)
Այլ

Լայվ կազինո

Պտուտակախաղ (Ռուլետկա)

Խաղի կանոնները

 

Ռուլետկայի նպատակը կանխատեսելն է այն թիվը, որի վրա կընկնի գնդակը՝ տեղադրելով մեկ կամ մի քանի մասնակցության վճարներ, որոնք կընդգրկեն տվյալ թիվը։ Անիվն ընդգրկում է 1-36 թվերը և մեկ 0 (զրո): Մասնակցության վճարների ավարտից հետո գնդակը գցվում է ռուլետկայի անիվի մեջ: Գնդակը վերջապես կանգ է առնում անիվի մեջ թվագրված սլոտերից մեկում: Խաղացողը հաղթում եք, եթե նա տեղադրել է այնպիսի մասնակցության վճար, որը ներառում է տվյալ համարը:

 

Մասնակցության վճարների տեսակները

 

Ռուլետկայի սեղանի վրա Խաղացողը կարող է տեղադրել տարբեր տեսակի բազմաթիվ մասնակցության վճարներ: Մասնակցության վճարները կարող են ընդգրկել կոնկրետ թիվ թվերի շարքից, և մասնակցության վճարի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր սեփական վճարման դրույքաչափը: Մասնակցության վճարների աղյուսակում թվարկված տարածքներում կամ դրանց միջև գտնվող գծերի վրա տեղադրված մասնակցության վճարները համարվում են Ներքին մասնակցության վճարներ, իսկ ներքևի հատուկ տուփերում և թվերի հիմնական աղյուսակի կողքի հատվածում կատարված մասնակցության վճարները համարվում են Արտաքին մասնակցության վճարներ։

 

Ներքին մասնակցության վճարներ

 

Ողիղ – Խաղացողը տեղադրում է չիպը մեկ թվի վրա (ներառյալ զրոն):

 

Կիսված մասնակցության վճար –  Խաղացողը տեղադրում է չիպը երկու թվերի միջև գտնվող գծի վրա՝ ուղղահայաց կամ հորիզոնական։

 

Սթրիթ – Խաղացողը տեղադրում է չիպը թվերի ցանկացած շարքի վերջում։ Սթրիթ մասնակցության վճարն ընդգրկում է երեք թիվ։

 

Անկյունային մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը չորս թվերի հատման անկյունում (կենտրոնական հատում): Մասնակցության վճարն ընդգրկւմ է բոլոր չորս թվերը։

 

Գծային մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը երկու շարքերի վերջում կամ երկու շարքերի հատման կետում։ Գծային մասնակցության վճարն ընդգրկում է երկու շարքերի բոլոր թվերը՝ ընդհանուր վեց թիվ։

Արտաքին մասնակցության վճարներ

 

Սյունակով մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը սյունակի վերջում գտնվող «2-ից 1»-ով նշված վանդակներից մեկում, որն ընդգրկում է այդ սյունակի բոլոր 12 թվերը։ Զրոն ընդգրկված չէ որևէ սյունակով մասնակցության վճարում։

 

«12» մասնակցության վճար – Խաղացողը տեղադրում է չիպը «1-ին 12», «2-րդ 12»  կամ «3-րդ 12»-ով նշված վանդակներից մեկում՝ ընդգրկելու համար վանդակի նշած 12 թվերը։

 

Կարմիր/սև - Խաղացողը տեղադրում է չիպը կարմիր կամ սև վանդակի մեջ՝ 18 կարմիր կամ 18 սև թվերն ընդգրելու համար: Զրոն չի ընդգրկվում այս մասնակցության վճարներում:

 

Զույգ/կենտ - Խաղացողը տեղադրում է չիպը վանդակներից մեկի մեջ՝ 18 զույգ կամ 18 կենտ թվերն ընդգրելու համար: Զրոն չի ընդգրկվում այս մասնակցության վճարներում:

 

1-18/19-36 - Խաղացողը տեղադրում է չիպը վանդակներից մեկի մեջ՝ առաջին 18 կամ երկրորդ 18 թվերն ընդգրելու համար:

 

Զրոն ընդգրկված չէ այս մասնակցության վճարներում։

 

Հարևան մասնակցության վճարներ

 

Խաղացողը սեղմում է «Հարևան մասնակցության վճարներ» կոճակը՝ տեսնելու համար օվալաձև կամ վազքուղու տեսակ ունեցող մասնակցության վճարների սեղանը, որը Խաղացողին թույլ է տալիս հեշտորեն կատարել Հարևան մասնակցության վճարներ կամ այլ հատուկ մասնակցության վճարներ։

 

Յուրաքանչյուր մասնակցության վճար ընդգրկում է թվերի տարբեր խմբեր և առաջարկում է տարբեր գործակիցներ։ Մասնակցության վճարի սպորտաձևերն ընդգծված կլինեն։

 

Tiers du Cylindre

 

Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 12 թիվ, որոնք ներառում են 27, 33 թվերն ու դրանց միջև ընկած թվերը՝ ռուլետկայի անիվի կողքին՝ զրոյի հակառակ կողմում։ Վեց չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ:

 

1 չիպ 5/8 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 10/11 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 13/16 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 23/24 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 27/30 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 33/36 կիսվածի վրա

 

Orphelins a Cheval

 

Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 8 թիվ ռուլետկայի անիվի երկու բաժիններում, որոնք ընդգրկված չեն վերոնշյալ voisins du zero և tiers du cylindre մասնակցության վճարներում։ Հինգ չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.

 

1 չիպ 1-ի վրա (ուղիղ)

 

1 չիպ 6/9 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 14/17 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 17/20 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 31/34 կիսվածի վրա

 

Voisins du Zero

 

Այս մասնակցության վճարն ընդգրկում է ընդամենը 17 թիվ, որոնք ներառում են 22, 25 թվերն ու դրանց միջև ընկած թվերը՝ ռուլետկայի անիվի կողքին՝ այն կողմում, որտեղ զրոն է։ Ինը չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.

 

2 չիպ 0/2/3 ուղիղի վրա

 

1 չիպ 4/7 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 12/15 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 18/21 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 19/22 կիսվածի վրա

 

2 չիպ 25/26/28/29 անկյունային վրա

 

1 չիպ 32/35 կիսվածի վրա

 

Jeu Zero

 

Այս մասնակցության վճարն ընրկում են զրոն և 6 թվերը, որոնք գտնվում եմ զրոյի հարևանությամբ ռուլետկայի անիվի վրա՝ 12, 35, 3, 26, 0, 32 և 15.4 չիպերը տեղադրվում են հետևյալ կերպ.

1 չիպ 0/3 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 12/15 կիսվածի վրա

 

1 չիպ 26 (ուղիղ)

 

1 չիպ 32/35 կիսվածի վրա

 

Հարևան մասնակցության վճարը ներառում է որոշակի թիվ, ինչպես նաև ռուլետկայի անիվի վրա դրան մոտ գտնվող այլ թվեր: Հարևան մասնակցության վճարը տեղադրելու համար Խաղացողը սեղմում է կոնկրետ թվի վրա: Չիպերը կտեղադրվեն ընտրված թվի և դրա աջ և ձախ կողմի հարևան թվերի վրա: Խաղացողը սեղմում է շրջանաձև «-» կամ «+» կոճակը հարևանների շարքը ավելացնելու կամ նվազեցնելու համար `ընտրված թվի աջից և ձախից:

 

Finale en Plein

 

Finale en plein 0 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0+10+20+30, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 1 – 4չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1+11+21+31, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 2 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2+12+22+32, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 3 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 3+13+23+33, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 4 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 4+14+24+34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 5 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 5+15+25+35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 6 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 6+16+26+36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 7 – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 7+17+27, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 8 – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 8+18+28, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale en plein 9 – 3 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 9+19+29, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a Cheval

 

Finale a cheval 0/3 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0/3+10/13+20/23+30/33, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 1/4 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1/4+11/14+21/24+31/34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 2/5 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2/5+12/15+22/25+32/35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 3/6 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 3/6+13/16+23/26+33/36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 4/7 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 4/7+14/17+24/27+34, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 5/8 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 5/8+15/18+25/28+35, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 6/9 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 6/9+16/19+26/29+36, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 7/10 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 0+7/10+17/20+27/30, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 8/11 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 1+8/11+18/21+28/31, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Finale a cheval 9/12 – 4 չիպերով մասնակցության վճարն ընդգրկում է 2+9/12+19/22+29/32, յուրաքանչյուրը 1 չիպով

 

Ամբողջական մասնակցության վճարներ

 

Ամբողջական մասնակցության վճարը բոլոր ներքին մասնակցության վճարները տեղադրում է կոնկրետ թվի վրա: Օրինակ, 36-ի վրա ամբողջական մասնակցության վճարը կտեղադրվի 18 չիպեր այն ամբողջովին ծածկելու համար հետևյալ կերպ. 1 չիպ որպես ուղիղ մասնակցության վճար 36-ի վրա, 2 չիպ յուրաքանչյուր կիսված մասնակցության վճարի վրա՝ 33/36 և 35/36, 3 չիպ սթրիթ մասնակցության վճարի վրա՝ 34/35/36, 4 չիպ 32/33/35/36 անկյունային մասնակցության վճարի և 6 չիպ գծով մասնակցության վճարի վրա՝ 31/32/33/34/35/36:

Շահում

 

Շահումը կախված է կատարված մասնակցության վճարի տեսակից

 

Ներքին մասնակցության վճարներ

Մասնակցության վճարի տեսակՎճարում
Ուղիղ35:1
Կիսված17:1
Սթրիթ11:1
Անկյուն8:1
Գիծ5:1

 

Արտաքին մասնակցության վճարներ

Մասնակցության վճարի տեսակՎճարում
Սյունակ2:1
Տասներկու2:1
Կարմիր/Սև1:1
Զույգ/Կենտ1:1
1-18/19-361:1

 

Բլեքջեք

Բլեքջեքի նպատակն է հասնել ավելի մեծ խաղաթղթերի հաշվարկի, քան խաղավարը, բայց ոչ ավելի քան 21: Լավագույն ձեռքը Բլեքջեքն ն է, երբ առաջին երկու բաժանված խաղաթղթերի արժեքների գումարը հենց 21 է: Խաղացողը մրցում է միայն խաղավարի դեմ և ոչ այլ Խաղացողների դեմ: Խաղացվում է 8 կապուկներով: Խաղավարները միշտ մնում են 17-ի վրա։ Կրկնապատկում ցանկացած 2 նախնական խաղաթղթերի վրա: Հավասար արժեքով սկզբնական խաղաթղերը կիսվում են: Միայն մեկ կիսում մեկ ձեռքի համար: Յուրաքանչյուր կիսված մեկնոցի համար բաժանվում է մեկ խաղաթուղթ: Ոչ մի կրկնապատկում կիսումից հետո: Ապահովագրությունը առաջարկվում է, երբ խաղավարը ցույց է տալիս մեկնոցը: Բլեքջեքը վճարում է 3-ը 2-ի: Ապահովագրությունը վճարվում է 2-ը 1-ի:

