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 9/123 (3 կիսված մասնակցության վճար)17:1
Finale Cheval/Plein 0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/65 (3 կիսված և 2 ուղիղ մասնակցության վճար)

Split 17:1

Strait 35:1

Finale Cheval/Plein 6/75 (3 ուղիղ և 2 կիսված մասնակցության վճար)

Split 17:1

Strait 35:1

Finale Cheval/Plein 3/46 (2 կիսված և 4 ուղիղ մասնակցության վճար)

Split 17:1

Strait 35:1

Finale Cheval/Plein 7/8, 8/9, 9/104 (2 կիսված և 2 ուղիղ մասնակցության վճար)

Split 17:1

Strait 35:1

Ֆրանսիական պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Այս խաղը Ֆրանսիական ռուլետկայի օնլայն տարբերակն է, որտեղ խաղի նպատակն է ճիշտ կանխատեսել, թե 37 համարակալված թվերից որի մեջ կընկնի գնդակը։ Շահող սլոտը ճիշտ կռահելու դեպքում Խաղացողը շահում է գումար՝ շահող մասնակցության վճարի համար վճարումների համաձայն։ Խաղացողը կատարում է մեկ տեսակի մասնակցության վճար կամ մասնակցության վճարների ցանկացած համադրություն, որը սահմանափակվում է միայն սեղանի և մասնակցության վճարների տեսակների սահմանափակումով։ Հենց Խաղացողը տեղադրում է իր մասնակցության վճարը ու սեղմում «Պտտել» կոճակը, ռուլետկայի անիվը սկսում է պտտվել։ Գնդակը պտտվում է անիվի պտտման հակառակ ուղղությամբ։ Գնդակը ընկնում է պատահականորեն ընտրված սլոտի մեջ։ Արձանիկը դրվում է սեղանի մասնակցության վճարային տարածքում՝ ցույց տալով շահող թիվը,  և շահող թիվը ցուցադրվում է վահանակի վրա։ Բոլոր մասնակցության վճարները, որոնք չեն համընկնում շահող թվի հետ, ջնջվում են սեղանից: Եթե Խաղացողը դրված մասնակցության վճար ունի շահող թվի վրա, ապա շահումը վճարվում է Խաղացողին՝ շահող մասնակցության վճարի համար վճարի չափի համաձայն։

 

Ինչպես խաղալ. Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքը, տեղադրում իր մասնակցության վճարը, պտտում անիվը և սպասում, որպեսզի տեսնի՝ արդյոք ճիշտ է կանխագուշակել շահող թիվը։ Ցանկալի չիպի արժեքն ընտրելու համար, սեղմում է խաղի վահանակի աջ կողմում գտնվող չիպի վրա։ Եթե չիպերի ձախ ու աջ կողմում սլաքներ կան, սեղմում դրանց վրա՝ տեսնելու համար լրացուցիչ չիպերի արժեքները։ Կատարում է մասնակցության վճար՝ սեղմում սեղանի կամ վահանակի վրա գտնվող ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա։ Մասնակցության վճարային տարածքի վրա յուրաքանչյուր սեղմումն ընտրված արժեքի մեկ չիպ է հավելում սեղանի մասնակցության վճարային տարածքին։ Ուշադրություն պետք է դարձնել՝ եթե մասնակցության վճարի համար ընդհանուր գումարը գերազանցում է մասնակցության վճարի կամ սեղանի թույլատրելի առավելագույնը, կամ Խաղացողը բավականաչափ գումար չունի մասնակցության վճար կատարելու համար, այն չի հավելվի սեղանին։ Խաղացողը դնում է սեղանի մասնակցության վճարը՝ նշում անելով սեղանի ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա։ Սեղանի տարածքում յուրաքանչյուր սեղմումն ընտրված արժեքի մեկ չիպ է  հավելում  սեղանի մասնակցության վճարային տարածքին։ Երբ Խաղացողը մկնիկը շարժում է սեղանի կամ մասնակցության վճարի տարածքների վրա՝ խաղը լուսավորում է մասնակցության վճարը ու ապահովում տեղեկատվություն մասնակցության վճարի տեսակի և ընթացիկ մասնակցության վճարի  չափի մասին: Խաղացողը դնում է վահանակի մասնակցության վճարը՝  սեղմելով ընտրված չիպի արժեքի վրա ու սեմեկով տաք և/կամ սառը թվերի վրա։ Ընտրված արժեքի չիպերի քանակը տեղադրվում է սեղանի սովորական մասնակցության վճարային տարածքի վրա՝ արված մասնակցության վճարի հետ մեկ գծով։ Երբ Խաղացողը շարժում է մկնիկը վահանակի մասնակցության վճարի վրա՝ խաղը ընդգծում է մասնակցության վճարների թվերն աղյուսակի վրա։ Ուշադրություն. Խաղացողի մասնակցության վճարը մեկ այլ գումարի չափով ավելացնելու համար՝ ընտրում է մեկ այլ չիպ խաղի վահանակի աջ կողմի ներքևի անկյունից։ Մասնակցության վճարը ջնջելու համար՝ ընտրում է «ջնջել չիպը»՝ խաղի պանելի աջ ներքևի անկյունում ու սեղմում աղյուսակի կամ վահանակի ցանկացած մասնակցության վճարային տարածքի վրա։ Խաղացողը սեղմում է «պտտել»՝ գրպանից գնդակը հանելու ու անիվի պտույտը սկսելու համար։ Այն գումարը, որի չափով Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարում, հանվում է Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից։ Գնդակն  ընկնում է սլոտի մեջ ու սլոտի վրա գրված թիվը լինում է շահող թիվը։ Արձանիկը դրվում է սեղանի մասնակցության վճարային տարածքում՝ ցույց տալով շահող թիվը։ Շահող թիվը ցուցադրվում է վահանակի վրա՝ շահող թվի տեսակի ու Խաղացողի շահումների մասին տեղեկություններով։ Խաղացողի շահումները նույնպես ցուցադրվում են խաղի վահանակում ու գումարվում են Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Բոլոր պարտված մասնակցության վճարները ջնջվում են սեղանից:

 

Վահանակ: Դինամիկ վահանակն ունի բովանդակություն, որը տարբերվում է ըստ խաղի փուլի։ Այն ցույց է տալիս վահանակի թվերի բլոկը, շահող թիվն ու Կազմակերպչի ռուլետկայի վիճակագրությունը։ Բացի դրանից, Խաղացողը կարող է նաև մասնակցության վճարներ դնել վահանակի Տաք կամ Սառը թվերի վրա: Վահանակի թվերի պահեստ. ցույց է տալիս Խաղացողի սեղանի նախորդ 14 շահող թվերի պատմությունը: Կարմիր գույնի թվերը պատկանում են կարմիր թվերի հավաքածուին, դեղին գունավորված թվերը պատկանում են սև թվերի հավաքածուին, կանաչ գունավորված թիվը 0-ն է։ Վահանակը մասնակցության վճարի ռեժիմում. ցույց է տալիս բոլոր օնլայն ռուլետկաների սեղանների  վիճակագրությունը տաք թվերի, սառը թվերի, կենտ թվերի, զրոյի, զույգ թվերի, կարմիր, կանաչ ու սև թվերի համար։ Տաք թվեր. ցույց է տալիս ամենաշատ խաղարկված թվերը ու վերջին 500 պտույտների ժամանակ դրանց հայտնվելու քանակը։ Սառը թվեր ցույց է տալիս ամենաքիչ խաղարկված թվերը ու այդ թվի վերջին շահումից հետո պտույտների քանակը։ Կարմիր/Սև/Կանաչ թվեր. ցույց են տալիս վերջին 500 պտույտների ժամանակ կարմիր, սև կամ կանաչ թվերը հայտնվելու հաճախությունը (տոկոսային հարաբերակցությամբ)։ Կենտ/ զույգ/0 թվեր. ցույց է տալիս զույգ, կենտ կամ զրո թվերի հայտնվելու հաճախությունը (տոկոսով) վերջին 500 պտույտների ժամանակ։ Ուշադրություն. Վահանակին ցուցադրվող բոլոր վիճակագրական տվյալները թարմացվում են խաղի յուրաքանչյուր ռաունդի վերջում, երբ ցուցադրվում է շահող թիվը։

 

Հենց գնդակը կանգնում է, վահանակը ցույց է տալիս շահող թիվն ու արդյունքները (շահումներ կամ ոչ շահումներ):

 

Մասնակցության վճարների նկարագրություն և վճարումներ․ Վճարումների աղյուսակը տեսնելու համար Խաղացողը մկնիկը շարժում է MIN/MAX նշանի վրա։ Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են մասնակցության վճարների տեսակները, յուրաքանչյուր մասնակցության վճարի նկարագրությունն ու վճարումները շահող մասնակցության վճարի համար.

