)
Այլ
Էքսպրես ապահովագրություն

Էքսպրես ապահովագրություն

Կատարե՛ք 1000 դրամից  100000 դրամի` առնվազն 6 իրադարձություններ ներառող, էքսպրես խաղադրույք vivarobet.am կայքում և եթե այն պարտվի միայն մեկ իրադարձության պատճառով, ապա ՎիվառոԲեթը Ձեզ կտրամադրի բոնուս` պարտված խաղադրույքի 100 տոկոսի չափով։

Ակցիային մասնակցելու պայմանները․

  • Կատարել  6 և ավել իրադարձություններ ներառող Էքսպրես խաղադրույք,
  • Էքսպրես խաղադրույքում ներառված յուրաքանչյուր իրադարձության նվազագույն գործակիցը պետք է լինի «1.6»,
  • Խաղադրույքի գումարի չափը՝ 1000 դրամից  100000 դրամ,
  • Այս առաջարկը չի գործում, եթե կիրառվել է Քեշաութ ֆունկցիան,
  • Առաջարկը չի գործում այն դեպքում, երբ մեկ կամ մի քանի իրադարձություններ չեղարկվել են կամ որևէ այլ պատճառով խաղադրույքը հաշվարկվել է «1» գործակցով։


Սույն ակցիայի շրջանակներում տրամադրված բոնուսի օգտագործման պայմանները.

1. Էքսպրես տեսակի համար խաղադրույք կատարելու համար՝ 3 և ավելի իրադարձությունների վրա,

2. Ցանկացած իրադարձության գործակիցը՝ առնվազն 1,5,

3. Կարելի է օգտագործել միայն ֆուտբոլ սպորտաձևի վրա խաղադրույք կատարելու համար,

4. Պարգևատրման (բոնուսի) օգտագործման ժամկետը՝ ստացման օրվանից սկսած 15 օր,

Անվճար խաղադրույքը տրամադրվում է հիրադարձությունների ավարտից հետո՝ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։