 

Խաղի կանոնները

 

Խաղը վարում է խաղավարը, և մինչեւ 7 խաղացողներ, կարող են նստել բլեքջեքի սեղանի շուրջ: Խաղը խաղարկվում է 8 ստանդարտ 52 խաղաթղթերից բաղկացած կապուկներով: Բլեքջեքում խաղաթղթերի արժեքները հետևյալն են. 2-ից 10-ն ունեն խաղաթղթի անվանական արժեքը: Նկարով քարտերից (Զինվոր, Աղջիկ, Թագավոր) յուրաքանչյուրի արժեքը 10 է: Մեկնոցի արժեքը 1 կամ 11 է՝ կախված նրանից, թե որն է ավելի բարենպաստ է տվյալ ձեռքում: Նշենք, որ փափուկ ձեռքը ներառում է 11 արժեքով մեկնոց։ Մասնակցության վճարի ժամանակը լրանալուց հետո խաղավարը յուրաքանչյուր Խաղացողի բաժանում է մեկական խաղաթուղթ՝ երեսով դեպի վեր: Բաժանելը սկսվում է խաղավարի ձախ կողմում գտնվող առաջին Խաղացողից և շարունակում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ավարտվեոլով խաղավարի վրա: Խաղավարն այնուհետև բոլոր Խաղացողների բաժանում է երկրորդ խաղաթուղթը, բայց խաղավարի խաղաթուղթը բաժանվում է երեսով դեպի ներքև: Խաղացողի նախնական ձեռքի արժեքը ցուցադրվում է Խաղացողի խաղաթղթերի կողքին:

 

Բլեքջեք։ Եթե նախնական ձեռքի երկու խաղաթղթերի արժեքը ճիշտ 21 է, ապա Խաղացողը ունի Բլեքջեք։

 

Ապահովագրություն։ Եթե խաղավարի բաց խաղաթուղթը մեկնոց է, ապա Խաղացողին տրվում է ապահովագրության տարբերակ` չեղարկելու համար խաղավարի՝ բլեքջեք ունենալու ռիսկը՝ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Խաղացողը ունի բլեքջեք Ապահովագրության չափը հավասար է Խաղացողի հիմնական մասնակցության վճարի կեսին, և ապահովագրական մասնակցության վճարի արդյունքը որոշվում է ձեռքի մասնակցության վճարից առանձին: Խաղավարն այնուհետև նայում է իր փակ խաղաթղթի արժեքին, որպեսզի ստուգի՝ բլեքջեք ունի, թե ոչ: Եթե խաղավարը բլեքջեք չունի, ռաունդը շարունակվում է: Եթե խաղավարն ունի բլեքջեք, բայց Խաղացողը չունի, խաղավարի ձեռքը հաղթում է: Եթե Խաղացողը և խաղավարը միասին ունեն բլեքջեք, խաղն ավարտվում է ոչ ոքի արդյունքով, և Խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է: Նշենք, որ երբ խաղավարի երևացող խաղաթուղթ 10 կամ նկարով խաղաթուղթ է, Խաղացողին չի տրվի ապահովագրության տարբերակ, և խաղավարը չի նայի իր փակ խաղաթղթին բլեքջեքի առկայությունը ստուգելու համար։

 

Կրկնապատկել, ստանալ կամ մնալ. Ստանալ կամ մնալ, երբ խաղավարը բլեքջեք չունի իր երկու նախնական քարտերը ստուգելու ժամանակ, Խաղացողներին, իրենց հերթին, տրվում է իրենց ձեռքի արժեքները բարելավելու հնարավորություն: Սա հնարավոր դարձնելու համար խաղավարը շարժվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ Խաղացողներին առաջարկելով հավելյալ խաղաթղթեր բաժանել։

 

Կիսում. Եթե Խաղացողի նախնական ձեռքը նույն արժեքով երկու խաղաթուղթ է, Խաղացողը իրավասու է «կիսել» զույգը և ստանալ երկու առանձին ձեռքեր՝ ամեն մեկը գլխավոր մասնակցության վճարին հավասար մասնակցության վճարի չափով։ Երկու ձեռքերին երկրորդ խաղաթղթերի բաժանվելուց հետո Խաղացողը կարող է բարձրացնել այս երկու ձեռքերի արժեքները՝ որոշելով «ստանալ»: Կրկին, Խաղացողը կարող է որոշել «մնալ» հենց որ բավարարված լինի իր ձեռքերի արժեքով։ Այնուամենայնիվ, եթե կիսի մեկնոցների սկզբնական զույգը, Խաղացողը կստանա միայն մեկ հավելյալ խաղաթուղթ՝ առանց «ստանալու» հնարավորության։

 

Արդյունք։ Եթե Խաղացողի ձեռքի արժեքը գերազանցում է 21-ը, ապա նա պարտվում է։

Այն բանից հետո, երբ բոլոր Խաղացողներն օգտագործել են իրենց հերթը, խաղավարը բացահայտում է իր խաղաթղթի արժեքը։ Խաղավարը պետք է ստանա 16 արժեքով կամ ավելի ցածր արժեքի դեպքում և մնա փափուկ 17-ի կամ ավելի դեպքում։ (Հիշեք, որ փափուկ ձեռքը ներառում է 11 արժեքով մեկնոց):

 

Խաղացողը հաղթում է, երբ վերջնական ձեռքի արժեքն ավելի մոտ է 21-ի, քան խաղավարի ձեռքինը, կամ երբ խաղավարը «վառվում» է։ Եթե Խաղացողի ձեռքի արժեքը նույնն է, ինչ խաղավարինը, խաղի ռաունդն ավարտվում է ոչ ոքի արդյունքով և Խաղացողի մասնակցության վճարը վերադարձվում է։

 

Բլեքջեքը հաղթում է 21 արժեքով ձեռքին, որը կազմված է երեք և ավելի խաղաթղթերից։ Բլեքջեքը նաև հաղթում է կիսված զույգի արդյունքում ստացված 21 արժեքով ձեռքին։

 

Մասնակցության վճար հետևից։ Հետևից մասնակցության վճարի հնարավորությունը Խաղացողին թույլ է տալիս մասնակցության վճար կատարել մեկ այլ Խաղացողի ձեռքի վրա։ Խաղացողը կկիսի մյուս Խաղացողի ձեռքի արդյունքը։ Հետևից մասնակցության վճարի շահումները նույնն են, ինչ սովորական մասնակցության վճարների դեպքում։ Խաղացողը կարող է հետևից մասնակցության վճար կատարել՝ անկախ այն բանից՝ նստած է բլեքջեքի սեղանի շուրջ և պատրաստվում է իր սեփական ձեռքով խաղալ, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, Խաղացողը չի կարող հետևից մասնակցության վճար կատարել իր սեփական ձեռքի վրա։ Երբ մասնակցության վճարները բաց են, Խաղացողը մասնակցության վճար կարող է կատարել մեկ այլ Խաղացողի նստատեղի վրա ցանկացած ակտիվ հետևից մասնակցության վճարի կետի վրա։ Խաղացողը մկնիկը պահում է ցանկացած հետևից մասնակցության վճարի վրա՝ տեսնելու համար հետևից մասնակցության վճար կատարած Խաղացողների քանակը՝ ներառյալ նրանց կատարած մասնակցության վճարների հանրագումարը։ Եթե Խաղացողը հետևից մասնակցության վճար է կատարել և նստած Խաղացողը որոշում է չմասնակցել ռաունդին, Խաղացողի մասնակցության վճարն անմիջապես վերադարձվում է։

 

Բլեքջեքի սեղանի յուրաքանչյուր նստատեղում ցուցադրված մականունը ներկայացնում է այն Խաղացողին, ով կայացնելու է այդ ձեռքի վերաբերյալ որոշումները: Այնուամենայնիվ, Խաղացողը կարող է որոշել, ընտրել ապահովագրական մասնակցության վճարը, թե ոչ, երբ խաղավարի բաց խաղաթուղթը մեկնոց է։ Խաղացողը կարող է նաև նախապես որոշել իր մասնակցության վճարը կրկնապատկել թե ոչ, երբ Խաղացողը, ում հետևից մասնակցության վճար է կատարել, որոշում է կրկնապատկել կամ կիսել: Ավելի ուշ Խաղացողը կարող է փոփոխել այս պարամետրերը՝ սեղմելով Կարգավորումներ կոճակը և ընտրելով Հետևից մասնակցության վճար էջանիշը: Խաղացողը կարող է նաև թույլ չտալ, որ այլ Խաղացողներ իր հետևից մասնակցության վճարներ կատարեն՝ հանելով «Թույլ տալ այլ Խաղացողների իմ հետևից մասնակցության վճար կատարել» ընտրանքի նշումը։ «Թեժ Խաղացողների» պատկերակն օգնում է որոշել, թե բլեքջեք խաղացողներից որ մեկի հաղթարշավն է տվյալ պահին ամենաերկարը։

 

Շահումներ

Բլեքջեքը վճարվում է 3:2

 

Հաղթող ձեռքը վճարվում է 1:1

 

Եթե խաղավարը բլեքջեք ունի, ապա ապահովագրությունը վճարվում է 2:1

 

Բակարա

Խաղի նպատակը

 

Բակարայի նպատակը կանխատեսելն է, թէ ում ձեռքը կհաղթի 9-ին ամենամոտ արժեքը։

 

Խաղի կանոնները

 

Խաղը վարում է խաղավարը և այն խաղում են ստանդարտ 52 խաղաթղթերից բաղկացած կապուկով։ Խաղաթղթերի արժեքները հետևյալն են. մեկնոցներն ամենացածր խաղաթղթերն են և յուրաքանչյուրի արժեքը 1 միավոր է։ 2-ից 9 խաղաթղթերն ունեն իրենց անվանական թվային արժեքը: 10-երն ու նկարներով խաղաթղթերը (Զինվոր, Աղջիկ, Թագավոր) յուրաքանչյուրն ունեն 0 արժեք։ Բակարայում նշանակություն ունի միայն յուրաքանչյուր խաղաթղթի թվային արժեքը։ Խաղաթղթի երանգը (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) նշանակություն չունի։ Յուրաքանչյուր բաժանումից հետո Խաղացողը պետք է մասնակցության վճար կատարի ռաունդում 9-ին ամենամոտ արժեքով ձեռքն ունենալով Խաղացողի կամ Բանկիրի հաղթանակի վրա։ Խաղացողը կարող է նաև մասնակցության վճար կատարել ռաունդում ոչ-ոքիի վրա, ինչը տեղի է ունենում, երբ Խաղացողի ու Բանկիրի ձեռքերը հավասար արժեք ունեն: Խաղավարը սկսում է՝ Խաղացողին և Բանկիրին երկուական խաղաթուղթ բաժանելով։ Բակարայում բաժանվում է երկու ձեռք՝ մեկ ձեռք Խաղացողին և ևս մեկը Բանկիրին։