 

Մասնակցության վճարի տեսակՆկարագրությունՎճարում
Ներքին մասնակցության վճարներ․ սեղանի ներքին հատվածում թվերի կամ թվերի միջև ընկած գծերի վրա արված մասնակցության վճարներ
ՈւղիղՄասնակցության վճարներ ցանկացած թվի վրա՝ ներառյալ 0-ն։ Չիպերը տեղադրեք թվի (քառակուսու) կենտրոնում։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում նրա թվի վրա։35:1
ԿիսվածՄասնակցության վճարներ երկու հարևան թվերի վրա՝ հորիզոնական կամ ուղղահայաց։ Տեղադրեք չիպերը երկու թվերը բաժանող գծի վրա։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում երկու թվերից մեկի վրա։17:1
Երեք գիծՄասնակցության վճարներ երեք թվերի շարքի վրա (սթրիթ)՝ մեկ հորիզոնական գծի վրա։ Տեղադրեք չիպերը թվի վրա, որը գտնվում է այն գծի վրա, որը բաժանում է մասնակցության վճարների գոտու ներքին և արտաքին մասերը։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում երեք թվերից մեկի վրա։11:1
ԱնկյունՄասնակցության վճարներ չորս թվերի վրա՝ քառակուսաձև, օրինակ՝ 11-12-14-15։ Տեղադրեք չիպերն այն անկյունում, որտեղ հադնիպում են չորս թվերը։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում չորս թվերից մեկի վրա։8:1
Վեց գիծՄասնակցության վճարներ երկու հարևան սթրիթերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը երկու հարևան սթրիթերի վրա, օրինակ՝ 25-30։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում վեց թվերից մեկի վրա։5:1
Արտաքին մասնակցության վճարներ․ սեղանի վրա գտնվող թվերին շրջապատող դաշտերում կատարված մասնակցության վճարներ
Ձախ, միջին, աջ (սյունակ)Մասնակցության վճարներ երեք սյունակներից որևէ մեկի բոլոր 12 թվերի վրա (ձախ, միջին կամ աջ)։ Տեղադրեք չիպերը սյունակի վերջում նշված դաշտերում։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում տասներկու թվերից մեկի վրա։2:1
P12, M12, D12 (Տասներկու)Մասնակցության վճարներ երեք հաջորդական շարքերով 12 թվրի վրա։ Տեղադրեք չիպերը P12-ով նշված դաշտերում 1-12 թվերի համար, M12-ով նշված դաշտերում՝ 13-24, D12-ով նշված դաշտերում՝ 25-36։ Խաղացողը հաղթում է, երբ գնդակը կանգ է առնում նրա ընտրած տասներկու թվերից մեկի վրա։2:1
19-36 (բարձր) կամ 1-18 (ցաշր)Մասնակցության վճարներ առաջին 18 թվերի վրա կամ բարձր 18 թվերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը 1-18-ով նշված դաշտերում ցածր թվերի համար կամ 19-36-ով նշված դաշտերում բարձր թվերի համար։ Զրոն ներառված չէ ցաշր թվերի շարքում։1:1
Կարմիր կամ սևՄասնակցության վճարներ բոլոր կարմիր կամ բոլոր սև թվերի վրա։ Տեղադրեք չիպերը կարմիր կամ սև անդամանդով դաշտերում։ Զրոն սև կամ կարմիր թիվ չի համարվում ։1:1
Կենտ կամ զույգՄասնակցության վճարներ բոլոր զույգ կամ կենտ թվերի վրա։ Տեղադրեք չիպը ԿԵՆՏ կամ ԶՈՒՅԳ գրությամբ դաշտերում։1:1
Վահանակի մասնակցության վճարներ․ երկու հատուկ մասնակցության վճարներ միայն այս ռուլետկայի խաղի համար, որոնք հասանելի են, երբ վահանակը մասնակցության վճարների ռեժիմում է
Տաք թվերԱռնվազն 4 (չորս) չիպերով 4 (չորս) ուղիղ մասնակցության վճարներ վահանակում ներկայացված տաք թվերի վրա։Վճարումը հավասար է ուղիղ մասնակցության վճարի վճարմանը 35։1
Սառը թվերԱռնվազն 4 (չորս) չիպերով 4 (չորս) ուղիղ մասնակցության վճարներ վահանակում ներկայացված սառը թվերի վրա։Վճարումը հավասար է ուղիղ մասնակցության վճարի վճարմանը 35։1

Ամերիկյան պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Խաղի նկարագրություն. Ամերիկյան ռուլետկան դասական ռուլետկա խաղ է, որն առաջարկում է վազքուղային մասնակցության վճարներ ու նախընտրած մասնակցության վճարներ տարբերակները։ Ռուլետկայի անիվն ունի 38 սլոտեր, որոնք համարակալված են 0-36 լրացուցիցիչ 00-ով։ Խաղի նպատակն է կռահել, թե որ սլոտում է գնդակը հայտնվելու անիվի պտույտից հետո։ Սեղանի համար նվազագույն ու առավելագույն մասնակցության վճարները ցուցադրվում են սեղանի MIN/MAX բաժնում: Վճարումներն իրականացվում են Վճարումների աղյուսակի համաձայն։

 

Մասնակցության վճարներ կատարելը

 

Խաղացողը կարող է սեղանի վրա նշել տարբեր դիրքեր՝ ընդգծելու համար տարբեր մասնակցության վճարներ։ Երբ մասնակցության վճարային դիրքն ընդգծվում է՝ պատուհան է հայտնվում ու ցույց տալիս այդ մասնակցության վճարի համար մասնակցության վճարային նվազագույն ու առավելագույն սահմանները։ Մասնակցության վճար կատարելու համար Խաղացողը ընտրում է չիպի արժեքն ու սեղմում թվի կամ մասնակցության վճարային դիրքի վրա։ Լրացուցիչ սեղմումները նույն արժեքով  չիպերի պահանջվող քանակն են հավելում ընտրված մասնակցության վճարին։ Եթե կան ակտիվ սլաքներ, որոնք ցույց են տալիս չիպերի ձախ ու աջ կողմերը, Խաղացողը նշում է մկնիկով՝ տեսնելու համար այն լրացուցիչ չիպերի արժեքները որոնցով կարող է մասնակցության վճար կատարել։ Երբ մասնակցության վճարը կատարված է, Խաղացողը կարող է նշել սեղանի չիպերը՝ տեսնելու համար մասնակցության վճարի ընդհանուր արժեքն ու ընդհանուր վճարումը, եթե մասնակցության վճարը շահում է։ Երբ Խաղացողը ավարտում է մասնակցության վճար կատարելը, սեղմում է «Պտտել» կոճակը՝ սկսելու համար խաղի ռաունդը։ Գնդակն այդ ժամանակ հայտնվում է ռուլետկայի անիվի մեջ։ Եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է սեղանի կամ մասնակցության վճարի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով հարմարեցնում է մասնակցության վճարը հնարավոր ամենաբարձր գումարին։ Այն ֆւոնկցիան ակտիվացնելու համար, Խաղացողը բացում է Խաղի կարգավորումները։ Երբ գնդակն ընկնում է սլոտի մեջ, շահող թիվը հայտարարվում է և բոլոր շահող մասնակցության վճարները վճարվում են։ Հնարավոր է անիվը պտտել առանց մասնակցության վճարներ դնելու։ Եթե մասնակցության վճարները դրվել են Կարմիր/Սև, Զույգ/Կենտ կամ Բարձր/Ցածր թվերի վրա, ու արդյունքը 0 է կամ 00, այդ ռաունդի վրա կատարված ընդհանուր մասնակցության վճարի գումարն ամբողջությամբ կորում է։

 

Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար. եթե մասնակցության վճարը գերազանցում է մասնակցության վճարի կամ սեղանի սահմանը, «Ինքնակարգավորվող մասնակցության վճար» ֆունկցիան ավտոմատ կերպով հարմարեցնում է մասնակցության վճարը հնարավոր ամենաբարձր գումարին։ Եթե մասնակցության վճարը բաղկացած է մի քանի մասնակցության վճարային դիրքերից, այն համաչափորեն կբաշխվի ներառված բոլոր մասնակցության վճարային դիրքերի վրա։ Եթե բաշխված մասնակցության վճարը չափից փոքր է՝ բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերն ընդգրկելու համար, չիպերը կտեղադրվեն հնարավոր առավելագույն քանակության դիրքերի վրա։ Եթե բոլոր ցանկալի մասնակցության վճարային դիրքերը չեն փակվում, խաղը պատահականության սկզբունքով կընտրի, թե որ դիրքերն են ստանալու չիպեր: Այս խաղում Խաղացողը կարող է դնել ներքին մասնակցության վճարներ, արտաքին մասնակցության վճարներ ու վազքուղային մասնակցության վճարներ։

 

Ներքին մասնակցության վճարներ.  այն մասնակցության վճարներն են,  որոնք դրվում են սեղանի որոշակի թվերի վրա: Ներքին մասնակցության վճարները ներառում են հետևյալ մասնակցության վճարները.