 

Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի ձեռքի արժեքը նույնն է, ապա ռաունդն ավարտվում է ոչ ոքիով։ Ոչ ոքիի վրա արված մասնակցության վճարը հաղթում է, իսկ Խաղացողի և Բանկիրի վրա կատարած մասնակցության վճարները վերադարձվում են։ Յուրաքանչյուր ձեռքի արժեք հաշվարկվում է հանելով տասի թվանշանի ձեռքից, որն այլ դեպքերում հավասար է 11-ի։ Օրինակ, 7-ից 9-ը բաղկացած ձեռքը բակարայում արժե 6 միավոր (քանի որ 16-10 = 6): Նմանապես, նկարով խաղաթուղթը, գումարած 9-ը, արժե 9 միավոր: Եթե Խաղացողի կամ Բանկիրի նախնական երկու Խաղաթղթերի արժեքը կազմում է 8 կամ 9 միավոր («բնական» 8 կամ 9), ոչ մի լրացուցիչ խաղաթուղթ չի բաժանվի ձեռքերից որևէ մեկին։ Եթե Խաղացողը և Բանկիրը ստանում են 0-7 արժեք ունեցող խաղաթղթերով սկզբնական երկու ձեռքեր, ապա օգտագործվում է «Երրորդ խաղաթղթի կանոնը»՝ պարզելու համար՝ արդյոք երրորդխաղաթուղթը պետք է բաժանվի երկու ձեռքին էլ, թե դրանցից մեկին: Խաղացողը միշտ սկսում է առաջինը:

 

Խաղացողի ձեռքը

Խաղացողի սկզբնական երկու խաղաթղթով ձեռքը 
0-1-2-3-4-5Խաղացողը երրորդ խաղաթուղթ է վերցնում
6-7Խաղացողը մնում է
8-9 («բնական)Ոչ ոքի ձեռքին երրորդ խաղաթուղթ չի ավելացվում

 

Բանկիրի ձեռքը

Բանկիրի սկզբնական երկու խաղաթղթով ձեռքըԽաղացողի վերցրած երրորդ խաղաթղթի արժեքը
Երրորդ խաղաթուղթ չկա0123456789
0DDDDDDDDDDD
1DDDDDDDDDDD
2DDDDDDDDDDD
3DDDDDDDDDSD
4DSSDDDDDDSS
5DSSSSDDDDSS
6SSSSSSSDDSS
7SSSSSSSSSSS
8SSSSSSSSSSS
9SSSSSSSSSSS

D=Ոչ ոքի, S=Մնալ

 

Եթե Խաղացողի ձեռքը մնում է 6-ի կամ 7-ի վրա, Բանկիրի ձեռքը, որի արժեքն է 3, 4 կամ 5, պետք է ստանա, իսկ 6 արժեքով ձեռքը պետք է մնա։ Ով որ ստանա 9 արժեքով ձեռք, հաղթում է։

Squeeze (սքուիզ)․Եթե խաղում եք Բակարա Squeeze սեղանին, խաղավարի կողմից խաղաթղթերի բաժանման ձևը կախված է ռաունդում կատարված մասնակցության վճարների չափից։ Խաղավարն արագ կբացի ավելի փոքր մասնակցության վճարներով ձեռքի համար նախատեսված խաղաթուղթը և կճմլի ավելի մեծ մասնակցության վճարներով ձեռքի համար նախատեսված խաղաթուղթը: Եթե երկու ձեռքերի վրա կատարած մասնակցության վճարների ընդհանուր չափը նույնն է, խաղավարը կճմլի երկու ձեռքերին բաժանվող բոլոր խաղաթղթերը։

 

Կողմնակի մասնակցության վճարներ

Կողմնակի մասնակցության վճարներՆկարագրություն
Խաղացողի զույգըՎճարվում է, եթե Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաթղթերը զույգ են հանդիսանում։
Բանկիրի զույգըՎճարվում է, եթե Բանկիրին բաժանված առաջին երկու խաղաթղթերը զույգ են հանդիսանում։

 

Վճարումներ

Խաղացողի վճարումը կախված է կատարած մասնակցության վճարի տեսակից

Մասնակցության վճարՎճարում
Խաղացող1:1
Բանկիր

1:0.95

(Գանձվում է 5% միջնորդավճար)

Ոչ ոքի8:1
Խաղացողի զույգը11:1
Բանկիրի զույգը11:1

 

 

Ռուսական պտուտակախաղ (ռուլետկա)

Ինչպես խաղալ

Ռուսական ռուլետկան կարելի է խաղալ 2-ից 6 հոգուց բաղկացած խմբերով

Նպատակը

Խաղի նպատակն է «ողջ մնալ»՝ այսինքն մնալ ակտիվ խաղացող խաղի յուրաքանչյուր ռաունդից հետո:

Խաղի մեկնարկը

Յուրաքանչյուր խաղացող ընտրում է իր տեղը սեղանի շուրջ, ու երբ հավաքվում են բոլոր Խաղացողները, յուրաքանչյուրը սեղմում է «պատրաստ եմ» կոճակը։ Հենց բոլորը պատրաստ են լինում, խաղը սկսվում է։ Եթե Խաղացողներից որևէ մեկը չի սեղմում «պատրաստ եմ» կոճակը թայմաութից առաջ, նա դուրս է մնում սեղանից ու խաղը չի սկսվում, քանի դեռ նոր Խաղացողը չի զբաղեցնում իր տեղը սեղանի շուրջ։

 

Խաղի ընթացքը

Յուրաքանչյուր ատրճանակ ունի 5 փամփուշտ ու մեկ դատարկ պարկուճ, այդ իսկ պատճառով խաղի ռաունդների առավելագույն հնարավոր քանակը 5-ն է անկախ Խաղացողների քանակից։ Բոլոր խաղացողները իրենց ընտրությունը կատարում են վայրկենապես։ Յուրաքանչյուրն ունի 2 ընտրություն։ Նրանք կարող են ընտրել «կրակել»՝ այսինքն կրակել իրենց վրա։ Նրանք կարող են ընտրել «PASS» ՝ այսինքն դադարեցնել իրենց մասնակցությունը խաղին։ Եթե Խաղացողը կրակում է ու ողջ մնում՝ նա ստանում է  հնարավորություն տեղափոխվել հաջորդ ռաունդ։ Եթե պարկուճի մեջ եղել է փամփուշտ, ու Խաղացողը «սպանվել է», խաղն ավարտվում է նրա համար, ու մյուս Խաղացողները շարունակում են խաղալ։ Եթե բոլոր Խաղացողների կրակոցները արդյունավետ են եղել, այսինքն պարկուճում բոլորի համար էլ փամփուշտ է եղել, ու նրանք բոլորը լքել են խաղը, մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է այդ բոլոր Խաղացողների միջև։

 

Եթե օգտագործվել են կրակելու բոլոր 5 հնարավորությունները, մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է բոլոր այն Խաղացողների միջև, որոնք այդ պահի դրությամբ ողջ են մնացել։

 

Եթե բոլոր Խաղացողները սեղմում են pass՝ խաղը համարվում է ավարտված, ու մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է այն Խաղացողների միջև, որոնք ողջ են մնացել այդ պահին։ Եթե մի քանի Խաղացողներից մեկը սեղմում է pass, իսկ մյուս Խաղացողներից մեկը սեղմում է «կրակել», խաղը շարունակվում է, ու համակարգը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է, որպեսզի pass ընտրած Խաղացողներն էլ կրակոց ստանան։

 

Եթե խաղը սկսվում ու ավարտվում է Խաղացողների նույն թվով, օրինակ եթե 5 կրակոցներից հետո բոլորը ողջ են մնում, կամ ռաունդներից մեկում բոլորը միաժամանակ սպանվում են, ֆոնդը բաժանվում է բոլոր Խաղացողների միջև։

 

Ռուսական պոկեր

Խաղի իմաստն է խաղավարի ձեռքին բացված հինգխաղախաղաքարտանի համակցությունից բարձր համակցություն ստանալ: Ռուսական պոկեր խաղում են 52 խաղախաղաքարտից բաղկացած մեկ կապոցով՝ առանց ջոկերների: Խաղացողը կարող է ընտրել առաջարկվող երեք խաղաձեռքերից. հիմնական, որը տեղակայված է կենտրոնում և որի համար առաջարկվում են ընտրության տարբերակներ, խաղաձեռք 1 և խաղաձեռք 3 (կողային ձեռքեր), որոնք տեղակայված են կենտրոնականից աջ և ձախ և խաղում են փակ խաղախաղաքարտերով: Այս խաղի տարբերակում կարող են միանալ անսահմանափակ թվով Խաղացողներ, որոնք կարող են ընտրել տարբերակներ խաղի ընթացքում: Խաղում խաղաձեռքերի դասակարգումն ու համեմատումը կատարվում է ստանդարտ պոկերի կանոններով. ամենացածր համակցությունն այս խաղում Տուզ-Արքան է, ամենաբարձրը Ռոյալ Ֆլեշը (տես՝ «Հաղթող համակցություններ և վճարումներ» բաժինը): Խաղավարի ձեռքը պետք է որակավորում ունենա Տուզ-Արքա կամ ավելի բարձր համակցությամբ, որպեսզի Խաղացողը կարողանա հաղթել. հակառակ դեպքում՝ բոլոր Անտե մասնակցության վճարները կվճարվեն 1-ին 1: Եթե խաղավարի ձեռքը որակավորված է (խաղավարի ձեռքին կա համակցություն), խաղի Խաղացողի մասնակցության վճարը վճարվում է վճարումների աղյուսակի համաձայն՝ խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից բարձր համակցություն ունենալու պարագայում. խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից ցածր համակցություն ունենալու դեպքում խաղի Խաղացողը կորցնում է մասնակցության վճարը: Խաղում հասանելի են ընտրության տարբերակներ հավելյալ մասնակցության վճարներ կատարելու համար. դրանք են. խաղախաղաքարտ փոխել, գնել 6-րդ խաղախաղաքարտ, ապահովագրվել խաղավարի չորակավորված ձեռքից կամ գնել որակավորում խաղավարի համար: Խաղում կա նաև դասական պոկերին ոչ հատուկ մի դրույթ. խաղի Խաղացողը կարող է ունենալ երկակի համակցություն (երկու համակցություն միաժամանակ), հետևաբար՝ վճարվել երկու համակցությունների գործակիցների գումարի համապատասխան:

 

Ինչպես Խաղալ

Մասնակցության վճարների կատարման 30 վրկ ժամանակը կլինի նույնը խաղի բոլոր Խաղացողների համար յուրաքանչյուր փուլում:

 

Մինչ խաղախաղաքարտերի բաժանումը խաղավարը խառնում է խաղախաղաքարտերը: Սկսելու համար մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ ընտրեքչիփ, ապա Խաղացողը սեղմում է նախընտրած խաղաձեռքի Անտե (Ante) շրջանակի վրա. էկրանին կերևա՝ «Կատարեք Ձեր մասնակցության վճարները» պատուհանը: Կենտրոնական (հիմնական) խաղաձեռքին Խաղացողը կարող է կատարել միայն Անտե, իսկ եթե ցանկանում է խաղալ կողային ձեռքերին, Անտե մասնակցության վճար կատարելու դեպքում Բեթ մասնակցության վճարը կգանձվի ավտոմատ. բեթը հավասար է 2 Անտե: Մասնակցության վճարները կարող են կատարվել, հեռացվել կամ փոփոխվել միայն մասնակցության վճարների ժամանակի ընթացքում: Երբ ավարտվում է մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակը, խաղավարը հայտարարում է. «Մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում», և որևէ մասնակցության վճար ընդունվել չի կարող: Ընթացիկ մասնակցության վճարների գումարը արտացոլված կլինի «Ընթացիկ մասնակցության վճարներ» պատուհանում:

 

Խաղավարը ժամասլաքի ուղղությամբ բաժանում է 5-ական խաղախաղաքարտ խաղի Խաղացողների 3 ձեռքերին և խաղավարի ձեռքին հետևյալ կերպ.

Հիմնական ձեռքի բոլոր խաղախաղաքարտերը պետք է լինեն բաց

Կողային ձեռքերի խաղախաղաքարտերը պետք է լինեն փակ, խաղախաղաքարտերը բաժանվում են փակ:

Խաղավարի ձեռքի առաջին 4 խաղախաղաքարտերը բաժանվում են փակ, 5-րդը՝ բաց

Եթե Անտե մասնակցության վճարը կատարված է կենտրոնական ձեռքի վրա, կհայտնվի <<Խնդրում ենք ընտրություն կատարել>> գրությունը, որը թույլ կտա ընտրել հասանելի հետևյալ տարբերակներից մեկը.

 

ԲԵԹ (BET) տարբերակը սովորաբար ընտրվում է, երբ խաղի Խաղացողի ձեռքին կա որևէ համակցություն: Այս տարբերակն ընտրելուց հետո ընդունվում է Բեթ մասնակցության վճարը, որը հավասար է Անտե մասնակցության վճարի կրկնապատիկին:

6-րդ խաղախաղաքարտ (6th CARD) տարբերակն ընտրելու համար կգանձվի 1 Անտե. փոխարինման խաղաքարտերի առաջին խաղաքարտը կդառնա Խաղացողի 6-րդ խաղաքարտը:

Փոփել (EXCHANGE) տարբերակը հնարավորություն է տալիս փոխելու հիմնական ձեռքի մինչև 5 խաղաքարտ՝ վճարելով մեկ Անտե: Խաղացողը ընտրում է խաղախաղաքարտերը, որոնք ցանկանում է փոխել, ապա սեղմում է փոխել կոճակը: Ընտրված խաղաքարտերը կնշվեն, իսկ դրանց վիրտուալ տարբերակները կշրջվեն և կփակվեն: Փոփոխված խաղաքարտերը կփոխարինվեն հավելյալ խաղաքարտերի վիրտուալ տարբերակներով մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո:

Հրաժարվել խաղից (FOLD) տարբերակն ընտրվում է, եթե Խաղացողը չի ցանկանում շարունակել խաղը: Այս պարագայում նա կորցնում է Անտե մասնակցության վճարը և այլևս չի մասնակցում խաղին:

Ուշադրություն Եթե նախնական փուլում Խաղացողը ընտրություն չի կատարում, վերջնական ընտրության փուլում նրան կառաջարկվի միայն BET և FOLD տարբերակները:

 

Եթե Խաղացողի տարբերակը եղել է «Փոխել 6-րդ խաղաքարտ» կամ «Փոխել» տարբերակները, հավելյալ խաղաքարտերը բաժանելուց հետո նրան կառաջարկվի վերջնական ընտրության տարբերակները.

 

ա/ Եթե գոհ է նոր համակցությունից, կարող է շարունակել խաղալ՝ ընտրելով <<Բեթ>> տարբերակը.

 

բ/ Եթե ընտրել է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ տարբերակը (տես՝ Ապահովագրություն), Բեթ մասնակցության վճարը կկատարվի ավտոմատ:

 

գ/ Եթե գոհ չէ իր նոր համակցությունից, կարող է ընտրել «Ֆոլդ» տարբերակը, Անտե մասնակցության վճարը և բոլոր այլ մասնակցության վճարները պարտվում են:

 

Ուշադրություն, եթե ինչ-որ պատճառով անգամ Վերջնական ընտրության փուլում Խաղացողը ընտրություն չի կատարել անգամ վերջնական ընտրության փուլում, Կազմակերպիչը կհետևի ռուսական պոկեր խաղի համար տրամաբանական լուծման, և տեղի է ունենում հետևյալը.

 

Եթե խաղաձեռքին կա որևէ համակցություն (գոնե տուզ + արքա), Բեթ մասնակցության վճարը կընտրվի ավտոմատ, հենց որ ավարտվի մասնակցության վճարների ժամանակը:

Եթե խաղաձեռքին համակցություն չկա, ավտոմատ կընտրվի Հրաժարվել խաղից տարբերակը:

Հենց հիմնական խաղաձեռքի համար որոշումը կայացված լինի, խաղավարը կբացի <<փակ>> ձեռքերը: Այնուհետև կբացվեն խաղավարի ձեռքի խաղաքարտերը, որից հետո խաղը կընթանա հետևյալ տարբերակներից մեկով.

 

եթե խաղավարի ձեռքին կա տուզ-արքա կամ ավելի բարձր համակցություն, երեք խաղաձեռքերից յուրաքանչյուրին բացված համակցությունը համեմատվում է խաղավարի ձեռքին բացված համակցության հետ: Խաղն ավարտվում է, շահումն արտացոլվում է <<վերջին շահում>> բաժնում:

եթե խաղավարի ձեռքին համակցություն չկա, բացվում է մասնակցության վճարների համար նախատեսված հավելյալ ժամանակը խաղավարին խաղ գնելու համար:

Հավելյալ խաղաքարտեր.

 

Հենց ավարտվում է ընտրության փուլը, խաղավար բաժանում է 5 հավելյալ խաղաքարտերը:

 

Խաղացողը կտեսնի իր նոր վիրտուալ խաղաձեռքը, որը կձևավորվի իր կատարած ընտրության և բաժանված խաղաքարտերի համապատասխան:

 

Տեսանելի հավելյալ խաղաքարտերի քանակը իր մոնիտորին կախված կլինի փոխված խաղաքարտերի քանակից: 1-ին խաղաքարտը կփոխարինվի 1-ին փոխված խաղաքարտով, 2-րդը՝ երկրորդ փոխված խաղաքարտերով և այսպես շարունակ:

 

Եթե գնեք 6-րդ խաղաքարտ, միայն առաջին խաղաքարտը տեսանելի կլինի:

 

Հավելյալ խաղաքարտերի բաժանումից հետո բացվում է Վերջնական ընտրության ժամանակը:

 

Փակ խաղ

 

Եթե Խաղացողը խաղում է մեկից ավելի ձեռքերով, պետք է ի նկատի ունենալ, որ առաջին և երրորդ ձեռքերը խաղում են <<փակ>>: Փակ ձեռքով խաղալիս գնել, փոփել, հրաժարվել և ապահովագրություն տարբերակները հասանելի չեն, քանի որ Բեթ մասնակցության վճարներն արդեն կատարված են:

 

Փակ խաղաձեռքերին հասանելի է միայն խաղավարին խաղ գնելու տարբերակը:

 

Փակ ձեռքերին խաղացող Խաղացողները պետք է սպասեն մինչ հիմնական խաղաձեռքի Խաղացողները որոշում կայացնեն:

 

Փակ ձեռքերի խաղաքարտերը կբացվեն միայն հիմնական խաղաձեռքերի ընտրություններն ընդունվելուց հետո: Այնուհետև յուրաքանչյուր խաղաձեռքի համակցությունը կհամեմատվի խաղավարի ձեռքի համակցության հետ:

Ապահովագրություն

 

Եթե Խաղացողի խաղաձեռքին բացվել է Եռյակ կամ ավելի բարձր համակցություն, կարող եք ապահովագրել իր խաղաձեռքը ընդդեմ խաղավարի որակավորման ձախողման:

 

Ապահովագրության արժեքը տատանվում է. նվազագունը՝ մեկ Անտե, առավելագույնը՝ գոյություն ունեցող համակցության* հավանական շահման գումարի կեսը (կարող է հաշվարկվել գոյություն ունեցող երկակի համակցության համար, սակայն չի կարող գերազանցել Սեղանի լիմիտները):

Եթե խաղավարին ձեռքին <<խաղ չկա>>, ապահովագրությունը վճարվում է 1-ին 1:

Եթե ընտրվում է Ապահովագրություն տարբերակը, Բեթ մասնակցության վճարը կատարվում է ավտոմատ՝ խաղաձեռքի Անտե մասնակցության վճարի համապատասխան

Ապահովագրությունը պարտվում է, եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում կա:

Եթե խաղավարի մոտ բացվում է ավելի բարձր համակցություն, քան ապահովագրված համակցությունը Խաղացողի ձեռքին, Ապահովագրության մասնակցության վճարը վերադարձվում է որպես բոնուս, իսկ Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները պարտվում են:

 

*Օրինակ՝ եթե կատարված է 10 միավոր Անտե և 20 միավոր Բեթ և ձեռքին ֆլեշ է, հավանական վճարումն է 5x20=100 (ֆլեշը վճարվում է 1-ին 5 անգամ), կարող է ապահովագրություն գնել 10-50 միավոր վճարելով:

 

Խաղավարի համար որակավորում գնելը

 

Եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում չկա, կսկսվի մասնակցության վճարների հավելյալ շրջան, որի ընթացքում հնարավոր է գնել <<խաղ>> խաղավարի համար ինչպես հիմնական, այնպես էլ փակ ձեռքերի համար մեկ Անտե արժեքով:

 

Այս տարբերակը հասանելի է միայն որակավորում ունեցող ձեռքերի համար:

 

Եթե հիմնական խաղաձեռքի համակցությունը ապահովագրված է, Խաղացողը ամեն դեպքում կարող է գնել որակավորում խաղավարի համար, քանի որ եթե խաղավարի ձեռքին բացվի համակցություն, նա հնարավորություն կունենա շահելու Բեթ մասնակցության վճարով:

 

Եթե խաղավարի ձեռքին որակավորում չկա, խաղավարի համար <<խաղ>> չգնած խաղացողների Անտե մասնակցության վճարը կվճարվի 1-ին 1, իսկ Բեթ մասնակցության վճարը կվերադարձվի: Այս Խաղացողները խաղի տվյալ ռաունդին այլևս չեն մասնակցի:

 

Մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո խաղավարը փոխարինում է խաղաձեռքին բացված ավագ խաղաքարտը (փակ խաղաքարտը դրվում է մուգ խաղաձեռքին) շուից հանված նոր խաղաքարտով: Այս պարագայում խաղն ավարտվում է, և ընտրության որևէ այլ տարբերակ չի առաջարկվում:

 

Բոնուսային մասնակցության վճարներ

 

Մասնակցության վճարների առաջին փուլի ընթացքում Անտեից զատ կարող է կատարել նաև բոնուսային B (մասնակցի բոնուս) և D (խաղավարի բոնուս) մասնակցության վճարներ:

 

Խաղախաղաքարտերի բաժանումից անմիջապես հետո կհաշվարկվի բոնուս B-ն կենտրոնական խաղաձեռքի համար ներքևում տրված աղյուսակի համաձայն:

 

<<Փակ>> խաղաձեռքերի բոնուսային մասնակցության վճարները կհաշվարկվեն դրանք բացելուց հետո:

 

Բոնուսային մասնակցության վճարներ կարող են կատարվել յուրաքանչյուր նոր ռաունդում:

 

Բոնուսային B մասնակցության վճարը կախված չէ ոչ խաղավարի որակավորումից, ոչ խաղաձեռքի հաղթանակից:

 

Բոնուսային D մասնակցության վճարը կախված չէ մասնակցի շահումից կոնկրետ խաղաձեռքի վրա:

 

Եթե Խաղացողը ունի երկու համակցություն, և երկուսն էլ ներառված են աղյուսակում, միայն ավագը կվճարվի որպես բոնուսային:

 

Եթե Խաղացողը ունի կրկնակի համակցություն, և դրանցից միայն մեկն է բոնուսային, այն կվճարվի համաձայն աղյուսակի:

B բոնուսը պարտվում է, եթե

խաղաձեռքին, որի վրա կատարվել է մասնակցության վճար, չկա բոնուսային համակցութուն

Բոնուսային համակցությունը կազմվել է 6-րդ խաղաքարտ գնելուց կամ խաղաքարտ փոխելուց հետո

D բոնուսը պարտվում է, եթե

խաղավարի ձեռքին համակցություն չկա

խաղավարը <<խաղ է գնում>>

 

 

ՀամակցությունPlayer/Dealer Bonus Pay-out
Ռոյալ ֆլեշ1000:1
Սթրեյթ ֆլեշ500:1
Քառե100:1
Ֆուլ հաուս75:1
Ֆլեշ50:1
Սթրիթ40:1
7+7+720:1
7 +7+զույգ5:1
Տուզ-արքա1:1

 

 

Սեղանի առավելագույն վճարումը

 

Սեղանի առավելագույն վճարում նշանակում է առավելագույն գումար, որը կարելի է ստանալ մեկ ռաունդի ընթացքում:

 

Մասնակցության վճարի առավելագույն վճարումը չի կարող գերազանցել Սեղանի առավելագույն վճարման սահմանը:

 

Երկու համակցությունների վճարումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել Սեղանի առավելագույն վճարման սահմանը:

 

Սեղանի առավելագույն վճարումը չի ներառում Ապահովագրության համար վճարումը:

 

Սեղանի առավելագույն վճարումը չի ներառում Բոնուսային վճարումները:

 

Վերջնական արդյունք

 

Բոլոր խաղաձեռքերը, որոնք հրաժարվում են խաղից, կորցնում են Անտե մասնակցության վճարը, ինչպես նաև խաղաքարտ փոխելու և գնելու համար ծախսված գումարը. այս խաղաձեռքերի համար որևէ այլ տարբերակ չի առաջարկվում:

 

Բեթ մասնակցության վճար կատարած խաղաձեռքերի հաղթանակը կախված է խաղավարի՝ որակավորում ունենալուց կամ չունենալուց. եթե որակավորում կա, խաղավարի և Խաղացողի ձեռքերը համեմատվում են:

 

ԽԱՂԱՎԱՐՆ ՈՒՆԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

ա) Ապահովագրության մասնակցության վճարը պարտվում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Խաղացողի ապահովագրված ձեռքը փոքր է խաղավարի ձեռքից: (Ապահովագրություն, կետ 5.6.)

 

բ) D բոնուսը կվճարվի, եթե խաղավարի ձեռքին կա բոնուսային համակցություն` համաձայն 7.1 և 7.10 կանոնների համաձայն:

 

գ) Խաղացողի ձեռքը հաղթում է ավելի բարձր պոկեր համակցությամբ կամ նույն համակցությամբ՝ ավելի բարձր քիքերով. Անտե մասնակցության վճարը վերադարձվում է, իսկ Բեթը վճարվում է համաձայն վճարումների աղյուսակի:

 

դ) Եթե խաղաձեռքին կա երկու համակցություն, և դրանցից գոնե մեկը մեծ է խաղավարի ձեռքին բացված համակցությունից, հաղթանակը կվճարվի երկու համակցությունների համար՝ համաձայն երկակի համակցությունների վճարումների աղյուսակի:

 

ե) Ոչ-ոքի. իրավիճակ, երբ խաղավարի և Խաղացողի համակցությունները՝ ներառյալ քիքերները նույնն են: Խաղացողի Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները վերադարձվում են, մնացած մասնակցության վճարները պարտվում են:

 

զ) Եթե խաղավարի ձեռքին ավելի բարձր համակցություն է կամ նույն համակցությունն է, սակայն քիքերն ավելի բարձր է, խաղացողը պարտվում է ռաունդի բոլոր մասնակցության վճարները:

 

ԽԱՂԱՎԱՐԸ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՉԷ

 

ա) D բոնուսը պարտվում է՝ համաձայն 7.10 կետի:

 

բ) Եթե ԱՎԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ չեք գնում, Անտե վճարվում է 1-ին 1, Բեթը վերադարձվում է:

 

գ) ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ գնելու դեպքում - Ապահովագրությունը վճարվում է 1-ին 1(Անտե և Բեթ մասնակցության վճարները վերադարձվում են):

 

դ) Եթե ընտրել եք չգնել խաղ խաղավարի համար, (IV փուլում ընտրել եք ՈՉ կամ որևէ գործողություն չի կատարել), Անտեն կվճարվի 1-ին 1, Բեթը կվերադարձվի:

 

ե) Եթե գնել եք <<խաղ>> խաղավարի համար, և խաղավարի ձեռքին արդեն կա <<խաղ>>, Բեթ մասնակցության վճարը կվճարվի խաղավարի նոր համակցության համաձայն:

 

զ) Եթե <<խաղ գնելուց>>խաղավարի ձեռքին կրկին չկա համակցություն, խաղավարի համար խաղ գնելու մասնակցության վճարը կպարտվի, իսկ Անտեն և Բեթը պարզապես կվերադարձվեն:

 

Հաղթող համակցությունները և վճարումները

 

Ռուսական Պոկերում օգտագործում են դասական պոկերի համակցություններ, որտեղ Տուզ- Արքան ամենացածր համակցությունն է, իսկ Ռոյալ Ֆլեշը՝ ամենաբարձրը:

 

Համագույների դասակարգում չկա. բոլոր համագույները հավասար են:

 

Ռուսական պոկերի համակցությունները՝ բարձրից ցածր.

 

 

Ռոյալ ֆլեշ

Նույն երանգի սթրայթն է` 10-ից մինչև տուզ

 

Սթրեյթ ֆլեշ

Նույն երանգի հինգ հերթական խաղաթուղթ

 

Չորս նույնատիպ խաղաթղթեր

 

Ֆուլ հաուս

Զույգ և երեք նույնատիպ

 

Ֆլեշ

5 նույն երանգի խաղաթղթեր

 

Սթրիթ

Միմյանց հաջորդող հինգ խաղաթղթեր

 

Երեք միանման

Նույն արժեքի երեք խաղաթուղթ

 

Զույգ

Երկու մեկ զույգ մեկ համակցության մեջ

 

Մեկ զույգ

Նույն արժեքի 2 խաղաթուղթ

 

Տուզ-արքա

Ռուսական Պոկեր խաղի ամենացածր համակցությունը

Հաղթող երկակի համակցություններ, մեծից փոքր, վճարումներ

Եթե Խաղացողն ունի 6 խաղաքարտ, 5 խաղաքարտից բաղկացած յուրաքանչյուր հերթականություն կարող է օգտագործվել համակցություն կազմելու համար:

Եթե Խաղացողը կարող է կազմել երկու <<տարբեր>> համակցություն իր 5 կամ 6 խաղաքարտով, երկու համակցություններն էլ վճարվում են համաձայն աղյուսակի, եթե նույնիսկ համակցություններից մեկը խաղավարի համակցությունից փոքր է:

<<Տարբեր>> տերմինը նշանակում է, որ պետք է լինի գոնե մեկ խաղաքարտ, որը ներառված չէ 2, 3, 4 կամ 5 խաղաքարտից բաղկացած համակցություններից մեկի մեջ:

Այս պարագայում քիքերներն ազդեցություն չունեն:

5 խաղաքարտով հնարավոր է ունենալ 2 համակցություն, սակայն երկուսից ավել համակցություն մեկ ձեռքում չի կարող վճարվել:

Խաղավարի ձեռքին երկակի համակցություն լինել չի կարող. հաշվարկվում է ամենամեծը:

Երկու համակցությունների հավանական տարբերակները հետևյալն են.