 

Ուղիղ. Ուղիղ մասնակցության վճարն այն մասնակցության վճարն է, որը մեկ թվի վրա է դրվում։ Ուղիղ մասնակցության վճար անելու համար, տեղադրեք չիպը սեղանի վրա պատկերված որևէ թվի վրա:

 

Կիսված. կիսված մասնակցության վճարը կատարվում 2 հարակից թվերի վրա։ Կիսված մասնակցության վճար կատարելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է ցանկացած 2 հարակից թվերը միացնող գծի վրա՝ բացառությամբ 0 և  2 կամ 00 և 2: Տվյալ հարակից թվերի վրա կիսված մասնակցության վճար չի կարող դրվել:

 

Երեք գիծ (street)․ Երեք գիծ մասնակցության վճարը դրվում է 3 թվերի շարքի վրա։ Սթրիթ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է 12 շարքերից մեկի մեկնարկային գծի վրա։ Խաղացողը կարող է նաև սթրիթ մասնակցության վճարը դնել 0, 1, 2  կամ 00, 2, 3 կամ  0, 00, 2 թվերի վրա՝ չիպը դնելով 3 թվերի հատվող անկյունի վրա։

 

Վերին գիծ. Վերին գիծ մասնակցության վճարը դրվում է առաջին հինգ թվերի վրա՝ 0, 00, 1, 2, 3: Թոփ  լայն մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 0-ի և 1-ի անկյունում։

 

Անկյուն. Անկյունային մասնակցության վճարը դրվում է 4 թվերի վրա։ Անկյունային մասնակցության վճարի համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է 4 թվերի հատվող անկյան վրա։

 

Վեց գիծ. Վեց գիծ մասնակցության վճարը դրվում է 6 թվերի վրա՝ 3 թվերի 2 շարքի վրա, բացառությամբ 0-ի և 00-ի։ Վեց գիծ մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը տեղադրում է չիպը 2 շարքերը բաժանող գծի մեկնարկի վրա։

 

Արտաքին մասնակցության վճարները դրվում են սեղանի այն տարածքների վրա, որոնք ներկայացնում են թվերի խմբեր։ Արտաքին մասնակցության վճարները ներառում են.

 

Սյունակ. Սյունակային մասնակցության վճարը դրվում է 12 թվեր վրա՝ 12 թվերի 1 սյունակի վրա։ Սյունակային մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը դում է 2:1 նշումով 3 տարածքներից մեկի վրա։

 

Տասներկու. Տասներկու մասնակցության վճարը դրվում է 12 թվերի վրա՝ 3 թվերի 4 շարքների վրա։ Տասներկու մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է նշված տարածքներից մեկի վրա՝ 1-ին 12-ի, 2-րդ 12-ի կամ 3-րդ 12-ի:

 

Կարմիր/ սև. կարմիր կամ սև մասնակցության վճարը դրվում է 18 թվերի վրա՝ բոլոր սև թվերի, կամ բոլոր կարմիր թվերի վրա։ Կարմիր կամ սև մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը չիպը տեղադրում է  առանց նշումի կարմիր կամ սև  տարածքների վրա։

 

Զույգ/ կենտ. Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճարները դրվում են 18 թվերի վրա՝ բոլոր զույգ թվերի վրա, բացառությամբ 0-ի և 00-ի, կամ բոլոր կենտ թվերի վրա։ Զույգ կամ կենտ մասնակցության վճար դնելու համար չիպը տեղադրեք Զույգ կամ Կենտ նշումով տարածքի վրա։ 1-18/19-36: 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճարը դրվում է 18 թվերի վրա՝ առաջին 18 թվերի վրա՝ բացառությամբ 0-ի և 00-ի, կամ էլ վերջին 18 թվերի վրա։ 1-18 կամ 19-36 մասնակցության վճար դնելու համար չիպը Խաղացողը տեղադրում է 1-18 կամ 19-36 նշումով տարածքի վրա։

 

Վազքուղային մասնակցության վճարները մեկ կամ ավելի ներքին մասնակցության վճարներ են թվերի շարքի վրա, որոնք հայտնվում են ռուլետկայի անիվի վրա։ Վազքուղային մասնակցության վճարները դրվում են՝ չիպերը հենց ռուլետկայի վազքուղու վրա դնելու միջոցով։ Վազքուղին բացելու համար՝ ստեղնաշարի վրա Խաղացողը սեղմում է վազքուղու կոճակը: Վազքուղային մասնակցության վճարները ներառում են Թիվ և հարևաններ. թիվ և հարևաններ մասնակցության վճարը 5 թվերի վրա դրվող մասնակցության վճարն է՝ 1 թիվ գումարած 2 թվեր, որոնք անիվի վրա հայտնվում են այդ թվի երկու կողմերից: Թիվ և հարևաններ մասնակցության վճար դնելու համար՝ չիպը Խաղացողը տեղադրում է վազքուղու որևէ թվի վրա։ Հարևանների առավելագույն քանակը 8-ն է։

 

Վճարումներ՝ Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է բոլոր հասանելի մասնակցության վճարները՝ մասնակցության վճարը դնելու համար պահանջվող չիպերի նվազագույն քանակով ու դրանց վճարումները:

 

Մասնակցության վճարՆվազագույն չիպերՎճարում
Ուղիղ135:1
Կիսված117:1
Երեք գիծ (սթրիթ)111:1
Top Line16:1
Անկյուն18:1
Վեց գիծ15:1
Սյունակ12:1
Տասներկու12:1
Կարմիր/Սև11:1
Զույգ/Կենտ11:1
1-18/19-3611:1
Թիվ և հարևաններ135:1

Բլեքջեք

Բլեքջեք Կլասիկը խաղում են 52 խաղաթղթերով 4 ստանդարտ կապուկներով  (Ջոքերները ներառված չեն): Կապուկները բաժանվում են խաղի յուրաքանչյուր ռաունդից առաջ։ 2-10 թվերով խաղաթղթերը հաշվվում են դրանց անվանական արժեքով: Նկարով խաղաթղթերը՝ թագավորները, աղջիկներն (դամա) ու զինվորները (վալետները) արժեքով հավասար են 10-ի իսկ մեկնոցները (տուզ) կամ 1 են գնահատվում կամ 11: 4 երանգների խաղաթղթերից որևէ մեկը մյուսի հանդեպ գերակա չէ։ Խաղը տեղի է ունենում համակարգչային խաղավարի հետ։ Խաղավարին երկու խաղաթուղթ է բաժանվում, իսկ Խաղացողին բաժանվում է երկու խաղաթուղթ՝ յուրաքանչյուր բոքսում: Խաղացողի խաղաթղթերը բաժանվում են երեսները դեպի ներս, մինչ խաղավարի միայն առաջին խաղաթուղթն է ցույց տրվում։ Խաղավարը կստուգի փակ խաղաթուղթը,  եթե առաջին խաղաթղթի արժեքը 10, J, Q  կամ K-է: Խաղացողը կարող է ընտրել լրացուցիչ խաղաթուղթ՝ սեղմելով  «Ստանալ» (Hit): Խաղացողը կարող է կրկնել դա այնքան անգամ, որքան կամենում է, քանի դեռ նրա խաղաթղթերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցել 21-ը։ Եթե ընդհանուր քանակը գերազանցում է 21-ը՝ դա համարվում է «սննկացում» և Խաղացողը ավտոմատ կերպով պարտվում է։ Հենց Խաղացողը բավարարվում է իր ունեցած խաղաթղթերով, նա պետք է սեղմի «Մնալ» (stand): Երբ Խաղացողը վերջացնում է, գալիս է խաղավարի հերթը, բացել իր փակ խաղաթուղթը ու որոշել՝ արդյոք ուզում է մեկ այլ խաղաթուղթ վերցնել։ Խաղավարը պետք է ունենա 17 կամ ավելի արժեքով խաղաթղթեր։ Հենց խաղավարը բավարարված է իր ունեցած խաղաթղթերով, որոշվում է հաղթողը։ Եթե Խաղացողի խաղաթղթի արժեքը ավելի մեծ է, քան խաղավարինը, կամ եթե խաղավարը սննկանում է, Խաղացողը հաղթում է։ Եթե Խաղացողի խաղաթղթի ընդհանուր արժեքը նույնն է, ինչ խաղավարինը, դա համարվում է ոչ ոքի (push), և Խաղացողը պահում է իր մասնակցության վճարը։ Բլեքջեք. եթե 10 արժեքով խաղաթուղթը, այսինքն ցանկացած երանգի 10 թվով խաղաթուղթը կամ աղջիկը, թագավորը կամ զինվորը գումարած մեկնոցը ի սկզբանե բաժանվել են որևէ մեկին, դա համարվում է Բլեքջեք։ Խաղացողը շահում է իր մասնակցության վճարի 1:5–ի չափով, եթե նրան բաժանվել է Բլեքջեք։ Խաղացողը ավտոմատ կերպով պարտվում է, եթե խաղավարին է բաժանվում Բլեքջեք։ Եթե երկուսին էլ բաժանվել է Բլեքջեք՝ սա համարվում է ոչ ոքի, և Խաղացողը իր մասնակցության վճարը հետ է ստանում։

 

Ապահովագրություն. Եթե խաղավարի երևացող խաղաթուղթը մեկնոց է, Խաղացողը կարող է «ապահովագրություն» գնել՝ դնելով մասնակցության վճար իր սկզբնական մասնակցության վճարի 0:5–անգամի չափով: Եթե դրանից հետո խաղավարը ստանում է Բլեքջեք՝ Խաղացողը շահում է իր ապահովագրական մասնակցության վճարի կրկնակի չափով։ Եթե խաղավարը չի ստանում Բլեքջեք, այդ դեպքում Խաղացողը կորցնում է իր ապահովագրական մասնակցության վճարը և նրա սկզբնական մասնակցության վճարի արդյունքը որոշվում է նրա ու խաղավարի խաղաթղթերի ընդհանուր արժեքի համեմատությամբ։ Հավասար գումար. եթե խաղավարի երևացող խաղաթուղթը մեկնոց է, իսկ Խաղացողն ունի Բլեջքեք, Խաղացողին առաջարկում են հավասար գումար, ու նա շահում է իր մասնակցության վճարի 1-ապատիկի չափով։

 

Կիսում. եթե Խաղացողին բաժանում են նույն արժեքով երկու խաղաթուղթ (ներառյալ նույն նկարով խաղաթղթերից երկուսը) նա իրավասու է «կիսել» խաղաթղթերն ու կրկնապատկել իր սկզբնական մասնակցության վճարը։ Միայն մեկ կիսում է թույլատրվում: Խաղացողը կխաղարկի Բլեքջեքի երկու ձեռք՝, ամեն անգամ՝ մեկը։ Առաջին ձեռքին բաժանվում է երկրորդ խաղաթուղթը։ Խաղացողը պետք է որոշի՝ արդյոք ուզում է մնալ թե վերցնել մեկ այլ խաղաթուղթ` սեղմելով «ստանալ» կոճակը։ Հենց Խաղացողը վերջացնում է առաջին ձեռքը, նա պետք է շարժվի դեպի երկրորդը՝ կրկնելով նույն գործընթացը: Խաղավարը կբացի իր մյուս խաղաթուղթը և լրացուցիչ խաղաթղթեր կվերցնի, քանի դեռ նրա խաղաթղթերի ընդհանուր արժեքը 17 և ավելին չէ։ Ուշադրություն. Խաղացողը չի կարող «ստանալ» կիսված մեկնոցների ժամանակ: Խաղավարը բաժանում է երկրորդ խաղաթուղթը միայն յուրաքանչյուր ձեռքի համար։

 

Կրկնապատկում. Խաղացողը կարող է կրկնապատկել իր մասնակցության վճարը սկզբնական երկու խաղաթղթերը տեսնելուց հետո։ Այդ դեպքում նրան կթույլատրվի մեկ լրացուցիչ քայլ՝ ավարտելու համար իր ձեռքը։ Կրկնապատկումը հնարավոր է նաև կիսումից հետո՝ բացառությամբ երկու մեկնոցների կիսման:

Holdem

Casino Hold’em-ը խաղացվում է 52 խաղաթղթից բաղկացած ստանդարտ կապուկներով (ջոքերները չեն ներառվում), անհատական խաղաթղթերը դասվում են հետևյալ հաջորդականությամբ ՝ Մեկնոց ( բարձր կամ ցածր),  Թագավոր, Աղջիկ, Զինվոր, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2: Խաղացողը հնարավորություն ունի առանձին մասնակցության վճար կատարել՝  «AA-բոնուս»:  AA-բոնուս շահումները վճարվում են, երբ խաղաթղթերի առաջին երեք մասերի բաժանվելուց հետո Խաղացողի ձեռքը պարունակում է զույգ մեկնոցներ կամ ավելի բարձր։ (Տես «AA-բոնուսի շահումների վճարումների աղյուսակ» բաժինը): Խաղացողը պետք է ավարտի առաջին ռաունդը, որպեսզի ստանա ցանկացած AA-բոնուսի շահումներ։ Խաղացողը մասնակցության վճարներ է դնում անտեի կամ AA-Bonus-ի վրա։ Խաղավարը բաժանում է 2 խաղաթուղթ  (երեսով դեպի վեր, բաց) յուրաքանչյուր Խաղացողի ու 2 խաղաթուղթ (փակ) իրեն։ Բացի այդ՝  3 ընդհանուր խաղաթուղթ բաժանվում է երեսով դեպի վեր սեղանի մեջտեղում, դա կոչվում է ֆլոպ և, ի վերջո, այն պարունակելու է 5 խաղաթուղթ։ Խաղացողը հիմա շարունակում է՝ ընտրելով «Կատարել մասնակցության վճար» կամ «Ֆոլդ»: Եթե Խաղացողն ուզում է մնալ խաղում, նրա տեղադրում է մասնակցության վճարը «Քոլի» վրա և խաղը շարունակվում է («Քոլը» միշտ  «Անտեի» գումարի կրկնակին է): Եթե Խաղացողը ընտրում է «Ֆոլդ»` նա լքում է ռաունդն  ու կորցնում է իր բոլոր մասնակցության վճարները, ինչպես նաև բոլոր հնարավոր “AA”-բոնուսի շահումները։ Եթե Խաղացողը որոշում է շարունակել «Կատարել մասնակցության վճար», բոլոր հնարավոր AA-բոնուսի շահումները կվճարվեն։ Եթե Խաղացողը չունի AA-բոնուս շահող ձեռք, բոլոր AA-բոնուս մասնակցության վճարները կկորեն։ Դիլլեր/խաղավարը բաժանում է լրացուցիչ 2 ընդհանուր խաղաթուղթ (որոնք կոչվում են  «Հերթ» և «Վերջնաքարտ»), նաև ցույց է տալիս իր սեփական ձեռքը։ Հաղթողին գտնելու համար դիլլեր/խաղավարը հիմա համեմատում է իր ձեռքն ու յուրքանչյուր Խաղացողի ձեռքը։ Հավակնելու համար դիլլեր/խաղավարը պետք է ունենա 4-երի զույգ կամ ավելի բարձր։ Եթե դիլլեր/խաղավարը չի հավակնում, Խաղացողը պահում է իր «Անտե» և «Քոլ» մասնակցության վճարները ու շահում իր «Անտեով»՝ Անտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայն։ Եթե դիլլեր/խաղավարը հավակնում է, եթե խաղավարը կամ Խաղացողը ունեն նույն ձեռքը, դա համարվում է ոչ ոքի, ու Խաղացողը հետ է ստանում իր «Անտե» կամ «Քոլ» մասնակցության վճարները։ Եթե դիլլեր/խաղավարն ավելի լավ ձեռք ունի՝ Խաղացողը կորցնում է իր բոլոր մասնակցության վճարները։ Եթե Խաղացողն ավելի լավ ձեռք ունի՝ Խաղացողը պահում է իր «Անտե» և «Քոլ» մասնակցության վճարները և շահում «Անտե»՝ Անտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայն և «Քոլը», որը վճարում է 1:1-ի։ Ձեռքերը հաշվվում են հետևյալ նվազման կարգով