 

 

Ռոյալ ֆլեշ + Սթրեյթ ֆլեշ150:1A  K  Q  J  10  9
Ռոյալ ֆլեշ + Ֆլեշ105:1A  K  Q  J  10  7
Ռոյալ ֆլեշ + Սթրիթ104:1A  K  Q  J  10  7
Սթրեյթ ֆլեշ + Սթրեյթ ֆլեշ100:110  9  8  7  6  5
Սթրեյթ ֆլեշ + Ֆլեշ55:1Q  7  6  5  4  3
Սթրեյթ ֆլեշ + Սթրիթ54:1J  10  9  8  7  6
Սթրեյթ ֆլեշ + Տուզ-արքա51:15  4  3  2  A  K
+ Ֆուլ հաուս27:16  6  6  6  J  J
+ Տուզ-արքա21:1K  K  K  K  A
Ֆուլ հաուս + Ֆուլ հաուս14:18  8  8  3  3  3
Ֆուլ հաուս + Տուզ-արքա8:17  7  7  K  K  A
Ֆլեշ + Ֆլեշ10:1K  Q  9  7  6  3
Ֆլեշ + Սթրիթ9:1J  9  7  6  5  8
Ֆլեշ + Մեկ զույգ6:1A  10  8  7  2  7
Ֆլեշ + Տուզ-արքա6:1K  J  8  5  3  A
Սթրիթ + Սթրիթ8:18  7  6  5  4  5
Սթրիթ + Տուզ-արքա5:15  4  3  2  A  K
Երեք միանման + Տուզ-արքա4:19  9  9  A  K
Զույգ + Զույգ4:1Q  Q  6  6  3  3
Զույգ + Տուզ-արքա3:1A  A  J  J  K
Մեկ զույգ + Տուզ-արքա2:1A  K  5  5  10

 

 

Ընդհանուր կանոններ

 

Ռուսական պոկերի մասնակցության վճարները պետք է կատարվեն խաղային չիփերը սեղանի համապատասխան մասում տեղադրելով:

 

Մասնակցության վճարները կատարվում են մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակի ընթացքում միայն՝ մինչ այն պահը, երբ խաղավարը կհայտարարի. «Մասնակցության վճարներ այլևս չեն ընդունվում»: Բոլոր մասնակցության վճարները, որոնք կընդունվեն ժամանակի ավարտից հետո, անկախ նրանից հաղթող են, թե պարտված, կվերադարձվեն:

 

Միայն խաղի խաղացողն անձամբ է պատասխանատու իր մասնակցության վճարի ճիշտ կատարման համար Ռուսական Պոկերի սեղանին:

 

Թույլատրելի առավելագույն և նվազագույն մասնակցության վճարների ցանկը ներկայացված է ՍԵՂԱՆԻ ԼԻՄԻՏՆԵՐ բաժնում՝ Խաղացողի մոնիտորին:

 

Մասնակցության վճարը կարող է չընդունվել թույլ ինտերնետ կապի կամ սեղանի մինիմալ և մաքսիմալ մասնակցության վճարների սահմանին չհասնելու կամ այն գերազանցելու պատճառով:

 

Եթե խաղի ռաունդը պետք է չեղարկվի խաղավարի սխալի կամ տեխնիկական խնդրի պատճառով, բոլոր մասնակցության վճարները կվերադարձվեն ավտոմատ:

 

Եթե խաղի ռաունդը չեղարկվում է, բոնուսային համակցությունները ևս չեն վճարվում, իսկ բոնուսի մասնակցության վճարը վերադարձվում է հատուկ խաղային հաշվին:

 

Եթե անգամ մեկ փակ խաղաքարտ տեսանելի է դառնում խաղի Խաղացողներին, ռաունդը չեղարկվում է:

 

Եթե խաղն ավարտվել է սխալ արդյունքով, ընթացիկ ռաունդի բոլոր մասնակցության վճարները վերադարձվում են:

 

Եթե շաֆֆլի ժամանակ խաղախաղաքարտ է ընկնում հատակին, կապոցը փոխվում է տեսախցիկի առջև ցուցադրվելուց հետո:

 

Եթե խաղի ընթացքում խաղաքարտ է ընկնում հատակին, խաղի ռաունդը չեղարկվում է, ընթացիկ օգտագործվող կապոցը փոխվում է ցուցադրվելուց հետո:

 

Եթե խաղավարը սխալ շաֆֆլ է կատարում, կրկին խառնում է խաղաքարտերը:

 

Եթե խաղավարը բաժանել է խաղաքարտ, որն անհրաժեշտ չէր խաղի համար (օրինակ՝ երկու խաղաքարտի պարագայում), խաղաքարտը վառվում է:

 

Եթե ինտերնետ կապը խափանվի մասնակցության վճարներն ընդունելուց հետո, ռաունդի արդյունքը ամեն դեպքում կհաշվարկվի, իսկ Խաղացողի շահումը կփոխանցվի իր հատուկ խաղային հաշվին ավտոմատ:

 

Եթե մուտք չի գործել համակարգ, Խաղացողը կարող է դիտել խաղը միայն 15 րոպե: Այս ժամանակի ավարտից հետո live կազինո խաղերը դիտելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ:

 

Եթե նկատել է որևէ անհամապատասխանություն, խնդրում ենք կապվել Կազմակերպչի հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ նշելով ռաունդի համարը:

 

Այլ

Էկրանի էլեմենտները

Live Casino Lobby կոճակը գտնվում է սեղանի անվանման կողքին. այս գործիքն օգնում է անցում կատարել մի սեղանից մյուսը: Եթե ընտրում եք որևէ սեղան և սեղմում Խաղալ կոճակը, ընթացիկ սեղանից անցում եք կատարում նոր ընտրված սեղան:

Չատ պատուհանը թույլ է տալիս Խաղացողին հաղորդակցվել խաղավարի և այլ Խաղացողների հետ՝ նույն սեղանի շուրջ։ Խաղացողը պետք է Մուտք գործի համակարգ, որպեսզի կարողանա օգտագործել Չատը։ Խաղացողի անունն ու հաղորդագրությունը կցուցադրվեն դեղին գույնով։ Խաղացողը կարող է փակել այլ Խաղացողների չատը կամ չատն ընդհանրապես՝ ընտրելով ցանկալի տարբերակը Կարգավորումներ պատուհանից:

Խաղացողը պարտավոր է հարգել Չատի կանոնները, քանի որ նույնիսկ մեկ խախտումը կհանգեցնի նրա Չատի արգելափակմանը։

Առաջընթացի տախտակը ներկայացնում է տեղեկատվություն խաղի և մասնակցության վճարների կարգավիճակի մասին: Մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակի ավարտից հետո էկրանին առաջընթացի տախտակի փոխարեն կհայտնվի հաղորդագրություն. <<Ձեր մասնակցության վճարներն ընդունված են>>, եթե դրանք ընդունված են, կամ <<Մասնակցության վճարները չեն ընդունվել>>, եթե ընդունված չեն:

Խաղացողը ընտրում է իր նախընտրած գումարով չիփը. ընտրված չիփը վիզուալ կբարձրանա, ապա սեղմեք մասնակցության վճարների դաշտի վրա: Խաղացողը կարող է աջ և ձախ սլաքների օգնությամբ ընտրել այլ չիփեր ևս: Հասանելի է 10 արժեքի չիփ: Չիփերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել նրա բալանսի գումարը: Բալանսի գումարը գերազանցող չիփերը հասանելի չեն լինի:

Խաղի ռաունդը արտացոլում է ընթացիկ խաղի համարը: Այս համարը կարող է ներկայացվել Կազմակերպչի հաճախորդների սպասարկման բաժին, եթե ռաունդի հետ կապված հարցեր են ծագել:

Ընթացիկ մասնակցության վճարները արտացոլում են տվյալ սեղանին ընթացիկ ռաունդում կատարված մասնակցության վճարների հանրագումարը:

Վերջին հաղթանակը արտացոլում է վերջին ռաունդում Մանակցի շահած գումարը:

Բալանսը ցույց է տալիս մասնակցության վճար կատարելու համար հասանելի գումարը: Խաղին մասնակցելու համար բալանսը պետք է առնվազն հավասար լինի Խաղացողի մասնակցության վճարի չափին: Այս թիվը աճում կամ նվազում է՝ կախված նար գործողությունների արդյունքից:

Գանձապահ կոճակը սեղմելով կարող է բացել փոխանցումների պատուհանը, որի օգնությամբ կարող է կատարել գումարի մուտք կամ կանխիկացում: Հատուկ խաղային հաշվի պատմությունը ևս հասանելի է այս բաժնում:

Սեղանի լիմիտներ բաժնում ներկայացված են սեղանի առավելագույն և նվազագույն մասնակցության վճարների սահմանները: Սլաքի վրա սեղմելով անցում կկատարեք սեղանի լիմիտների աղյուսակ.

Վճարումներ բաժնում ներկայացված են խաղաձեռքերի և բոնուսային վճարումները տվյալ Ռուսական պոկեր սեղանի համար: Կոճակին սեղմելուն պես կհայտնվի Վճարումների աղյուսակը.

Սեղանի վճարումների աղյուսակը պարունակում է երկու բաժին.

1․ Խաղաձեռքի վճարումներ՝ հաղթող համակցությունների գործակիցների մանրամասն նկարագրությամբ:

2․ Բոնուսային վճարումներ՝ խաղավարի և խաղի Խաղացողի ձեռքին բացվող հավանական համակցությունների և գործակիցների մանրամասն նկարագրությամբ:

Ռուսական պոկերի խաղասեղանին կա երեք խաղաձեռք: Շուի կողքին գտնվող 1-ին ձեռքը խաղում է <<փակ>>, երկրորդ կամ գլխավոր ձեռքը խաղում է բաց և ունի ընտրության հնարավորություններ, խաղավարի աջ կողմում գտնվող 3-րդ ձեռքը խաղում է <<փակ>>:

Խաղի յուրաքանչյուր Խաղացողի խաղաձեռք բաղկացած է հետևյալ տարրերից.

Խաղաքարտերի բաժանման տարածք – սեղանի հատված, որտեղ բաժանվում են նախնական 5 խաղաքարտերը

Մասնակցության վճարներ կատարելու հատվածներ.

Անտե - նախնական պարտադիր մասնակցության վճար

Բեթ – Անտեի կրկնակին է. դրվում է, երբ խաղացողը պատրաստ է խաղավարի ձեռքը բացվելուն:

“B” - մասնակցի ձեռքի բոնուսային մասնակցության վճարը

“D” - խաղավարի ձեռքի բոնուսային մասնակցության վճարը

Ընտրված տարբերակների համար (Գնել, Փոխել, Ապահովագրություն ՝ հիմնական ձեռքի համար, կամ Խաղավարի համար խաղ գնել՝ բոլոր ձեռքերի համար) կատարված մասնակցության վճարները արտացոլվում են Անտե դաշտի կողքին՝ համապատասխան բաժիններում:

Խաղաձեռքի տակ գտնվող վիրտուալ խաղախաղաքարտերը բաժանված նախնական խաղաքարտերի վիրտուալ արտացոլումն են: Խաղաքարտերը փոխելուց հետո նոր ձևավորված ձեռքը ևս կարտացոլվի վիրտուալ տարբերակով:

Խաղավարի ձեռքի վիրտուալ խաղաքարտերը կազմում են այն խաղաձեռքը, որի դեմ խաղում է Խաղացողի ձեռքը:

Եթե խաղում եք հիմնական խաղաձեռքին, նախնախան խաղաքարտերի բաժանումից հետո Մանակցին կառաջարկվեն ընտրության հետևյալ տարբերակները.