 

Ռոյալ ֆլաշ
Սթրեյթ ֆլաշ
Քառե
Ֆուլ Հաուս
Ֆլաշ
Սթրեյթ
Թրիս
2 զույգ
1 զույգ

 

Արդյունքներ

Խաղավարը հավակնում է՞Ձեռք«Անտե» մասնակցության վճար«Քոլ» մասնակցության վճար
ՈչԿիրառելի չէԱնտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայնՎերադարձվում է Խաղացողին
ԱյոԽաղավարն ու Խաղացողը նույն ձեռքն ունենՎերադարձվում է ԽաղացողինՎերադարձվում է Խաղացողին
ԱյոԽաղացողը հաղթում է խաղավարինԱնտե շահումների վճարման աղյուսակի համաձայնՎճարում է՝ 1-ը 1-ի։
Այոդիլլեր/խաղավարը հաղթում է խաղավարինԿորում էԿորում է

 

Անտեշահումներիվճարումներիաղյուսակ

 

ՁեռքՎճարում է
Ռոյալ ֆլաշ100 –ը  1-ի
Սթրեյթ ֆլաշ20 –ը 1-ի
Քառե10 –ը  1-ի
Ֆուլ հաուս3 –ը 1-ի
Ֆլաշ2 –ը  1-ի
Սթրեյթ կամ ավելի ցածր1-ը  1-ի

Քրեպս

Քրեպսի ռաունդում առաջին  նետումը  կոչվում է քամ աութ րոլ /come out roll/: Եթե զառերի ընդհանուր արժեքը 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10 է, այդ դեպքում հաստատվում է փոինթ /point/: Come out roll-ի վրա 2, 3, 7, 11 կամ 12 ընդհանուր արժեքը անմիջապես ավարտում է ռաունդը։ Երբ փոինթը հաստատվում է, ON տափօղակ է տեղադրվում point-ի վրա։ Այն բանից հետո, երբ փոինթը նետվում է, զառը   շարունակաբար նետվում է մինչև նույն փոինթն է նետվում կամ 7-ը:

 

Փաս լայն բեթս (Pass Line Bets). Pass Line Bets մասնակցության վճարները դրվում են միջանկյալ գծի վրա մինչև քամ աուտ նետումը։ Եթե 7 կամ 11 է նետվում, Խաղացողը հաղթում է, ու ռաունդը վերջանում է։ Եթե 2, 3 կամ 12  է նետվում, ապա դա «քրեպս» է, և Խաղացողը պարտվում է։ Ցանկացած այլ թիվ (4, 5, 6, 8, 9, կամ 10) դառնում է point: Շահող միջանկյալ գծի մասնակցության վճարը վճարվում է 1:1 հարաբերակցությամբ։

 

Դոնթ փասս լայն Բեթս /Don't Pass Line Bets/. don't pass line մասնակցության վճարը փաս լայն /pass line/ մասնակցության վճարի հակառակն է, ու դրվում է Don't Pass Bar-ի վրա մինչև վերջնական նետումը։ don't pass line մասնակցության վճարի ժամանակ Խաղացողը գրազ է գալիս, որ 7-ը կնետվի մինչև point-ը։ Խաղացողը շահում է քրեպսով (2 կամ 3) come out նետումների կամ 7-ով ցանկացած այլ նետումի դեպքում: Եթե come out նետումը 12 է, don't pass line մասնակցության վճարը վերադարձվում է Խաղացողին։ Խաղացողը պարտվում է come out նետումը, եթե դա 7 կամ 11 է, կամ ցանկացած այլ նետումը, եթե դա point է։ Շահող don't pass line մասնակցության վճարները հավասար հարաբերակցությամբ են վճարվում՝ 1:1-ի։

 

Come Bets. Come Bets մասնակցության վճար դնելու համար Խաղացողը դնում է չիպերն այն արկղի վրա, որի վրա նշված է Come: Խաղացողը շահում է, եթե հաջորդ նետումը 7, կամ 11 է։ Խաղացողը պարտվում է, եթե հաջորդ նետումը քրեպս է (2, 3, կամ 12): Եթե նետողը նետում է 4, 5, 6, 8, 9, կամ 10՝ այդ դեպքում թիվը դառնում է come point ու come մասնակցության վճարը COME տուփից տեղափոխվում է come point-ին համապատասխանող արկղ։ Եթե նետողը նորից նետում է  come point-ը մինչև 7 նետելը, Խաղացողը շահում է մասնակցության վճարը։ Եթե 7-ն է առաջինը նետվում՝ Խաղացողը պարտվում է։ Come bet-ը վճարում է հավասար՝ 1:1-ի հարաբերակցությամբ։

 

Don't Come Bets. Don't Come մասնակցության վճարները come bet մասնակցության վճարի հակառակն են։ Այն դրվում է come out նետումից հետո Don't Come Bar-ում՝ քրեպսի սեղանի վրա։ Եթե նետողը նետում է 3 կամ 2՝ don't come մասնակցության վճարը շահում է։ Եթե նետողը նետում է 7 կամ 11՝ don't come մասնակցության վճարը պարտվում է: Եթե նետողը նետում է 12՝ մասնակցության վճարը  վերադարձվում է Խաղացողին։ Եթե նետումը 4, 5, 6, 8, 9, կամ 10 է՝ այդ թիվը դառնում է the don't come point  ու the don't come մասնակցության վճարը Don't Come Bar բարից տեղափոխվում է don't come point-ին համապատասխանող արկղի վերևի ձախ անկյունում գտնվող բար։ Հենց don't come point-ը հաստատվում է, don't come մասնակցության վճարները շահում են հավասար գումար (1:1) , եթե 7-ն է նետվում, և պարտվում, եթե don't come միավոր է նետվում։

 

Odds Bets. Odds Bets-ը Bacckup մասնակցության վճար է pass, don't pass, come, and don't come մասնակցության վճարների վրա։ Խաղացողի առավելագույն մասնակցության վճարը եռակի մեծ է Խաղացողի սկզբնական մասնակցության վճարից։ Pass odds և come odds-ը վճարում են 2:1 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ էլ 10-ի նետումի դեպքում, 3:2 հարաբերակցությամբ ՝ 5-ի կամ 9-ի նետման  դեպքում  ու 6:5 հարաբերակցությամբ՝ 6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում։ Don't pass odds-ը վճարում է 1:2 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ՝ 5-ի կամ 9-ի նետումի դեպքում ու 6:5 հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետումի դեպքում։ Ի տարբերություն սկզբնական pass, don't pass, come և don't come մասնակցության վճարների՝ չլուծված odds bets մասնակցության վճարները կարող են ջնջվել սեղանից խաղի ընթացքում։

 

Pass Line Odds Bets. Տեղադրեք pass line odds bet մասնակցության վճարը` սեղմելով քրեպսի սեղանի վրա՝ PASS LINE բարից դուրս, Խաղացողի սկզբնական pass line մասնակցության վճարի տակ։ Շահող pass line odds մասնակցության վճարները վճարվում են իսկական գործակցով՝ 2:1 4-ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3-ի հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետման դեպքում, և 5:6 հարաբերակցությամբ 6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում։  Don't Pass Line Odds Bets մասնակցության վճարներ․ don't pass line odds bet մասնակցության վճարը կատարեք՝ սեղմելով Don't Pass Bar-ում Խաղացողի սկզբնական մասնակցության վճարի աջ կողմում՝ հենց 6x6 պատկերի վրա։ Շահող don't pass line odds bet մասնակցության վճարը վճարում է իսկական գործակիցով /odds/: 1:2 հարաբերակցությամբ 4 –ի կամ  10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի պտույտի նետումի դեպքում, և 5:6  հարաբերակցությամբ՝ 6 –ի կամ  8- ի նետումի դեպքում։

 

Come and Don't Come Odds Bets. Come and don't come odds մասնակցության վճարները դրվում են come and don't come մասնակցության վճարների ներքևում, այն բանից հետո, երբ դրանք տեղափոխվում են միավորների տուփ։ Շահող come odds bet մասնակցության վճարը վճարում է  Don't pass odds վճարում է՝  2:1 հարաբերակցությամբ 4–ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 3:2  հարաբերակցությամբ  5-ի  կամ  9-ի նետումի վրա, և 6:5 հարաբերակցությամբ՝ 6 –ի կամ 8-ի նետումի դեպքում: Շահող don't come odds bet մասնակցության վճարը վճարում է՝ 1:2 հարաբերակցությամբ 4-ի կամ 10-ի նետումի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5-ի կամ 9-ի նետումի դեպքում և 5:6-ի հարաբերակցությամբ՝  6-ի կամ 8-ի նետման դեպքում։

 

Field Bets. field bet մասնակցության վճարը գրազ է գալիս, որ զառերի հաջորդ նետումը կլինի 2, 3, 4, 9, 10, 11 կամ 12: field bet դնելու համար՝ Խաղացողը չիպերը դնում է Field bar-ի վրա։ Եթե նետողը նետում է 2 կամ 12, Խաղացողին վճարվում է իր սկզբնական մասնակցության վճարի կրկնակին (2:1): Եթե 3,4, 9, 10 կամ 11 է նետվում՝ Խաղացողը ստանում է  հավասար շահում (1:1):

 

Place Win Bets.  Place Win Bets մասնակցության վճարները դրվում են  հետևյալ զառերի վրա՝ 4, 5, 6, 8, 9 կամ 10: Խաղացողը դնում է չիպերը այն տուփի մեջ, որը գտնվում է տվյալ թվերի ներքևում։ Խաղացողին թույլատրվում է մասնակցության վճար կատարել ցանկացած ժամանակ, բայց place win bet մասնակցության վճարը չի գործում come-out նետումի ժամանակ։ Խաղացողը շահում է, եթե նետողը նետում է յոթից փոքր թիվ։ Վճարները կախված են այն թվերից, որոնց վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել։

 

ԹիվՎճար
6 և 87:6
5 և 97:5
4 և 109:5

Place Lose Bets

Place Lose Bets մասնակցության վճարները նման են place win bets մասնակցության վճարներին, բացառությամբ այն բանի, որ Խաղացողին վճարվում է, եթե նետողը նետում է 7 այն թվից առաջ, որի վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է դրել։ Խաղացողը չիպերը դնում է այդ թվերի վերևի արկղի մեջ։ Վճարումները կախված են այն թվից, որի վրա Խաղացողը մասնակցության վճար է կատարել։

ԹիվՎճար
6 և 84:5
5 և 95:8
4 և 105:11

 

Buy Bets. buy bet-ը նույնն է, ինչ place bet-ը՝ բացառությամբ, որ կա վճարում։ Buy bets մասնակցության վճարները չեն գործում come out նետումի ժամանակ։ Buy bet-ը come bet-ից տարբերակելու համար buy bet-ը նշվում է BUY ցուցիչով։ Buy bet շահելիս, կոմիսիոններից 5 տոկոսն է գանձվում։ Խաղացողի շահումները վճարվում են իրական գործակիցով՝ 6:5 գործակիցով՝ 6 և 8 թվերի դեպքում, 3:2 հարաբերակցությամբ 5 և 9 թվերի դեպքում, և 2:1 հարաբերակցությամբ  4 և 10 թվերի դեպքում։

 

Lay Bets.Lay Bets մասնակցության վճարները buy bet-ի հակառակն են։ lay bet-ը նշվում է LAY ցուցիչով։ Այն գրազ է գալիս, որ 7-ը կնետվի 4, 6, 8, 9 կամ 10 թվերից առաջ։ Դա մասնակցության վճար է զառի դեմ, որը նշանակում է, որ Խաղացողը շահում է, եթե 7-ը նետվում է Խաղացողի ընտրած թվից առաջ։ Lay bet շահելուց առաջ միջնորդավճարի 5 տոկոսն է գանձվում։ Lay bet շահումները վճարվում են իսկական գործակիցներով՝ 5:6  հարաբերակցությամբ 6 և 8 թվերի դեպքում, 2:3 հարաբերակցությամբ 5 և 9 թվերի դեպքում և 1:2 հարաբերակցությամբ 4 և 10 թվերի դեպքում։

 

«Ցանկացած 7» մասնակցության վճարներ՝ Խաղացողը չիպերը դնում է «Յոթ»-ով տարածքի վրա։ Խաղացողը շահում է մասնակցության վճարը, եթե 7-ն է հաջորդը նետվում։ Այս մասնակցության վճարը վճարում է 4:1-ի հարաբերակցությամբ։

 

«Ցանկացած 11» մասնակցության վճարներ՝ Խաղացողը դնում է չիպերը երկու զառով արկղի մեջ, որոնց գումարը 11 է։ Խաղացողը շահում է այս մասնակցության վճարը, եթե 11-ն է հաջորդը նետվում։ Եթե 11 է նետվում, Խաղացողը շահում է 15:1 հարաբերակցությամբ։

 

«Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարներ՝ «Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարի դեպքում Խաղացողը շահում է, եթե զառի թվերից որևէ մեկը՝ 2, 3 կամ 12, նետվում է հաջորդը։ «Ցանկացած քրեպս» մասնակցության վճարը դրվում է «Ցանկացած քրեպս» արկղում։ Այս մասնակցության վճարը վճարում է 7:1 հարաբերակցությամբ։

 

«Եղջյուր» մասնակցության վճար՝ Խաղացողը չիպերը դնում է այն տուփում, որտեղ երկու զառերի գումարը կազմում է 2, 3, 11 կամ 12: «Եղջյուր» մասնակցության վճարը շահում է, եթե նետողը հաջորդ քայլին նետում է 2,3, 11 կամ 12: Շահող եղջյուր մասնակցության վճարը վճարում է 15:1-ի հարաբերակցությամբ 3 և 11 թվերի դեպքում ու 30:1-ի հարաբերակցությամբ՝ 2 և 12 թվերի դեպքում։

 

Դժվար  մասնակցության վճարներ.դժվար մասնակցության վճարը գրազ է գալիս, որ նետողը կնետի 4,6,8 կամ 10 կրկնակի զառերով (2+2, 3+3, 4+4, կամ  5+5) մինչև 7 նետելը։ Դժվար մասնակցության վճարը դրվում է զառի սեղանի վրա, որը պարունակում է երկու զառ, որոնք համապատասխանում են կրկնակիների գումարին։ Կրկնակի զառերով թիվ նետելը համարվում է դժվար: Օրինակ 4 նետելը 2 և 2 զառերով։ Իսկ հեշտ տարբերակն է 4 նետելը 3 և 1 զառերով։ Դժվար մասնակցության վճարը վճարում է 7:1 հարաբերակցությամբ 4 և 10 թվերի դեպքում  ու 9:0  հարաբերակցությամբ 6 և 8 թվերի դեպքում։

 

Craps House Edge

 

Multi-Roll մասնակցության վճարներ Քրեպսում

 

Per roll (Կազմակերպչի մասնաբաժինը (House edge) լուծված մասնակցության վճարից՝ բաժանած նետումների միջինացված թվին):

 

Կազմակերպչի մասնաբաժինը ըստ՝
Մասնակցության վճարՎճարումՀաղթելու հավանականությունՈչ ոքիի հավանականությունՊարտվելու հավանականությունՆետումների միջինԿատարված մասնակցության վճարԼուծված մասնակցության վճարՆետում
Pass1-ը 1-ի49.29%0.00%50.71%3.381.41%1.41%0.42%
Don't Pass1-ը 1-ի47.93%2.78%49.29%3.471.36%1.40%0.40%
Taking Odds 6 և 86-ը 5-ի13.89%69.44%16.67%3.270.00%0.00%0.00%
Taking Odds 5 և 93-ը 2-ի11.11%72.22%16.67%3.600.00%0.00%0.00%
Taking Odds 4 և 102-ը 1-ի8.33%75.00%16.67%4.000.00%0.00%0.00%
Laying Odds 6 և 85-ը 6-ի16.67%69.44%13.89%3.270.00%0.00%0.00%
Laying Odds 5 և 92-ը 3-ի16.67%72.22%11.11%3.600.00%0.00%0.00%
Laying Odds 4 և 101-ը 2-ի16.67%75.00%8.33%4.000.00%0.00%0.00%
Place 6 և 87-ը 6-ի13.89%69.44%16.67%3.270.46%1.52%0.46%
Place 5 և 97-ը 5-ի11.11%72.22%16.67%3.601.11%4.00%1.11%
Place 4 և 109-ը 5-ի8.33%75.00%16.67%4.001.67%6.67%1.67%
Don't Place 6 և 84-ը 5-ի16.67%69.44%13.89%3.270.56%1.82%0.56%
Don't Place 5 և 95-ը 8-ի16.67%72.22%11.11%3.600.69%2.50%0.69%
Don't Place 4 և 105-ը 11-ի16.67%75.00%8.33%4.000.76%3.03%0.76%
Buy 6 և 823-ը 20-ի13.89%69.44%16.67%3.270.69%2.27%0.69%
Buy 5 և 929-ը 20-ի11.11%72.22%16.67%3.600.56%2.00%0.56%
Buy 4 և 1039-ը 20-ի8.33%75.00%16.67%4.000.42%1.67%0.42%
Lay 6 և 819-ը 24-ի16.67%69.44%13.89%3.270.69%2.27%0.69%
Lay 5 և 919-ը 30-ի16.67%72.22%11.11%3.600.56%2.00%0.56%
Lay 4 և 1019-ը 40-ի16.67%75.00%8.33%4.000.42%1.67%0.42%
Hard 6 և 89-ը 1-ի2.78%69.44%27.78%3.272.78%9.09%2.78%
Hard 4 և 107-ը 1-ի2.78%75.00%22.22%3.272.78%11.11%3.40%