Բեթ տարբերակը սովորաբար ընտրվում է, երբ խաղաձեռքին արդեն բաժանված է որևէ համակցություն: Տարբերակն ընտրելուց հետո Բեթ մասնակցության վճարը կընդունվի:

6-րդ խաղաքարտ կարող եք գնել մեկ Անտե վճարելով:

Խաղախաղաքարտեր փոփոխելու տարբերակը ևս Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից կգանձի մեկ Անտե:

Հրաժարվել խաղից տարբերակը ընտրվում է այն Խաղացողների կողմից, ովքեր գոհ չեն իրենց ընթացիկ համակցությունից: Այս պարագայում Խաղացողը կորցնում է իր Անտեն:

Մասնակցության վճարների ժամանակը ներկայացված կլինի նվազող վայրկյանների տեսքով: Եթե նախնական փուլում որոշում չեք կայացնում, հաջորդ փուլում կունենաք միայն Բեթ կամ Հրաժարվել խաղից տարբերակները:

Կրկնել կոճակն ակտիվ է միայն մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ և թույլ է տալիս կատարել նախորդ ռաունդի մասնակցության վճարները նույնությամբ: Եթե նախորդ ռաունդում մասնակցության վճար չի կատարվել, կոճակն ակտիվ չի լինի:

Կրկնել կոճակը սեղմելուց հետո այն կփոխարինվի կրկնապատկել կոճակով: Եթե մասնակցության վճար կատարվել են առանց Կրկնել կոճակը սեղմելու, մասնակցության վճարներն ընդունվելուց հետո կոճակը այս դեպքում էլ կդառնա Կրկնապատկել:

Մասնակցության վճարների ընդունման ժամանակ Չեղարկել կոճակը սեղմելով կարող եք հանել արդեն կատարված մասնակցության վճարները՝ վերջին կատարվածից մինչ առաջինը: Մասնակցության վճարների ժամանակի ավարտից հետո այլևս անհնար է փոխել կամ հանել դրանք:

Խաղային տեղեկատվություն կոճակը բացում է ելնող պատուհան, որտեղ նկարագրված են խաղի կանոնները և օգնող հոդվածը, որը կարդում եք այժմ:

Կարգավորումներ կոճակով կարող եք միանալ փոփոխվող կարգավորումների մենյուին.

Խաղի չեղարկում - մասնակցության վճարների հետ վճարում սխալ բաժանված խաղի հետևանքով: Խաղը չեղարկվում է հետևյալ դեպքերում.

►փակ խաղաքարտ է բացվել ի ցույց խաղի Խաղացողների նախնական բաժանման ժամանակ խաղաքարտի սխալ ընթերցում (սքանավորված խաղաքարտը չի համապատասխանում սեղանին գտնվող որևէ խաղաքարտի կամ չի հայտնվում վերասքանավորումից հետո)

►խաղավարը բաժանել է ոչ պետքական խաղաքարտ նախնական բաժանման ժամանակ կամ հավելյալ խաղաքարտերը բաժանելիս

►խաղավարը հավաքել է խաղաքարտերը մինչ խաղի ավարտը

►խաղաքարտ է ընկել հատակին խաղի ընթացքում (այս դեպքում փոխվում է կապոցը) յուրաքանչյուր տեխնիկական խնդիր, որը թույլ չի տալիս ավարտել խաղը ճիշտ արդյունքով

►Խաղավարի բոնուս (D) - նախնականփուլի ժամանակ կատարվող հավելյալ մասնակցության վճար. խաղավարի բոնուսը հաղթում է, եթե ձեռքին բացվում է բոնուսային համակցություն

Խաղավար - անձ, որն աշխատում է խաղասեղանի շուրջ, վարում և մեկնաբանում է խաղը, շփվում է խաղի խաղացողների հետ, բաժանում և խառնում է խաղաքարտերը:

Կիսող խաղաքարտ - գունավոր առանց նշումների պլաստիկ խաղաքարտ, որը նախատեսված է շաֆֆլից հետո կապոցը կիսելու համար

Խաղացողի բոնուս (B)- հավելյալ մասնակցության վճար, որը կատարվում է նախնական փուլում: Խաղացողի բոնուսը հաղթում է, երբ խաղաձեռքին, որի վրա կատարվել է մասնակցության վճար, բացվում է բոնուսային համակցություն:

Շաֆֆլ - խաղաքարտերը խառնելու գործընթացն է

Ոչ-ոքի - իրավիճակ, երբ խաղավարի և խաղի մասնակցի համակցությունները նույնն են՝ ներառյալ քիքերները (խաղի մասնակցի Անտեն և Բեթը վերադարձվում են, մնացած մասնակցության վճարները պարտվում են):

Որակավորում - իրավիճակ, երբ ձեռքին բաժանված խաղաքարտերը չեն կազմում որևէ համակցություն

Չորս միանման - նույն տեսակի 4 խաղաքարտից բաղկացած համակցություն. չորս միանման համակցությունը փոքր է միայն Սթրեյթ ֆլեշից և ռոյալ ֆլեշից:

Ռոյալ ֆլեշ - Ավագ տուզով ֆլեշ. ամենաբարձր համակցությունը պոկերում

Սթրեյթ - 5 հաջորդական տարբեր համագույնի խաղաքարտերից բաղկացած

Սթրեյթ ֆլեշ - 5 հաջորդական և նույն համագույնի խաղաքարտերից բաղկացած

Վառել խաղաքարտը - ոչ անհրաժեշտ խաղաքարտըխաղից հանելը

Վերասքանավորում- գործընթաց, երբ բաժանված խաղաքարտերը սքանավորվել են ոչ ճիշտ հերթականությամբ

Տուզ+Արքա - ռուսական պոկերի ամենացածր համակցությունը

Ցուցադրում - Showdown, փակ ձեռքերի և խաղավարի խաղաքարտերի բացման գործընթացը

Փոփոխում - կենտրոնական խաղաձեռքերի խաղաքարտերը փոփոխելու հնարավորություն. արժե 1 Անտե

Քիքեր - 2 նույն համակցությունների ավագ խաղաքարտն է, որը որոշում է, թե որ համակցությունն է հաղթող:

Ֆլեշ - Նույն համագույնի 5 խաղաքարտից բաղկացած պոկերային համակցություն

Ֆոլդ - խաղից հրաժարվելն է. խաղի խաղացողը կորցնում է բոլոր մասնակցության վճարները: Տարբերակն ընտրվում է այն դեպքում, երբ խաղաձեռքը չափազանց թույլ է հաղթելու համար:

Ֆուլ հաուս - հինգ խաղաքարտից բաղկացած պոկերային համակցություն, որը ներառում է մեկ երեքը միանման և մեկ զույգ

Սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխում սահմանված յուրանքաչյուր խաղի (ներառյալ մրցաշարերին և այլ կազմակերպվող առաջնությունների) համար նախատեսված մեկ տոմսի և/կամ խաղանիշի (ժետոնի) և/կամ միավորի գինը, խաղի մանրամասն անցկացման կարգը, շահումի տարբերակները, ինչպես նաև մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունման և շահումների վճարման կարգը նշված է Կազմակերպչի կայքում։

Սահմանափակումներ

Ակնհայտ և տեխնիկական սխալներ

Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել այն մասնակցության վճարները, որոնք կատարվել են ակնհայտ սխալ իրավիճակում։ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին Խաղացողին կտեղեկացվի։

Եթե տեխնիկական պատճառներով Խաղացողի մասնակցության վճարները ապահովված չեն եղել հատուկ խաղային հաշվի վրա բավարար քանակության միջոցներով, նման մասնակցության վճարները չեղյալ են հայտարարվում։

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին միջոցների սխալ փոխանցման դեպքում վերջինս պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Կազմակերպիչին թույլ տրված սխալի մասին։

Հավաստիացումներ

Խաղացողը հավաստում է, որ իր կողմից գրանցման փուլում տրամադրված տեղեկատվությունը, անձը հաստատող փաստաթուղթը ճիշտ է, համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես նաև անձնական տվյալների փոփոխությունները ներառված են Կազմակերպչի կայքի «Իմ Էջը» հատվածում: Նշված պահանջի չկատարման դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու վերջինիս կողմից կատարված մասնակցության վճարները և սառեցնելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը։

Մասնակցության վճարների սահմանափակումներ

Մասնակցության վճարների շահումները Կազմակերպիչը վճարում է միայն այն սահմաններում, որոնք նշված են սույն կանոնակարգի 1․8 կետում։ Եթե Խաղացողը կատարել է մասնակցության վճար, որով շահումը գերազանցում է սույն կանոնակարգի 1,8 կետում սահմանված թույլատրելի առավելագույն շեմը, Կազմակերպիչը չի վճարում շահումի առավելագույն փաչը գերազանցող մասի գումարը։

Հաճախորդի տվյալների գաղտնիություն

4.4.1 Եթե Խաղացողը կասկած ունի, որ իր մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը հայտնի են դարձել երրորդ անձանց, ապա նա պարտավոր է Կազմակերպչին անհապաղ ուղարկել պահանջ իր հատուկ խաղային հաշիվը ժամանակավոր արգելափակելու /սառեցնելու/ մասին։ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը ապասառեցվում է միայն այն դեպքում, երբ Խաղացողը անձամբ ներկայանում է Կազմակերպչի քաղաք Երևան, Գ. Հովսեփյան 20 հասցեով գտնվող գրասենյակ և ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ (մարզի բնակիչնեչը կարող են իրենց անձնական էջում գրանցված էլեկտրոնային փոստից Կազմակերպչին ուղարկել անձը հաստատող փաստաթղթի էլեկտրոնային (սքան) տարբերակը):

 

Պայմանավորված խաղ

Եթե Կազմակերպիչը ունի բավարար հիմքեր կասկածելու Խաղացողների խաղը պայմանավորված լունելու հանգամանքում, ապա Կազմակերպիչը իրավունք ունի դադարեցնել մասնակցության վճարների շահումների վճարումները և կատարել կատարված մասնակցության վճարների հետ վճարում Խաղացողների հատուկ խաղային հաշիվներին։ Նշված կասկածներ կարող են լինել մեկ կամ բոլոր հնարավոր մեթոդներով կատարված մասնակցության վճարների չափերի, քանակների և բնույթների մասին տվյալներ:

Գրանցում

Գրանցումը և մասնակցության վճարների կատարումը թույլատրված է բացառապես այն 21 (քսանմեկ) տարին լրացած անձանց համար:

Միայն Խաղացողները կարող են օգտվել Կազմակերպչի բոնուսային ծրագրերից։

Կազմակերպիչը պարտավոր է Խաղացողից պահանջել հավաստել իր տարիքը` ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Գրանցման ժամանակ Կազմակերպչին Խաղացողի կողմից ներկայացված ամբողջ տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ և ամբողջական։ Մասնավորապես, կրեդիտային/դեբետային քարտի գործածման դեպքում՝ քարտի սեփականատիրոջ անուն, ազգանունը պետք է համընկնեն Կազմակերչի կայքում Խաղացողի կողմից գրանցման ժամանակ նշված անվան ու ազգանվան հետ, հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավուն ունի սառեցնելու/արգելափակելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը։

Կազմակերպիչն իրավունք ունի արգելափակել Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը և չվճարել շահումը (ներկայացված վճարման պահանջները), եթե վերջինս գրանցման ժամանակ նշել է և/կամ Կազմակերպչի պահանջով ներկայացրել է կեղծ տվյալներ, փաստաթղթեր։ Կազմակերպիչը իրավունք ունի Խաղաղողից պահանջել, իսկ Խաղացողը պարտավոր է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև հասցեի և հեռախոսահամարի տվյալների իսկության ապացույցներ։

Յուրաքանչյուր օգտատեր/Խաղացող կարող է ունենալ միայն մեկ հատուկ խաղային հաշիվ։ Խաղացողները չեն կարող կրկնակի գրանցվել նոր անունով կամ նոր էլ․ փոստով հատուկ խաղային հաշիվ։ Նշված դրույթի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել Խաղացողի բոլոր մասնակցության վճարները։

Խաղացողն իրավունք չունի երրորդ անձանց օգտագործման փոխանցել իր հատուկ խաղային հաշիվը։

Կազմակերպիչը իրավունք է վերապահում օգտատիրոջը ընտրել մուտքանվան և գաղտնաբառի սեփական համադրություն։ Խաղացողը պարտավոր է մուտքանվան և գաղտնաբառի վերաբերյալ տեղեկությունը պահել գաղտնի։ Եթե Խաղացողը ունի կասկածներ, որ երրորդ անձանց հայտնի է դարձել մուտքանվան և գաղտնաբառի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա Խաղացողը պարտավոր է անհապաղ փոխեք այն` Կազմակերպչի կայքում։ Եթե Խաղացողը մոռացել մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը, ապա վերջինս հարցում է ուղարկում Կազմակերպչի աջակցության ծառայություն, որը Խաղացողին կտրամադրի նոր մուտքանուն/գաղտնաբառ։

Խաղացողը հաստատում է, որ բջջային հեռախոսով մասնակցության վճարներ կատարելու դեպքում Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Խաղացողի բջջային հեռախոսի տվյալների կորուստի, ինչպես նաև բջջային օպերատորի որևէ միջնորդավճարի համար։

Գումարի փոխանցումը հատուկ խաղային հաշվին

Եթե սխալմամբ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին փոխանցվել է գումար, ապա վերջինս անհապաղ պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Կազմակերպչին։ Խաղացողի ցանկացած շահում, որն առաջացել է սխալմամբ փոխանցված գումարով կատարված մասնակցության վճարի հաշվին, Կազմակերպչի կողմից հայտարարվում է չեղյալ։ Նշված մասնակցության վճարը ենթակա է հետ վճարման անկախ այն հանգամանքից, թե երբ է այն հայտնաբերվել։

Եթե Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի համալրումներն արվել են մասնակցության վճարներ կատարելու նպատակից բացի որևէ այլ նպատակով՝ Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի ցանկացած համալրում և վերջինից գանձել հատուկ խաղային հաշվի համալրման հետ կապված կատարած բոլոր ծախսերը։

Եթե խաղացողի հատուկ խաղային հաշվի մնացորդը գերազանցում է նրա մասնակցության վճարների գումարը, հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման պահանջի ներկայացման դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի Խաղացողից գանձել բոլոր այն ծախսերը, որոնք վերջինս կատարել է հատուկ խաղային հաշվի համալրման և հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման գործարնքների համար։

Վճարումներ

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարման պահանջը կատարվում է այն ներկայացնելու պահից 72 ժամվա ընթացքում։

Մինչ Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումարի վճարում կատարելը՝ Կազմակերպիչը ստուգում է Խաղացողի տվյալների համապատասխանությունը։ Եթե հայտնաբերվում են որևէ տարբերություն Խաղացողի փաստացի և ներկայացված տվյալների միջև՝ Կազմակերպիչն իրավունք ունի կատարել հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին՝ Խաղացողի բոլոր մասնակցության վճարներով և մերժել վերջինիս շահումների վճարումը։

Եթե պարզվի, որ Խաղացողը Կազմակերպչի կայքում ունի մի քանի հատուկ խաղային հաշիվ, ապա վերջինս իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու բոլոր շահումները և մերժել բոլոր շահումների վճարումները:

Հատուկ խաղային հաշվից գումար կանխիկացնելու դեպքում Խաղացողը պարտավոր է համակարգում մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի ճիշտ տվյալներ, հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի մերժելու կանխիկ գումարի վճարումը։

Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից կանխիկ վճարումները տրվում են միայն անձամբ Խաղացողին կամ վերջինիս կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված լիազորված անձին։

Խաղացողը, մինչև իր հատուկ խաղային հաշվից առաջին անգամ գումարի վճարման պահանջ Կազմակերպչին ներկայացնելը, պարտավոր է խաղարկել իր հատուկ խաղային հաշվին առկա 100% գումարից միջինացված 1.3 գործակցից ոչ պակասի չափով գումար. Օրինակ՝ Խաղացողը հատուկ խաղային հաշվեհամարը համալրում է 1000 դրամով, առաջին մասնակցության վճարը կատարում է՝ 100 դրամ 1.1-ով, երկրորդ մասնակցության վճարը՝ 200 դրամ 1.2-ով, իսկ երրորդ մասնակցության վճարը 700 դրամ 1.5 և միջինացված գործակիցը կլինի (1.1*100+200*1.2+700*1.5)/1000=1.4:

Կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել ցանկացած բոնուս, ջեքփոտ և/կամ շահումի վճարում, եթե Կազմակերպչի համոզմամբ այն Խաղացողի կողմից ստացված կլինի համակարգի անազնիվ օգտագործման միջոցով։ Այս դեպքում Կազմակերպիչը սառեցնում է Խաղացողի հատուկ խաղային հաշիվը, իսկ դրական դրամական միջոցների առկայության դեպքում, կատարում է հետ վճարում այն վճարման միջոցին, որի միջոցով Խաղացողը կատարել է հատուկ խաղային հաշվի համալրում:

Եթե Խաղացողը կկատարի մասնակցության վճարներ, որոնք շահույթ ստանալու նվազագույն հնարավորություն են տալիս՝ միայն նպատակ ունենալով ավելացնել իր մասնակցության վճարների չափը՝ հաղթելու/պարտվելու նվազագույն հնարավորությամբ, ապա այն կդիտարկվի որպես անազնիվ խաղ, բոլոր շահումների վճարումները չեղյալ կհայտարարվել Կազմակերպչի կողմից և կկատարվի հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։ Օրինակ` ռուլետի սև և սպիտակ դաշտերի վրա միաժամանակ մասնակցության վճար կատարելը կամ սեղանի մեծ մասը ծածկելը։ Սա այս մեթոդի միակ դեպքը չէ։ Հաղթելու նվազագույն հնարավորությամբ կատարված ցանկացած մասնակցության վճար Կազմակերպչի կողմից չեղյալ կհայտարարվի և կկատարվի հետ վճարում Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին։

Հատուկ խաղային հաշվի հետ կապված գործարքներ

Հատուկ խաղային հաշվի համալրում

Խաղացողը իր հատուկ խաղային հաշիվը կարող է համալրել` իր այլ բանկերում կամ վճարման համակարգերում ունեցած հաշիվներից: Փոխանցումներ իրականացնող ընկերությունների ցանկը նշված է Կազմակերչի կայքի «Լիցքավորում» բաժնում:

 

Կանխիկ գումար Խաղացողը կարող է մուտքագրել իր հատուկ խաղային հաշվին Կազմակերչի կայքի «Լիցքավորում» բաժնում նշված «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ ընկերության փոստային բաժանմունքներում: Կանխիկ գումար հատուկ խաղային հաշվին մուտքագրելիս Խաղացողը պարտավոր է ներկայացնել իր հատուկ խաղային հաշիվը՝ ID-ն:

 

Շահումների վճարում.

Կազմակերպիչը Խաղացողի բոլոր շահումուները, մասնակցության վճարների հետ վճարները փոխանցում է միայն Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին՝ անմիջապես:

 

Կազմակերպիչը Կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և կարգով իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ, ցանկացած ժամանակ, կատարել վերահաշվարկ և գանձել սույն կետում նշված գումարները:

 

Հատուկ խաղային հաշվից փոխանցում, կանխիկացում.

Հատուկ խաղային հաշվից գումար փոխանցում կատարելու համար Խաղացողը պարտավոր է համակարգի միջոցով ուղարկել պատվեր իր հատուկ խաղային հաշվի «Վճարում» բաժնից՝ նշելով վճարման եղանակը և գումարի չափը: Խաղացողի պատվերում նշված գումարը չի կարող գերազանցել իր հատուկ խաղային հաշվի այդ պահի դրությամբ մնացորդը: Խաղացողը հատուկ խաղային հաշվում առկա գումարը կարող է փոխանցել իր այլ բանկերում և/կամ վճարման համակերգերում ունեցած իր հաշվի համարին: Հատուկ խաղային հաշվից կանխիկ գումարի ստացման դեպքում Խաղացողը պատվերում նշված գումարը կարող է ստանալ Կազմակերպչի կայքի Վճարում բաժնում նշված §Հայփոստ¦ ՓԲԸ-ի գրասենյակների միջոցով՝ նույն կամ հարցման հաջորդ օրը: Խաղացողի գումար ստանալու պատվերը ուժի մեջ է այն ներկայացնելուց հետո 72 (յոթանասուներկու) ժամվա ընթացքում: Եթե Խաղացողը նշված ժանկետը լրանալուց հետո չի ստանում պատվերում նշված գումարը, ապա Խաղացողի հարցումը Կազմակերպչի կողմից կհայտարարվի չեղյալ, իսկ պատվիրված գումարը հետ կփոխանցվի Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվին: Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվից գումար վճարելու դեպքում լրացուցիչ ծախսեր Խաղացողի համար չի նախատեսում՝ բացառությամբ Կանոնակարգով սահմանված դեպքերի: Խաղացողը գումար ստանալու համար պարտավոր է ներկայացնել Կազմակերպչի կայքում գրանցման ժամանակ ներկայացրած անձը հաստատող փաստաթուղթը:

 

Ցանկացած ֆինանսական գործարքների անցկացման ժամանակ պարտադիր է, որ դեբետային/կրեդիտային քարտի կամ բանկային հաշվետիրոջ կամ վճարման համակարգի հաշվետիրոջ անունն ու ազգանունը ճշգրտությամբ համընկնի Կազմակերպչի կայքում գրանցմված Խաղացողի հատուկ խաղային հաշվետիրոջ անվանը և ազգանվանը։ Հակառակ դեպքում Կազմակերպիչը իրավունք ունի չեղյալ հայտարարելու բոլոր շահումները, այդ թվում հետ վճարել բոլոր այն մասնակցության վճարների մասով, որոնք կատարվել են ուրիշի հատուկ խաղային հաշիվը կամ վարկային/դեբետային քարտն օգտագործելով։

 

Կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը

1.      Կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելու պահից:

2.      Կազմակերպչի կողմից Կանոնակարգի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում միայն լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

3.      Կազմակերպչի կայքը հանդիսանում է սույն կանոնակարգի անբաժանելի մասը։