Proposition Bet մասնակցության վճարներ (Հաղթել կամ պարտվել հաջորդ նետման ժամանակ)

Մասնակցության վճարՎճարումՀաղթելու տարբերակներՊարտվելու տարբերակներՀաղթանակի հավանականությունԿազինոյի մասնաբաժին
2, 12, և բելեր 'hard' hop մասնակցության վճարները30-ը 1-ի1352.78%13.89%
3, 11, և բոլոր 'easy' hop մասնակցության վճարները15-ը 1-ի2345.56%11.11%
Ցանկացած քրեպս (2, 3, կամ 12)7-ը 1-ի43211.11%11.11%
Ցանկացած յոթ4-ը 1-ի63016.67%16.67%

 

Field Bet 2 կամ 12 pay 3-1

ԹիվՎճարումՀամադրություններՀավանականությունԵկամուտ
2210.0277780.055556
12310.0277780.083333
3, 4, 9, 10,111140.3888890.388889
5, 6, 7, 8-1200.555556-0.555556
Ընդհանուր 361-0.027778

Սահմանափակումներ

 

Ակնհայտ և տեխնիկական սխալներ

Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել այն մասնակցության վճարները, որոնք կատարվել են ակնհայտ սխալ իրավիճակում։ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին Խաղացողին կտեղեկացվի։

Եթե տեխնիկական պատճառներով Խաղացողի մասնակցության վճարները ապահովված չեն եղել հատուկ խաղային հաշվի վրա բավարար քանակության միջոցներով, նման մասնակցության վճարները չեղյալ են հայտարարվում։

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին միջոցների սխալ փոխանցման դեպքում վերջինս պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Կազմակերպիչին թույլ տրված սխալի մասին։

Հավաստիացումներ

Խաղացողը հավաստում է, որ իր կողմից գրանցման փուլում տրամադրված տեղեկատվությունը, անձը հաստատող փաստաթուղթը ճիշտ է, համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես նաև անձնական տվյալների փոփոխությունները ներառված են Կազմակերպչի կայքի «Իմ Էջը» հատվածում: Նշված պահանջի չկատարման դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու վերջինիս կողմից կատարված մասնակցության վճարները և սառեցնելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը։

Մասնակցության վճարների սահմանափակումներ

Մասնակցության վճարների շահումները Կազմակերպիչը վճարում է միայն այն սահմաններում, որոնք նշված են սույն կանոնակարգի 1․8 կետում։ Եթե Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար, որով շահումը գերազանցում է սույն կանոնակարգի 1,8 կետում սահմանված թույլատրելի առավելագույն շեմը, Կազմակերպիչը չի վճարում շահումի առավելագույն փաչը գերազանցող մասի գումարը։

Հաճախորդի տվյալների գաղտնիություն

4.4.1 Եթե Խաղացողը կասկած ունի, որ իր մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը հայտնի են դարձել երրորդ անձանց, ապա նա պարտավոր է Կազմակերպչին անհապաղ ուղարկել պահանջ իր հատուկ խաղային հաշիվը ժամանակավոր արգելափակելու /սառեցնելու/ մասին։ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը ապասառեցվում է միայն այն դեպքում, երբ Խաղացողը անձամբ ներկայանում է Կազմակերպչի քաղաք Երևան, Գ. Հովսեփյան 20 հասցեով գտնվող գրասենյակ և ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ (մարզի բնակիչնեչը կարող են իրենց անձնական էջում գրանցված էլեկտրոնային փոստից Կազմակերպչին ուղարկել անձը հաստատող փաստաթղթի էլեկտրոնային (սքան) տարբերակը):

 

Պայմանավորված խաղ

Եթե Կազմակերպիչը ունի բավարար հիմքեր կասկածելու Խաղացողների խաղը պայմանավորված լունելու հանգամանքում, ապա Կազմակերպիչը իրավունք ունի դադարեցնել մասնակցության վճարների շահումների վճարումները և կատարել կատարված մասնակցության վճարների հետ վճարում Խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվներին։ Նշված կասկածներ կարող են լինել մեկ կամ բոլոր հնարավոր մեթոդներով կատարված մասնակցության վճարների չափերի, քանակների և բնույթների մասին տվյալներ:

Գրանցում

Գրանցումը և մասնակցության վճարների կատարումը թույլատրված է բացառապես այն 21 (քսանմեկ) տարին լրացած անձանց համար:

Միայն Խաղացողները կարող են օգտվել Կազմակերպչի բոնուսային ծրագրերից։

Կազմակերպիչը պարտավոր է Խաղացողից պահանջել հավաստել իր տարիքը` ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Գրանցման ժամանակ Կազմակերպչին Խաղացողի կողմից ներկայացված ամբողջ տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ և ամբողջական։ Մասնավորապես, կրեդիտային/դեբետային քարտի գործածման դեպքում՝ քարտի սեփականատիրոջ անուն, ազգանունը պետք է համընկնեն Կազմակերչի կայքում Խաղացողի կողմից գրանցման ժամանակ նշված անվան ու ազգանվան հետ, հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավուն ունի սառեցնելու/արգելափակելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը։

Կազմակերպիչն իրավունք ունի արգելափակել Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը և չվճարել շահումը (ներկայացված վճարման պահանջները), եթե վերջինս գրանցման ժամանակ նշել է և/կամ Կազմակերպչի պահանջով ներկայացրել է կեղծ տվյալներ, փաստաթղթեր։ Կազմակերպիչը իրավունք ունի Խաղաղողից պահանջել, իսկ Խաղացողը պարտավոր է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև հասցեի և հեռախոսահամարի տվյալների իսկության ապացույցներ։

Յուրաքանչյուր օգտատեր/Խաղացող կարող է ունենալ միայն մեկ հատուկ խաղային հաշիվ։ Խաղացողները չեն կարող կրկնակի գրանցվել նոր անունով կամ նոր էլ․ փոստով հատուկ խաղային հաշիվ։ Նշված դրույթի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել Խաղացողի բոլոր մասնակցության վճարները։

Խաղացողն իրավունք չունի երրորդ անձանց օգտագործման փոխանցել իր հատուկ խաղային հաշիվը։

Կազմակերպիչը իրավունք է վերապահում օգտատիրոջը ընտրել մուտքանվան և գաղտնաբառի սեփական համադրություն։ Խաղացողը պարտավոր է մուտքանվան և գաղտնաբառի վերաբերյալ տեղեկությունը պահել գաղտնի։ Եթե Խաղացողը ունի կասկածներ, որ երրորդ անձանց հայտնի է դարձել մուտքանվան և գաղտնաբառի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա Խաղացողը պարտավոր է անհապաղ փոխեք այն` Կազմակերպչի կայքում։ Եթե Խաղացողը մոռացել մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը, ապա վերջինս հարցում է ուղարկում Կազմակերպչի աջակցության ծառայություն, որը Խաղացողին կտրամադրի նոր մուտքանուն/գաղտնաբառ։

Խաղացողը հաստատում է, որ բջջային հեռախոսով մասնակցության վճարներ կատարելու դեպքում Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Խաղացողի բջջային հեռախոսի տվյալների կորուստի, ինչպես նաև բջջային օպերատորի որևէ միջնորդավճարի համար։

Գումարի փոխանցումը հատուկ խաղային հաշվին

Եթե սխալմամբ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին փոխանցվել է գումար, ապա վերջինս անհապաղ պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Կազմակերպչին։ Խաղացողի ցանկացած շահում, որն առաջացել է սխալմամբ փոխանցված գումարով կատարված մասնակցության վճարի հաշվին, Կազմակերպչի կողմից հայտարարվում է չեղյալ։ Նշված մասնակցության վճարը ենթակա է հետ վճարման անկախ այն հանգամանքից, թե երբ է այն հայտնաբերվել։

Եթե Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի համալրումներն արվել են մասնակցության վճարներ կատարելու նպատակից բացի որևէ այլ նպատակով՝ Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի ցանկացած համալրում և վերջինից գանձել հատուկ խաղային հաշվի համալրման հետ կապված կատարած բոլոր ծախսերը։

Եթե խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի մնացորդը գերազանցում է նրա մասնակցության վճարների գումարը, հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման պահանջի ներկայացման դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի Խաղացողից գանձել բոլոր այն ծախսերը, որոնք վերջինս կատարել է հատուկ խաղային հաշվի համալրման և հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման գործարնքների համար։

Վճարումներ

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման պահանջը կատարվում է այն ներկայացնելու պահից 72 ժամվա ընթացքում։

Մինչ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարում կատարելը՝ Կազմակերպիչը ստուգում է Խաղացողի տվյալների համապատասխանությունը։ Եթե հայտնաբերվում են որևէ տարբերություն Խաղացողի փաստացի և ներկայացված տվյալների միջև՝ Կազմակերպիչն իրավունք ունի կատարել հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին՝ Խաղացողի բոլոր մասնակցության վճարներով և մերժել վերջինիս շահումների վճարումը։

Եթե պարզվի, որ Խաղացողը Կազմակերպչի կայքում ունի մի քանի հատուկ խաղային հաշիվ, ապա վերջինս իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու բոլոր շահումները և մերժել բոլոր շահումների վճարումները:

Հատուկ խաղային հաշվից գումար կանխիկացնելու դեպքում Խաղացողը պարտավոր է համակարգում մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի ճիշտ տվյալներ, հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի մերժելու կանխիկ գումարի վճարումը։

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից կանխիկ վճարումները տրվում են միայն անձամբ Խաղացողին կամ վերջինիս կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված լիազորված անձին։

Խաղացողը, մինչև իր հատուկ խաղային հաշվից առաջին անգամ գումարի վճարման պահանջ Կազմակերպչին ներկայացնելը, պարտավոր է խաղարկել իր հատուկ խաղային հաշվին առկա 100% գումարից միջինացված 1.3 գործակցից ոչ պակասի չափով գումար. Օրինակ՝ Խաղացողը հատուկ խաղային հաշվեհամարը համալրում է 1000 դրամով, առաջին մասնակցության վճարը կատարում է՝ 100 դրամ 1.1-ով, երկրորդ մասնակցության վճարը՝ 200 դրամ 1.2-ով, իսկ երրորդ մասնակցության վճարը 700 դրամ 1.5 և միջինացված գործակիցը կլինի (1.1*100+200*1.2+700*1.5)/1000=1.4:

Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել ցանկացած բոնուս, ջեքփոտ և/կամ շահումի վճարում, եթե Կազմակերպչի համոզմամբ այն Խաղացողի կողմից ստացված կլինի համակարգի անազնիվ օգտագործման միջոցով։ Այս դեպքում Կազմակերպիչը սառեցնում է Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը, իսկ դրական դրամական միջոցների առկայության դեպքում, կատարում է հետ վճարում այն վճարման միջոցին, որի միջոցով Խաղացողը կատարել է հատուկ խաղային հաշվի համալրում:

Եթե Խաղացողը կկատարի մասնակցության վճարներ, որոնք շահույթ ստանալու նվազագույն հնարավորություն են տալիս՝ միայն նպատակ ունենալով ավելացնել իր մասնակցության վճարների չափը՝ հաղթելու/պարտվելու նվազագույն հնարավորությամբ, ապա այն կդիտարկվի որպես անազնիվ խաղ, բոլոր շահումների վճարումները չեղյալ կհայտարարվել Կազմակերպչի կողմից և կկատարվի հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Օրինակ` ռուլետի սև և սպիտակ դաշտերի վրա միաժամանակ մասնակցության վճար կատարելը կամ սեղանի մեծ մասը ծածկելը։ Սա այս մեթոդի միակ դեպքը չէ։ Հաղթելու նվազագույն հնարավորությամբ կատարված ցանկացած մասնակցության վճար Կազմակերպչի կողմից չեղյալ կհայտարարվի և կկատարվի հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։

Հատուկ խաղային հաշվի հետ կապված գործարքներ

 

Հատուկ խաղային հաշվի համալրում

Խաղացողը իր հատուկ խաղային հաշիվը կարող է համալրել` իր այլ բանկերում կամ վճարման համակարգերում ունեցած հաշիվներից: Փոխանցումներ իրականացնող ընկերությունների ցանկը նշված է Կազմակերչի կայքի «Լիցքավորում» բաժնում:

 

Կանխիկ գումար Խաղացողը կարող է մուտքագրել իր հատուկ խաղային հաշվին Կազմակերչի կայքի «Լիցքավորում» բաժնում նշված «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ ընկերության փոստային բաժանմունքներում: Կանխիկ գումար հատուկ խաղային հաշվին մուտքագրելիս Խաղացողը պարտավոր է ներկայացնել իր հատուկ խաղային հաշիվը՝ ID-ն:

 

Շահումների վճարում.

Կազմակերպիչը Խաղացողի բոլոր շահումուները, մասնակցության վճարների հետ վճարները փոխանցում է միայն Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին՝ անմիջապես:

 

Կազմակերպիչը Կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և կարգով իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ, ցանկացած ժամանակ, կատարել վերահաշվարկ և գանձել սույն կետում նշված գումարները:

 

Հատուկ խաղային հաշվից փոխանցում, կանխիկացում.

Հատուկ խաղային հաշվից գումար փոխանցում կատարելու համար Խաղացողը պարտավոր է համակարգի միջոցով ուղարկել պատվեր իր հատուկ խաղային հաշվի «Վճարում» բաժնից՝ նշելով վճարման եղանակը և գումարի չափը: Խաղացողի պատվերում նշված գումարը չի կարող գերազանցել իր հատուկ խաղային հաշվի այդ պահի դրությամբ մնացորդը: Խաղացողը հատուկ խաղային հաշվում առկա գումարը կարող է փոխանցել իր այլ բանկերում և/կամ վճարման համակերգերում ունեցած իր հաշվի համարին: Հատուկ խաղային հաշվից կանխիկ գումարի ստացման դեպքում Խաղացողը պատվերում նշված գումարը կարող է ստանալ Կազմակերպչի կայքի Վճարում բաժնում նշված §Հայփոստ¦ ՓԲԸ-ի գրասենյակների միջոցով՝ նույն կամ հարցման հաջորդ օրը: Խաղացողի գումար ստանալու պատվերը ուժի մեջ է այն ներկայացնելուց հետո 72 (յոթանասուներկու) ժամվա ընթացքում: Եթե Խաղացողը նշված ժանկետը լրանալուց հետո չի ստանում պատվերում նշված գումարը, ապա Խաղացողի հարցումը Կազմակերպչի կողմից կհայտարարվի չեղյալ, իսկ պատվիրված գումարը հետ կփոխանցվի Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին: Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումար վճարելու դեպքում լրացուցիչ ծախսեր Խաղացողի համար չի նախատեսում՝ բացառությամբ Կանոնակարգով սահմանված դեպքերի: Խաղացողը գումար ստանալու համար պարտավոր է ներկայացնել Կազմակերպչի կայքում գրանցման ժամանակ ներկայացրած անձը հաստատող փաստաթուղթը:

 

Ցանկացած ֆինանսական գործարքների անցկացման ժամանակ պարտադիր է, որ դեբետային/կրեդիտային քարտի կամ բանկային հաշվետիրոջ կամ վճարման համակարգի հաշվետիրոջ անունն ու ազգանունը ճշգրտությամբ համընկնի Կազմակերպչի կայքում գրանցմված Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվետիրոջ անվանը և ազգանվանը։ Հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու բոլոր շահումները, այդ թվում հետ վճարել բոլոր այն մասնակցության վճարների մասով, որոնք կատարվել են ուրիշի հատուկ խաղային հաշիվը կամ վարկային/դեբետային քարտն օգտագործելով։

Կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելու պահից:

2. Կազմակերպչի կողմից Կանոնակարգի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում միայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

3. Կազմակերպչի կայքը հանդիսանում է սույն կանոնակարգի անբաժանելի մասը։